IELTS Band score
TÍNH ĐIỂM IELTS
Bạn hãy sử dụng công cụ tính điểm IELTS dưới đây để tính điểm số của mình.
Listening Score Calculator
Listening
of 40
Listening
Academic Reading Score Calculator
Academic Reading
of 40
Academic Reading
Overall Band Score Calculator
Listening Band Score
Reading Band Score
Writing Band Score
Speaking Band Score
Result
Cấu trúc bài thi IELTS
Bài thi IELTS Academic gồm 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói.
Mỗi kỹ năng được tính theo thang điểm từ 0-9, trong đó 0 là thấp nhất và 9 là cao nhất. Sau đó, điểm số của mỗi kỹ năng sẽ được tính trung bình để cho bạn điểm tổng thể.
Bạn có thể sử dụng công cụ tính điểm IELTS Band ở trên để tính điểm của mình.
Listening
Bài thi Listening bao gồm 4 phần, mỗi phần sẽ có 10 câu hỏi. Thời gian của bài thi là khoảng 30 phút. Thí sinh chỉ được nghe đúng một lần duy nhất. Các giọng nói trong bài nghe sẽ đa dạng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như giọng Anh, giọng Úc, giọng New Zealand, giọng Mỹ, giọng Canada, v.v.
Reading
Bài thi Reading gồm có 3 bài đọc, 40 câu hỏi, diễn ra trong 60 phút. Các bài đọc sẽ được phân chia theo độ dài khoảng 700-800 chữ, tương ứng với các câu hỏi khác nhau. Mỗi bài sẽ có từ 12-14 câu hỏi từ các cấp độ dễ đến khó. Bài thi Reading được tiến hành ngay sau bài thi Listening. Không có thời gian nghỉ giữa các bài thi.
Writing
Phần thi IELTS Writing diễn ra trong 60 phút, bao gồm hai bài viết là Writing Task 1 và Writing Task 2. Bài thi Writing được tiến hành ngay sau bài thi Reading.
Speaking
Bài thi Speaking có 3 phần thi, kéo dài khoảng 15 phút.
Bài thi bao gồm giới thiệu bản thân, nói về một chủ đề cụ thể được cho sẵn và trả lời các câu hỏi của giám khảo. Bài thi Speaking được thực hiện vào một buổi khác so với 3 kĩ năng còn lại.
Bạn hãy sử dụng công cụ tính điểm IELTS phía trên để ước lượng điểm thi của mình và xây dựng lộ trình ôn tập phù hợp nhé.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ