Cấu Trúc Would Rather | Tổng Hợp Lý Thuyết & Bài Tập

Cấu trúc Would rather là cấu trúc thường gặp trong ngữ pháp tiếng Anh, thể hiện sự ưu tiên hoặc lựa chọn giữa hai hoặc nhiều tùy chọn khác nhau. Trong bài viết dưới đây. Edmicro sẽ cung cấp cho bạn tổng quan nội dung kiến thức về cấu trúc này cũng như bài tập vận dụng đi kèm nhé!

Cấu trúc Would rather

Would rather mang nghĩa “thích hơn” hoặc “thà rằng”. 

Would rather được sử dụng trong nhiều trường hợp, ngữ cảnh khác nhau. Edmicro đã tổng hợp 2 cách dùng phổ biến nhất của cấu trúc này.

Diễn tả mong muốn, sở thích hiện tại

S + would rather + V(infinitive) + than + O/V-ing

Ví dụ: 

 • I would rather stay at the hotel than go to the beach. (Tôi thà ở khách sạn còn hơn đi biển)
 • She would rather go to the gym than go jogging. (Cô ấy thích tập gym hơn là chạy bộ)

Dạng diễn tả mong muốn, nuối tiếc về quá khứ

S + would rather + that + S2 + V (past tense)

Ví dụ: 

 • I would rather that you had told me the truth. (Tôi mong rằng bạn đã kể tôi sự thật)
 • She would rather that he had not left her. (Cô ấy mong rằng anh ta đã không rời đi)

Các cấu trúc Would rather khác

Would rather có thể được sử dụng trong câu với một hoặc hai chủ ngữ. Mỗi dạng có sự khác biệt nhất định. Hãy cùng Edmicro khám phá ngay dưới đây nhé.

Dạng câu có một chủ ngữ

Đối với dạng câu này chỉ có một chủ ngữ thực hiện hai hành động được so sánh.

Would rather + (not) + V + than + V

Ví dụ: 

 • He would rather not go to the party than go alone. (Anh ấy thà không đến bữa tiệc còn hơn là đi một mình)
 • They would rather have played games than done homework. (Họ thà chơi game còn hơn là làm xong bài tập)

Dạng câu có hai chủ ngữ

Đối với dạng câu này có hai chủ ngữ thực hiện hai hành động được so sánh.

S1 + would rather + S2 + V + than + S2 + V

Ví dụ:

 • I would rather you stayed home than went out tonight. (Họ thà ở nhà hơn là ra ngoài tối nay)
 • They would rather she didn’t tell them the truth than lied to them. (Họ thà rằng cô ấy đã không kể ra còn hơn là nói dối họ)

Bài tập vận dụng

Bài tập 1
Bài tập 1

Đáp án

1. didn’t talk

2. go

3. stay

4. paid

5. have

6. drive

7. not see

8. be

9. live

10. didn’t smoke

Bài tập 2 cấu trúc Would Rather
Bài tập 2 cấu trúc Would Rather

Đáp án

 1. I would rather read books than watch TV.
 2. He would rather have mild food than spicy food.
 3. She would rather travel by train than by plane.
 4. He would rather go home early than work overtime today.
 5. She would rather forget him than see him again.
 6. He would rather study abroad than in his country.
 7. She would rather buy a new dress than a new skirt.
 8. He would rather play tennis than football.
 9. She would rather watch a movie than listen to music.
 10. He would rather cook at home than eat out.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc Would rather và các dạng câu cùng cách sử dụng của nó. Để nắm vững hơn về chủ đề này, bạn có thể thực hành với các bài tập liên quan để rèn kỹ năng sử dụng cấu trúc này một cách linh hoạt và chính xác nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ