Nguyễn Mai

Edmicro IELTS rất hữu ích với mình. Chương trình dễ học, dễ hiểu, có chấm chữa chi tiết. Từ một người mất gốc, thi trượt tiếng Anh đầu ra, mình đã đạt 6.5 IELTS sau hơn nửa năm học app của Edmicro. Cũng nhờ đó, mình có thêm công việc sáng tạo nội dung số trên Tik Tok, chia sẻ về những kiến thức, trải nghiệm bản thân tích lũy được trong thời gian ôn luyện IELTS.

Hiện tại, mình đang tiếp tục học lên 7.5 và Edmicro IELTS vẫn là người bạn mà mình tin tưởng lựa chọn, đồng hành cùng mình trên hành trình này.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ