IELTS Junior 2

3. IELTS Junior 2

Ngữ pháp: Nắm vững 10 chủ điểm ngữ pháp về thì, từ, câu

Từ vựng: Học 12 chủ điểm từ vựng có tính ứng dụng cao

Phát âm: Chuẩn phát âm IPA

Nghe: Nghe hiểu đoạn hội thoại, trả lời câu hỏi suy luận đơn giản

Nói: Trả lời được các câu hỏi về quan điểm và giải thích ý kiến

Đọc: Đọc hiểu đoạn văn ngắn, trả lời câu hỏi suy luận đơn giản

Viết: Viết đoạn văn miêu tả, bày tỏ quan điểm… mạch lạc, logic

Giá 1.000.000Đăng ký ngay

IELTS Junior 2

Đối tượng phù hợp:

Học sinh cấp THCS có kiến thức tiếng Anh nhưng chưa vững chắc

83

Số bài học

2500

Số câu hỏi

50

Số bài kiểm tra

Unlimited

Số lần luyện Speaking AI

Unlimited

Chấm Writing AI basic

Unlimited

Số bài Writing AI Advanced

Giá 1.000.000

Chương trình học

 • Ngữ pháp

  10 chủ điểm ngữ pháp để hoàn thiện kiến thức về thì, cấu trúc câu, từ loại…

 • Từ vựng

  12 chủ điểm từ vựng ứng dụng vào các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

 • Phát âm

  Phát âm đúng theo chuẩn phát âm IPA

 • Nghe

  Nghe hiểu đoạn hội thoại và trả lời được thông tin suy luận đơn giản

 • Nói

  Trả lời được các câu hỏi về quan điểm và giải thích ý kiến của mình

 • Đọc

  Đọc hiểu đoạn văn ngắn và trả lời được câu hỏi yêu cầu suy luận đơn giản

 • Viết

  Viết đoạn văn miêu tả, bày tỏ quan điểm,… một cách mạch lạc, logic

Giá 1.000.000

Sổ tay lộ trình theo khóa học

Xem thêm các khóa học khác

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ