Bài kiểm tra năng lực đầu vào

Bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu tương đương 5 điểm.

  • Từ 0-49 điểm: Chưa vững kiến thức nền, bạn nên bắt đầu học từ khóa Nền tảng IELTS 0-3.0+
  • Từ 50 điểm trở lên: Đã có kiến thức nền tảng nhưng chưa vững chắc, bạn nên bắt đầu học từ khóa Bứt phá IELTS 3.0-4.5+

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ