Phát âm tiếng Anh

1. Phát âm tiếng Anh

Khóa học phù hợp với mọi trình độ, giúp cải thiện phát âm Tiếng Anh, tạo tiền đề thuận lợi giúp người học phát triển kỹ năng Nghe và Nói về sau.

✅Có thể nhận biết các phiên âm Tiếng Anh

✅Biết cách đọc phiên âm Tiếng Anh đúng

✅Phát âm rõ chữ, đúng âm trong bảng phiên âm IPA

✅Ngữ điệu tự nhiên hơn

Phát âm Tiếng Anh

Đối tượng phù hợp:

Mọi trình độ

62

Số bài học

100

Số bài luyện

10

Số bài kiểm tra

200

Số lần luyện Speaking AI

Chương trình học

 • Nguyên âm

  5 nguyên âm u, e, o, a, i

 • Phụ âm

  21 phụ âm b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q , r , s , t , v , w , x , y , z

 • Phiên âm

  Bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế IPA có 44 âm trong đó có 20 nguyên âm (vowel sounds) và 24 phụ âm (consonant sounds)

 • Trọng âm

  13 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh

 • Lỗi phát âm thường gặp

  10 lỗi phát âm tiếng Anh mà người Việt thường mắc phải

 • Ngữ điệu và giọng

  Học ngữ điệu và giọng đa dạng Anh - Anh, Anh - Mỹ, Anh - Úc, Anh - Canada, Anh - Ấn...

Xem thêm các khóa học khác

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ