Cấu Trúc Instead of | Tổng Hợp Lý Thuyết Và Bài Tập

Cấu trúc Instead of là cấu trúc diễn đạt sự thay thế hoặc sự lựa chọn thay vì một lựa chọn khác. Đây là một cấu trúc quan trọng thường xuyên bắt gặp trong tiếng Anh. Để tìm hiểu chi tiết hơn về phạm trù ngữ pháp này, hãy cùng theo dõi Edmicro trong bài viết dưới đây nhé.

Cấu trúc Instead of và cách dùng

Instead of là một cụm giới từ, có nghĩa là “thay vì”. Cấu trúc instead of được dùng để chỉ sự thay thế của một hành động, người, vật hay ý tưởng nào đó bằng một hành động, người, vật hay ý tưởng khác. 

Ví dụ:

 • She decided to studied at home instead of going to the cafe. (Cô ấy quyết định học ở nhà thay vì đi cafe.)
 • Instead of studying hard, he wasted his time playing games. (Thay vì học chăm chỉ, anh ấy lãng phí thời gian chơi game.)

Cấu trúc “Instead of” có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm:

Cách dùng cấu trúc Instead of
Cách dùng cấu trúc Instead of

Lưu ý: Khi dùng instead of với động từ nguyên mẫu hoặc động từ đuôi -ing, chúng ta phải chọn dạng phù hợp với ý nghĩa của câu.

 • Nếu hai hành động xảy ra trong cùng một thời điểm, chúng ta dùng động từ nguyên mẫu.
 • Nếu một hành động xảy ra trước một hành động khác, chúng ta dùng động từ đuôi -ing.

Ví dụ:

 • He decided to stay at home instead of going out with his friends. (Anh ấy quyết định ở nhà thay vì đi chơi với bạn bè.) 

-> Hành động ở nhà và đi chơi xảy ra trong cùng một thời điểm, nên dùng to stay và going.

 • He regretted staying at home instead of going out with his friends. (Anh ấy hối tiếc đã ở nhà thay vì đi chơi với bạn bè.) 

-> Hành động ở nhà xảy ra trước hành động đi chơi, nên dùng staying và going.

Phân biệt cấu trúc Instead / Instead of / Rather than

Instead, instead of và rather than đều có nghĩa là “thay vì”, nhưng chúng có cách dùng khác nhau.

 • “Instead” được sử dụng như một trạng từ hoặc đại từ để diễn tả sự thay thế một cách tổng quát mà không nêu rõ lựa chọn thay thế cụ thể.

Ví dụ: I will go to the park instead. (Thay vào đó, tôi sẽ đi dạo công viên.)

 • “Instead of” là một cụm từ giới từ được sử dụng để giới thiệu một hành động, sự việc thay thế cho một hành động, sự việc khác.

Ví dụ: He drank water instead of juice. (Anh ấy uống nước thay vì nước ép.)

 • “Rather than” là một liên từ được sử dụng để thể hiện sự ưu tiên một hành động, sự việc hơn một hành động, sự việc khác.

Ví dụ: He chose to work rather than rest. (Anh ấy chọn làm việc thay vì nghỉ ngơi.)

Bài tập vận dụng

Bài tập 1 cấu trúc Instead of
Bài tập 1 cấu trúc Instead of

Đáp án:

 1. Instead of staying at home and studying, he decided to go to the cinema with his friends.
 2. She bought a new dress for the party instead of wearing the old one.
 3. Instead of using public transportation, they took a taxi to the airport.
 4. Instead of making an excuse, he apologized to her for being late.
 5. She cooked dinner for her family instead of ordering pizza.
 6. He quit his job and traveled around the world instead of continuing working in the same company.
 7. She studied hard for the exam instead of watching TV or playing games.
 8. Instead of buying her a gift card, he gave her flowers for her birthday
 9. She chose to study abroad in France instead of staying in her home country.
 10.  Instead of drinking soda or juice, he drank water when he was thirsty.
Bài tập 2
Bài tập 2

Đáp án:

 1. rather than
 2. instead of
 3. instead
 4. rather than
 5. instead of
 6. rather than
 7. instead of
 8. instead
 9. rather than
 10. instead of

Cấu trúc Instead of là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Bài viết này đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về cấu trúc này. Edmicro hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng cấu trúc “Instead of” một cách chính xác và hiệu quả.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ