Bứt phá IELTS 3.0 - 4.5

5. Bứt phá IELTS 3.0 – 4.5

Bứt phá IELTS 3.0 – 4.5 cho phép học viên bước đầu tiếp cận với các dạng bài theo format đề IELTS với độ khó thấp. Hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm được chiến thuật xử lý từng dạng bài. Năng lực nghe – nói – đọc – viết đều cải thiện.

Giá 2.200.000Đăng ký ngay

Bứt phá IELTS 3.0 - 4.5

Đối tượng phù hợp:

IELTS 3.0
Hoặc chưa tiếp xúc IELTS, nền tảng tiếng Anh bình thường

56

Số bài học

5000

Số câu hỏi

100

Số bài kiểm tra

Unlimited

Luyện Speaking AI

Unlimited

Chấm Writing AI basic

Unlimited

Chấm Writing AI Advanced

Giá 2.200.000

Chương trình học

 • Ngữ pháp

  Vận dụng được các chủ điểm ngữ pháp trong nói và viết (ví dụ: dùng liên từ, thành lập câu ghép)

 • Từ vựng

  Nắm được từ vựng dạng cụm từ, collocations (cụm cố định) của các chủ đề quen thuộc

 • Phát âm

  Phát âm đúng, bắt đầu có ngữ điệu

 • Nghe

  Nghe được các bài hội thoại đơn giản, nội dung dài hơn
  Tiếp cận dạng độc thoại (1 người nói)
  Tiếp cận các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS ở mức độ đơn giản

 • Nói

  Nắm được các công thức nói bằng Tiếng Anh để mở rộng câu trả lời
  Bước đầu làm quen với các dạng câu hỏi có trong bài thi IELTS

 • Đọc

  Nắm được kỹ thuật làm bài đọc hiểu như Skimming (đọc lướt), Scanning (tìm từ khóa)
  Độ dài + độ khó bài đọc tăng lên, có yếu tố đồng nghĩa nhiều hơn

 • Viết

  Viết đoạn văn hoàn chỉnh, đúng cấu trúc mở - thân - kết
  Học cách triển khai câu chủ đề, ý chính, các ý phụ để bổ trợ ý chính.
  Thực hành với các chủ đề quen thuộc.

Giá 2.200.000

Sổ tay lộ trình theo khóa học

Xem thêm các khóa học khác

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ