Ngọc Anh

Em đã đạt mục tiêu IELTS 6.0 nhờ ôn luyện qua app Edmicro. Giao diện đẹp, dễ nhìn. Chương trình học sắp xếp từ dễ tới khó, em học từ từ, không bị nản. Từ khi sử dụng app để học tiếng Anh, điểm trên lớp của em được cải thiện rõ. Đặc biệt khả năng nghe nói của em tốt hơn nhiều.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ