Liên hệ Edmicro IELTS

Add: EDMICRO EDUCATION CO., LTD, Floor 5, Tay Ha Tower, 19 To Huu, Nam Tu Liem, Hanoi

Hotline: 0966210660

Email:  [email protected] 

Tài khoản ngân hàng: Công ty TNHH Giáo dục Edmicro 

Số tài khoản: 853656666 (VPBank)

Tài khoản ngân hàng Edmicro
CHINH PHỤC 7.5+ IELTS
HỌC PHÍ CHỈ BẰNG 1/10 TRUNG TÂM

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ