ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

A. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

I. HÌNH THỨC THANH TOÁN

Học viên đăng các gói học tại Edmicro IELTS có thể đóng học phí bằng cách chuyển khoản ngân hàng, cụ thể như sau:

Ngân hàng: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Tài khoản: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

Số tài khoản: 853656666

II. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Học viên chỉ được hoàn trả lại học phí đã đóng trong các trường hợp bất khả kháng (ốm đau, bệnh tật, tai nạn…) không thể tiếp tục sử dụng gói tài khoản học tập. Số học phí được hoàn lại là tổng học phí học viên đã đóng trừ đi học phí tương ứng với thời gian học đã sử dụng. Học viên có thể gửi yêu cầu hoàn trả học phí qua email [email protected] hoặc liên hệ hotline 0966210660.

 

B. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN HỌC TẬP

Để đảm bảo quyền lợi của Bạn tham gia Chương trình học tập trực tuyến tại Edmicro IELTS, Công ty TNHH Giáo dục EDMICRO quy định một số nội quy về học tập và sử dụng tài khoản như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội quy này quy định một số quy chế trong việc tham gia Chương trình học trực tuyến tại  Edmicro IELTS bao gồm: Sử dụng tài khoản, Thời gian học, Văn hóa ứng xử trong quá trình học tập. Nội quy này áp dụng đối với Bạn tham gia Chương trình học trực tuyến.

II. QUY ĐỊNH

1. Đăng ký tài khoản học tập

Bạn đăng ký tài khoản học tập qua địa chỉ: https://ielts-app.onluyen.vn. Bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu học tập. Để đảm bảo việc bảo mật thông tin, Bạn được yêu cầu xác minh tài khoản qua mã xác thực, được hệ thống gửi về Số điện thoại di động của Bạn ngay sau khi đăng ký tài khoản thành công. Bạn không xác minh tài khoản sẽ không đăng ký được tài khoản học tập tại Edmicro IELTS. Trong trường hợp quên mật khẩu, Bạn có thể chủ động lấy lại mật khẩu ở mục “Quên mật khẩu” tại: https://ielts-app.onluyen.vn. Bạn có thể lấy lại mật khẩu qua số điện thoại đã xác thực đã đăng ký tài khoản.

2. Bảo mật tài khoản

Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào  Edmicro IELTS trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm. Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Edmicro IELTS, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

 • Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người nào ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.
 • Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước văn bản bằng giấy tờ Edmicro IELTS, ngoại trừ đại diện của Edmicro IELTS khi cần phối hợp.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, Edmicro IELTS có quyền xử lý theo quy định của Edmicro IELTS. Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ Edmicro IELTS, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác. Edmicro IELTS có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình chính thức mà Edmicro IELTS cung cấp; đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán, tư vấn sai quy định. Nếu cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm, Edmicro IELTS sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm bản quyền.

3. Tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản

Trường hợp tranh chấp tài khoản/ nghi ngờ vi phạm quy định bảo mật tài khoản, Edmicro IELTS có toàn quyền kiểm tra và xử lý theo quy định: Trường hợp tranh chấp tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.
 • Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc thanh toán và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được Edmicro IELTS hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, Edmicro IELTS sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.
 • Bước 3: Sau 30 ngày, nếu không xác minh được Bạn là chủ tài khoản, Edmicro IELTS sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên, Edmicro IELTS sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.
 • Bước 2: Trong vòng 10 ngày, Edmicro IELTS sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.
  • Trường hợp không phát hiện vi phạm, Edmicro IELTS sẽ tiến hành mở lại tài khoản.
  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, Edmicro IELTS sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.
  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, Edmicro IELTS sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

4. Vi phạm bản quyền

Edmicro IELTS tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Edmicro IELTS yêu cầu người sử dụng dịch vụ tại Edmicro IELTS cũng như vậy. Mọi vi phạm bản quyền của Edmicro IELTS sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

5. Văn hóa ứng xử

Bạn cần giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Edmicro IELTS. Bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện Edmicro IELTS trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu Bạn có thái độ xúc phạm, không hợp tác với đại diện Edmicro IELTS, Edmicro IELTS có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của Bạn.

6. Cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản dịch vụ tại Edmicro IELTS

Bạn cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản về chính sách và dịch vụ Edmicro IELTS quy định.

Trong trường hợp gặp các sự cố không mong muốn hoặc có vấn đề cần phản ánh, Bạn có thể liên hệ tới hotline 0966210660 để được hỗ trợ.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ