Chuyên sâu Speaking & Writing

9. Chuyên sâu Writing & Speaking

Khóa Chuyên sâu Speaking & Writing cho phép học viên luyện đề 4 kỹ năng. Công nghệ AI chấm, sửa lỗi và gợi ý tăng band điểm chi tiết các bài Speaking và Writing. Chấm chi tiết 6 bài Speaking và 6 bài Writing với giáo viên có kinh nghiệm. Reading & Listening trả kết quả, giải thích đáp án chi tiết.

Giá 3.500.000Đăng ký ngay

Chuyên sâu
Speaking & Writing

Đối tượng phù hợp:

IELTS 5.5 trở lên

0

Số bài học

10000

Số câu hỏi

100

Số bài kiểm tra

Unlimited

Số lần luyện Speaking AI

Unlimited

Số lần luyện Writing AI basic

Unlimited

Số bài Writing AI Advanced

6

Số lượng bài Speaking có GV chấm/chữa

6

Số lượng bài Writing có GV chấm/chữa

Giá 3.500.000đ

Chương trình học

 • Kiến thức

  Phát hiện các lỗi sai về phát âm, ngữ pháp, diễn đạt trong quá trình làm đề

 • Kỹ năng

  Thành thạo kỹ năng, thao tác thi IELTS trên máy

 • Tư duy

  Nâng cao khả năng tư duy, xử lý đề

 • Thực hành

  Luyện đề, xem bài mẫu, đọc nhận xét từ AI và giáo viên để hoàn thiện năng lực

Giá 3.500.000đ

Xem thêm các khóa học khác

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ