CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của Edmicro IELTS.

Chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng ứng dụng Edmicro IELTS – một sản phẩm của  Công ty TNHH GIÁO DỤC EDMICRO  và công bố cách thức mà Edmicro IELTS thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử dụng ứng dụng Edmicro IELTS.

Chính sách bảo mật này được áp dụng cho các dịch vụ học tập trên website ielts-app.onluyen.vn và ứng dụng Edmicro IELTS.

Edmicro IELTS cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Edmicro IELTS trong quá trình sử dụng website này được bảo mật. Tuy nhiên, Edmicro IELTS không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật riêng tư của Edmicro IELTS

Khi Bạn chia sẻ thông tin với Edmicro IELTS, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản Edmicro IELTS, Edmicro IELTS có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích hơn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Edmicro IELTS, Edmicro IELTS muốn Bạn biết rõ cách Edmicro IELTS đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình. Chính sách của Edmicro IELTS về bảo mật thông tin bao gồm:

 • Loại thông tin Edmicro IELTS thu thập và lý do thu thập.
 • Cách Edmicro IELTS sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà Edmicro IELTS cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Edmicro IELTS cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì hãy tham khảo phụ lục về các thuật ngữ chính trước. Sự riêng tư của Bạn quan trọng đối với Edmicro IELTS. Vì vậy, cho dù Bạn là người mới sử dụng hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Edmicro IELTS.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Edmicro IELTS thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website… Edmicro IELTS thu thập thông tin theo các cách sau:

 • Thông tin mà Bạn cung cấp cho Edmicro IELTS. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, Edmicro IELTS sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn. 
 • Thông tin Edmicro IELTS thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Edmicro IELTS. Edmicro IELTS thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của Edmicro IELTS, truy cập blog, diễn đàn của Edmicro IELTS; tương tác với các nội dung trên fanpage của Edmicro IELTS hay liên hệ với Edmicro IELTS qua đầu số 0966210660. Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị.
  • Thông tin nhật ký, bao gồm:
   • Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Edmicro IELTS chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn.
   • Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của Bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.
   • Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
  • Thông tin vị trí:
   • Ứng dụng Edmicro IELTS có thể lưu trữ thông tin về cài đặt của Bạn (ví dụ: loại hệ điều hành hay thời gian sử dụng) có thể được gửi tới Edmicro IELTS khi Bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng của Edmicro IELTS hoặc khi sản phẩm, dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của Edmicro IELTS, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động.
   • Cookie và các công nghệ tương tự: Edmicro IELTS sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của Edmicro IELTS. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. Edmicro IELTS cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ Edmicro IELTS cung cấp. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của Edmicro IELTS cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

Thông tin Edmicro IELTS thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào Edmicro IELTS, ngoài các thông tin Edmicro IELTS có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản Edmicro IELTS của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản Edmicro IELTS của Bạn, Edmicro IELTS sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Edmicro IELTS sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ Edmicro IELTS và thành viên của mình. Edmicro IELTS cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn. Nếu Bạn có Tài khoản Edmicro IELTS, Edmicro IELTS có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của Bạn và những hành động Bạn thực hiện trên Edmicro IELTS hoặc trên ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản Edmicro IELTS của Bạn trong sản phẩm, dịch vụ của Edmicro IELTS. Edmicro IELTS tôn trọng các lựa chọn mà Bạn đưa ra để giới hạn cài đặt hiển thị trong Tài khoản Edmicro IELTS của Bạn. Khi Bạn liên hệ với Edmicro IELTS, Edmicro IELTS ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. Edmicro IELTS có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của Edmicro IELTS, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới. Edmicro IELTS sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của Edmicro IELTS. Edmicro IELTS sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này. Edmicro IELTS xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của Edmicro IELTS đặt tại Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Edmicro IELTS sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
 • Edmicro IELTS sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận liên quan.
 • Trong trường hợp khách hàng gửi yêu cầu xóa thông tin, Edmicro IELTS sẽ xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 07 ngày làm việc kể từ thời điểm yêu cầu.

4. Quyền tiếp cận thông tin

Edmicro IELTS nỗ lực làm việc để bảo vệ Edmicro IELTS và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà Edmicro IELTS nắm giữ. Cụ thể:

 • Edmicro IELTS thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • Edmicro IELTS chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của Edmicro IELTS truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Edmicro IELTS và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Edmicro IELTS không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Edmicro IELTS ngoại trừ 2 trường hợp:

 • Vì lý do pháp lý: Edmicro IELTS sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu Edmicro IELTS tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
  • Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  • Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Edmicro IELTS, người dùng của Edmicro IELTS hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.
 • Có sự đồng ý của Khách hàng: Edmicro IELTS sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Edmicro IELTS khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu Bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

5. Đơn vị thu thập thông tin

Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ: 

Công ty: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO  

Mã số thuế: 0108115077

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Tây Hà, số 19 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

6. Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Sau khi tạo tài khoản trên ielts-app.onluyen.vn, Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình tại địa chỉ: https://ielts-app.onluyen.vn/profile/user-info hoặc tại mục “Profile” của ứng dụng. Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ [email protected] để được hỗ trợ.

Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, Edmicro IELTS có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi Edmicro IELTS xử lý yêu cầu của Bạn. Edmicro IELTS có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin số điện thoại quá 3 lần/ ngày). Trong trường hợp Edmicro IELTS có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, Edmicro IELTS sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Edmicro IELTS cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, Edmicro IELTS có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của Edmicro IELTS.

7. Các thay đổi

Chính sách của Edmicro IELTS về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Edmicro IELTS sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng. Edmicro IELTS giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.

Phụ lục: Các thuật ngữ chính

 • Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.
 • Thiết bị: là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để bàn, máy tính bảng hay điện thoại thông minh.
 • Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.
 • Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối Internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ