Chinh phục IELTS 4.5 - 5.5

6. Chinh phục IELTS 4.5 – 5.5

Chinh phục IELTS 4.5 – 5.5 trang bị cho học viên chiến thuật chi tiết xử lý từng dạng bài trong đề thi IELTS. Cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết đều được nâng cao. Học viên thành thạo thao tác thi IELTS trên máy.

Giá 2.800.000Đăng ký ngay

Chinh phục IELTS 4.5 - 5.5

Đối tượng phù hợp:

IELTS 4.5

55

Số bài học

10000

Số câu hỏi

200+

Số bài kiểm tra

Unlimited

Luyện Speaking AI

Unlimited

Chấm Writing AI basic

Unlimited

Chấm Writing AI Advanced

Giá 2.800.000

Chương trình học

 • Viết

  Phân tích các dạng bài và cách triển khai ý tưởng
  Nắm được tư duy phân tích và lập luận để làm bài viết chặt chẽ hơn

 • Nghe

  Các chiến thuật luyện nghe và cách xử lý cho từng dạng bài

 • Nói

  Dùng từ vựng/ thành ngữ/ cụm cố định thuộc khung điểm mục tiêu
  Biết cách phân tích, triển khai ý tưởng phù hợp các tiêu chí chấm

 • Đọc

  Trang bị chiến thuật luyện đọc và cách xử lý từng dạng bài

Giá 2.800.000

Sổ tay lộ trình theo khóa học

Xem thêm các khóa học khác

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ