Đột phá IELTS 5.5 - 6.5+

7. Đột phá IELTS 5.5 – 6.5+

Đột phá IELTS 5.5 – 6.5+ giúp học viên thành thạo cách xử lý tất cả dạng bài trong IELTS, nắm chắc điểm ở dạng bài dễ, tiếp cận, rèn luyện thêm các dạng bài khó. Học viên nắm được cách tư duy triển khai và xử lý các yêu cầu từ đề bài và giám khảo, tối ưu thời gian làm đề.

Giá 4.100.000Đăng ký ngay

Đột phá IELTS 5.5 - 6.5+

Đối tượng phù hợp:

IELTS 5.5

72

Số bài học

10000

Số câu hỏi

200+

Số bài kiểm tra

Unlimited

Số lần luyện Speaking AI

Unlimited

Chấm Writing AI basic

Unlimited

Số bài Writing AI Advanced

6

Số lượng bài Speaking có GV chấm/chữa

6

Số lượng bài Writing có GV chấm/chữa

Giá 4.100.000đ

Chương trình học

 • Nghe

  Luyện tập và áp dụng các chiến thuật đã học
  Nắm được khả năng suy luận và bám sát bài nghe dù thỉnh thoảng bị mất dấu
  Phân tích 1 số dạng bẫy phổ biến trong IELTS Listening

 • Viết

  Luyện viết đầy đủ các dạng bài luận Task 1 và 2
  Vận dụng cấu trúc câu phức tạp vào bài viết
  Trang bị những từ vựng ít phổ biến, collocation, idiom cho bài viết

 • Đọc

  Luyện tập thường xuyên 2 kỹ năng Skimming và Scanning
  Cải thiện tốc độ và sự chính xác khi làm bài
  Vận dụng các chiến thuật đã học vào luyện các bài đọc với format như thi thật
  Thực hành với những bài Reading có độ khó cao

 • Nói

  Cách lập ý và đưa ra câu trả lời dài với tất cả các dạng
  Luyện tập trả lời câu hỏ Part 1, 2 và 3
  Xây dựng từ vựng và câu trả lời cho mọi chủ đề có thể xuất hiện trong bài IELTS
  Thực hành Speaking AI không giới hạn , nhận kế quả chấm chữa chi tiết

Giá 4.100.000đ

Sổ tay lộ trình theo khóa học

Xem thêm các khóa học khác

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ