Thanh Hân

Ôn luyện trên app Edmicro đã giúp em từ mất gốc đạt được 6.5 IELTS. Giao diện của ứng dụng Edmicro rất giống giao diện khi đi thi IELTS trên máy. Khi đi thi thật em thấy tâm lý rất thoải mái, như đang luyện tập ở nhà thôi.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ