Thảo Nhi

App rất hữu ích. Mình thích nhất phần luyện nói với AI. AI chấm điểm, chỉ ra lỗi phát âm cho mình. Vì luyện với máy nên mình không bị ngại, không bị xấu hổ, có thể luyện nói bất cứ lúc nào.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ