Cấu Trúc No Matter: Cách Dùng Chính Xác Và Chi Tiết Nhất

Cấu trúc No matter là kiến thức dễ gặp trong văn nói tiếng Anh. Hãy cùng Edmicro học ngay cách dùng chính xác nhất của cấu trúc này nhé!

Cấu trúc No matter

No matter là cấu trúc thể hiện sự tương phản. Người ta dùng để nối hai mệnh đề với nhau. No matter là từ rút gọn từ “It does not matter” (Dù có… đi chăng nữa… thì vẫn). Cấu trúc này có thể đi với rất nhiều từ như what, when, where, which, who.

Example:

  • No matter what challenges come her way, Sarah remains optimistic. (Dù có thử thách nào xảy đến với mình, Sarah vẫn lạc quan)
  • No matter how tired she is, Jessica never skips her workout. (Dù mệt mỏi đến đâu Jessica cũng không bao giờ bỏ tập)

Edmicro sẽ cùng bạn đi qua tất cả các cấu trúc sử dụng No matter. Bạn học hãy cùng khám phá nhé!

Cấu trúc chung

Cấu trúc này có nghĩa: Dù có là (ai/cái gì/nơi nào/ khi nào/ thế nào) đi chăng nữa… thì…

No matter + who/what/where/when/how + S + V

Example:

  • No matter what challenges arise, Daniel remains calm and composed. (Dù có thử thách nào xảy ra, Daniel vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh)
  • No matter when the deadline is, Ethan completes his assignments on time. (Bất kể thời hạn là khi nào, Ethan đều hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng hạn)
  • No matter who disagrees, Liam stands firm in his decisions. (Dù ai có phản đối thì Liam vẫn kiên quyết với các quyết định của mình)

Cấu trúc No matter what

No matter what có nghĩa là “dù có bất cứ chuyện gì xảy ra”. Cấu trúc này thường được viết ngắn lại là Whatever

No matter what = Whatever + S + V

Example: No matter what hobby he decides to pursue, I hope John finds joy in it.
= Whatever hobby he decides to pursue, I hope John finds joy in it.
(Cho dù anh ấy quyết định theo đuổi sở thích nào, tôi hy vọng John sẽ tìm thấy niềm vui trong đó)

Cấu trúc No matter who

No matter who có nghĩa là “dù có là bất cứ ai đi nữa”. Cấu trúc này thường viết ngắn là Whoever

No matter who = Whoever + S + V

Example: No matter what project Nick decides to lead, I’ll support him.
= Whoever Nick decides to lead a project, I’ll support him.
(Bất kể Nick quyết định ai là lãnh đạo dự án nào, tôi sẽ ủng hộ anh ấy)

Cấu trúc No matter where

No matter where có nghĩa là “dù có là bất cứ đâu đi nữa.” Cấu trúc thường viết gọn lại bằng từ Wherever

No matter where = Wherever + S + V

Example: No matter where David decides to live, I’ll visit him and stay connected.
= Wherever David decides to live, I’ll visit him and stay connected.
(Bất cứ nơi nào David quyết định sống, tôi sẽ đến thăm anh ấy và duy trì kết nối)

Cấu trúc No matter how

No matter how có nghĩa là “dù có thế nào đi chăng nữa”. Cấu trúc sẽ được viết lại bằng từ However

No matter how = However + S + V

Example: No matter how Anne decides to approach the challenge, I’m confident in her abilities.
= However Anne decides to approach the challenge, I’m confident in her abilities.
(Dù Anne quyết định tiếp cận thử thách như thế nào, tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của cô ấy)

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc

Khi sử dụng cấu trúc này, bạn học cần chú ý những điểm sau đây:

  1. Nếu câu chỉ có một vế, người học sử dụng “It doesn’t matter” trước what/where/which/who/how thay vì “No matter”

Example: It doesn’t matter where you travel. She wouldn’t know because she never checks her email. (Không quan trọng bạn đi du lịch ở đâu. Cô ấy sẽ không biết vì cô ấy không bao giờ kiểm tra email của mình)
Không phải: No matter where you travel.

  1. Trong câu If: người học dùng “It doesn’t matter” thay vì “No matter”

Example: It doesn’t matter if you know the manager, they still won’t grant you access without a valid membership. (Không quan trọng bạn biết người quản lý hay không, họ vẫn sẽ không cấp cho bạn quyền truy cập nếu không có tư cách thành viên hợp lệ)

  1. No matter có thể đặt cuối câu

Example: Romeo will always love Juliet, no matter what. (Romeo sẽ luôn yêu Juliet dù thế nào đi chăng nữa)

  1. Cấu trúc là “No matter” không phải “Not matter”

Example: I will always support you, not matter what decisions you make in life. (SAI)
I will always support you, no matter what decisions you make in life. (ĐÚNG)

Bài tập vận dụng

Cùng kiểm tra lại những kiến thức vừa học qua bài tập nhỏ sau nhé.

Bài tập cấu trúc No Matter
Bài tập cấu trúc No Matter

Đáp án:

Đáp án bài tập
Đáp án bài tập

Bài viết đã tổng hợp kiến thức về cấu trúc No matter. Bạn học hãy tham khảo thêm những kiến thức khác tại Edmicro nhé. Chúc bạn học tập thật tốt!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ