Giáo sư Stephen Slater

Giáo sư Stephen Slater là một chuyên gia IELTS hàng đầu thế giới, từng giữ chức vụ giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ngôn ngữ ứng dụng – Đại học South Australia (CALUSA). Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và tài liệu học tập IELTS, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn IELTS Academic.

Một số thành tựu nổi bật của Giáo sư Stephen Slater

 • Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ Anh hơn 30 năm
 • Tác giả của nhiều cuốn sách và tài liệu học tập IELTS, bao gồm cuốn IELTS Academic
 • Tham gia phát triển nhiều bài kiểm tra ngôn ngữ quốc tế, bao gồm IELTS
 • Chuyên gia về đánh giá ngôn ngữ
 • Được vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến giáo dục tiếng Anh ở Úc

Giáo sư Slater có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ Anh. Ông là một chuyên gia về đánh giá ngôn ngữ và đã tham gia phát triển nhiều bài kiểm tra ngôn ngữ quốc tế, bao gồm IELTS.

Cuốn sách IELTS Academic của Giáo sư Slater là một trong những tài liệu học tập IELTS phổ biến nhất hiện nay. Cuốn sách cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức toàn diện về IELTS Academic, bao gồm:

 • Kiến thức về các dạng bài thi IELTS Academic
 • Cách đọc hiểu các dạng bài thi IELTS Academic
 • Các chiến lược làm bài IELTS Academic hiệu quả

Cuốn sách được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và có nhiều bài tập thực hành giúp người học củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài.

Ngoài cuốn IELTS Academic, Giáo sư Slater còn là tác giả của nhiều cuốn sách và tài liệu học tập IELTS khác, bao gồm:

 • IELTS Writing
 • IELTS Listening
 • IELTS Speaking
 • IELTS Vocabulary
 • IELTS Grammar

Các tài liệu do Giáo sư Slater soạn thảo là nguồn tài liệu hiệu quả, hữu ích cho các học viên IELTS. Các tác phẩm của ông đã giúp hàng triệu học viên trên thế giới đạt được mục tiêu IELTS của mình.

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ