Đề Thi IELTS Writing Task 2 | Tổng Hợp Đề Thi Writing Task 2 2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức và hiểu biết rộng về các chủ đề học thuật. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu tổng quan về IELTS Writing Task 2 cũng như tham khảo các đề thi gần nhất nhé.

Tổng quan về IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 là phần thi thứ hai trong bài thi IELTS Writing Academic, chiếm ⅔ tổng số điểm của phần thi Writing. 

  • Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận ít nhất 250 từ, và tổng thời gian làm bài cho phần thi này là 40 phút.
  • Bài viết phải đưa ra quan điểm của mình về một vấn đề xã hội hoặc học thuật
  • Đề bài thường khá đa dạng, xoay quanh các chủ đề đang được quan tâm nhiều trên thế giới hiện nay như y tế, giáo dục, môi trường, công nghệ,…

Tiêu chí chấm 

Bài viết của thí sinh sẽ được đánh giá theo bốn tiêu chí: 

  • Task Achievement: Đánh giá mức độ hiểu và trả lời đúng yêu cầu của đề bài, cũng như độ phù hợp và đầy đủ của các ý kiến và ví dụ đưa ra. 

→ Để đạt được điểm cao cho yếu tố này, thí sinh cần xác định rõ loại bài viết (opinion, discussion, problem-solution, advantage-disadvantage…), phát triển ý kiến một cách rõ ràng và có lập luận thuyết phục, sử dụng các ví dụ cụ thể và hợp lý, tránh lệch đề hoặc không trả lời đầy đủ các khía cạnh của đề bài.

  • Coherence and Cohesion: Đánh giá mức độ sắp xếp và liên kết các ý kiến trong bài viết một cách logic và mạch lạc. 

→ Để đạt được điểm cao cho yếu tố này, cần có một bố cục bài viết rõ ràng (introduction, body paragraphs, conclusion), sử dụng các từ nối (linking words) và các từ chỉ sự nhất quán (reference words) một cách hợp lý và phong phú, tránh lặp lại các từ hoặc ý kiến.

  • Lexical Resource: Đánh giá khả năng sử dụng từ vựng trong bài viết. 

→ Để đạt được điểm cao cho yếu tố này, cần sử dụng từ vựng phù hợp với chủ đề và mục đích của bài viết, sử dụng từ vựng phong phú và chính xác, tránh sai lỗi chính tả hoặc sử dụng từ vựng quá đơn giản hoặc quá khó hiểu.

  • Grammatical Range and Accuracy: Đánh giá khả năng sử dụng ngữ pháp trong bài viết. 

→ Để đạt được điểm cao cho yếu tố này, cần sử dụng ngữ pháp phù hợp với loại câu và ý kiến bạn muốn diễn đạt, sử dụng ngữ pháp phong phú và chính xác, tránh sai lỗi ngữ pháp cơ bản hoặc sử dụng ngữ pháp quá đơn giản hoặc quá phức tạp.

Các dạng đề thi IELTS Writing Task 2 và các chủ đề phổ biến 

Để chuẩn bị tốt cho phần thi này, thí sinh cần nắm được các dạng đề thi và các chủ đề phổ biến có thể xuất hiện trong đề bài.

Các dạng đề phổ biến

Các dạng đề thi IELTS Writing Task 2 gồm có:

Các dạng đề thi IELTS Writing Task 2
Các dạng đề thi IELTS Writing Task 2

Các chủ đề phổ biến

Các chủ đề phổ biến trong IELTS Writing Task 2 là những chủ đề liên quan đến các vấn đề xã hội, kinh tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, công nghệ và sức khỏe… Edmicro cung cấp tới bạn một số chủ đề phổ biến:

Chủ đềNội dung
Education● Importance of education
● Role of teachers
● Traditional vs. online education
● Funding for education
● Benefits and drawbacks of exams and assessments
Technology● Impact of technology on society
● Advantages and disadvantages of social media
● Role of artificial intelligence
● Privacy issues in the digital age
● Effects of technology on employment
Environment●Climate change and its effects
● Renewable energy sources
● Pollution and its consequences
● Conservation and biodiversity
● Sustainable development
Health and Lifestyle● Importance of physical fitness and exercise
● Healthy eating habits
● Effects of smoking and alcohol consumption
● Mental health and well-being
● Healthcare systems and access to medical services
Globalization● Pros and cons of globalization
● Cultural exchange and its impact
● Economic globalization and income inequality
● Migration and its effects on host countries
● Multinational corporations and their influence
Society and Culture● Gender equality and women’s rights
●Youth crime and delinquency
● Role of the family in society
● Traditional vs. modern values
● Impact of mass media and celebrity culture
Work and Careers● Work-life balance
● Job satisfaction and motivation
● Unemployment and its causes
● Skills and education for the workplace
● Entrepreneurship and self-employment
Government and Politics● Democracy and its challenges
● Role of the government in the economy
● Political participation and voting rights
● Corruption and its impact on society
● International relations and global cooperation
Arts and Culture● Importance of the arts in society
● Preservation of cultural heritage
● Popularity of international music and films
● Influence of technology on the arts
● Government funding for the arts
Crime and Punishment● Capital punishment and human rights
● Rehabilitation vs. punishment in the justice system
● Cybercrime and online security
● Juvenile delinquency and prevention
● Gun control and its effectiveness

Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 gần nhất

Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2
Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2

Edmicro xin gửi tới bạn file tổng hợp chi tiết đề thi IELTS Writing Task 2, hãy cùng tham khảo thêm nhé!

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Writing Task 2 2023

Trên đây là tổng hợp yêu cầu về đề thi IELTS Writing Task 2 cũng như các đề thi gần nhất. Để đạt điểm cao trong bài thi, thí sinh cần luyện tập viết bài thường xuyên và trau dồi các kiến thức học thuật. Nếu còn thắc mắc gì về IELTS Writing Task 2 hay bất kỳ phạm trù kiến thức nào trong tiếng Anh, hãy liên hệ Edmicro để được giải đáp.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ