Các Dạng IELTS Writing Task 2: Hướng Dẫn Làm Bài Chi Tiết

Các dạng IELTS Writing Task 2 gồm 5 dạng bài với yêu cầu phân tích những chủ đề xã hội. Cùng đọc bài viết này của Edmicro để tìm hiểu cách làm các dạng bài IELTS Writing Task 2 nhé!

Các dạng bài IELTS Writing Task 2 

Hãy cùng Edmicro tìm hiểu các dạng IELTS Writing Task 2 nhé:

Dạng 1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay

Dạng bài Argumentative hay còn gọi là dạng Agree or Disagree. Đối với các bài viết dạng này, bạn sẽ cần đưa ra ý kiến cá nhân về các chủ đề xã hội quen thuộc. Để xác định loại bài này, bạn cần chú ý đến những câu như sau trong đề bài:

Dạng bài Argumentative/Opinion/Agree or Disagree
Dạng bài Argumentative/Opinion/Agree or Disagree
 • To what extent do you agree or disagree
 • Do you agree or disagree?

Ví dụ: 

Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Do you agree or disagree?

Dạng 2: Discussion Essay

Đúng với cái tên “Discussion” – Thảo luận, đề bài sẽ đưa ra 2 ý kiến trái chiều và yêu cầu bạn phân tích 2 quan điểm này. Thí sinh cũng sẽ cần đưa ra quan điểm của bản thân. Bạn có thể nêu ý kiến trong phần mở bài hoặc kết luận. 

Dạng bài Discussion (Thảo luận)
Dạng bài Discussion (Thảo luận)

Bạn có thể nhận biết dạng bài này qua các từ như:

 • Discuss both views
 • Discuss both sides
 • Discuss both opinions

Ví dụ: 

Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your opinion.

Dạng 3: Advantages and Disadvantages Essay

Với dạng bài này, bạn sẽ cần nêu lên lợi và hại của một vấn đề xã hội nhất định. Dạng bài này rất dễ nhận biết với cụm “What are the advantages and disadvantages of …?” 

Dạng bài Advantages and Disadvantages
Dạng bài Advantages and Disadvantages

Ví dụ: 

Nowadays, more and more people are using social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. What are the advantages and disadvantages of this trend?

Dạng 4: Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

Dạng bài này yêu cầu thí sinh phân tích nguyên nhân và hệ quả, hoặc nguyên nhân và giải pháp cho một vấn đề xã hội. Đây được coi là dạng bài dễ ăn điểm nhất của IELTS Writing Task 2. Bạn có thể nhận ra dạng bài này qua các từ: causes, solutions…

Dạng bài Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions
Dạng bài Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions

Ví dụ:

Traffic congestion is a common problem in many cities around the world. What are the causes of traffic congestion and what are some possible solutions to reduce traffic congestion?

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Đây là dạng bài với 2 câu hỏi, và yêu cầu bạn phải trả lời lần lượt từng câu hỏi một. Khi mới bắt đầu làm, Two-Part Question Essay có thể tương đối khó. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ đề bài và luyện viết thật nhiều, bạn sẽ tìm được rất nhiều ý để khai thác. 

Các dạng IELTS Writing Task 2: Dạng bài Two-Part Questions
Dạng bài Two-Part Questions

Ví dụ: 

In many countries, the proportion of older people is steadily increasing. What are the effects of this trend on society and individuals? What measures can be taken to cope with this situation?

Cách viết các dạng IELTS Writing Task 2 

Tuy có 5 dạng bài khác nhau, nhưng tất cả các dạng này đều có một cấu trúc cố định: Mở bài (Introduction) – Thân bài (Body) – Kết bài (Conclusion). Hãy cùng Edmicro tìm hiểu phương pháp chung để viết các dạng IELTS Writing Task 2.

Phân tích đề

Trước khi bắt đầu viết, thí sinh cần dành ra khoảng vài phút để phân tích đề. Bạn cần tìm hiểu xem đây là dạng bài Writing nào, và yêu cầu đề bài cần phân tích gì. Ở bước phân tích đề, bạn cần lưu ý các thông tin như sau:

 • Keyword: Từ khóa trong đề bài.
 • Micro-keywords: Các từ khóa phụ
 • Instruction word: Các từ hướng dẫn, gợi ý làm bài. 

Ví dụ: 

Traffic congestion is a common problem in many cities around the world. What are the causes of traffic congestion and what are some possible solutions to reduce traffic congestion?

Với đề bài này, chúng ta xác định được các từ khóa quan trọng như sau:

 • Keyword: Traffic congestion.

Bài viết này sẽ liên quan đến chủ đề Giao thông, cụ thể là vấn đề tắc nghẽn giao thông. 

 • Micro-keywords: problem, cities around the world.

Đây là thực trạng xảy ra tại nhiều thành phố trên toàn thế giới chứ không ở một địa điểm cụ thể.

 • Instruction words: Causes, possible solutions, reduce.

Lúc này, bạn có thể xác định được đây là dạng bài Causes and Solutions. Hãy tìm nguyên nhân gây tắc đường và giải pháp cho nó. 

Hãy nhớ dành 1-2 phút để phân tích đề, tránh tình trạng lạc đề khi làm bài. 

Introduction (mở bài)

Phần Introduction (mở bài) của một bài IELTS Writing Task 2 bao gồm 2 phần:

 • Background sentence: Paraphrase lại nội dung từ đề bài để cung cấp một cái nhìn tổng quát về chủ đề được phân tích trong bài. 
 • Thesis statement: Đây là câu khẳng định về lập luận mà bạn chọn cho bài viết của mình. 

Ví dụ: Với đề bài 

As part of education, students should spend a period of time studying and living in a different country to learn language and culture. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có thể viết phần Introduction như sau:

Opinions are divided on whether students should be given opportunities to study abroad for several years while learning the host’s country’s tradition and accent. I somewhat agree that this can result in some adverse impacts, however, I strongly believe that this absolutely is a positive trend in educational requirements.

Body (Thân bài)

Bước vào phần quan trọng nhất của một bài IELTS Writing Task 2, bạn cần viết 2 đoạn thân bài. Và mỗi đoạn sẽ cần bao gồm những nội dung sau:

 • Topic sentence: Câu mở đoạn, khái quát ý chính sẽ được nhắc đến và phân tích trong đoạn. 
 • Explanation: 3-4 câu giải thích cho topic sentence. Nội dung trong đoạn cần được giải thích, lập luận rõ ràng. Điều này nhằm thuyết phục người đọc đồng tình với ý kiến được nhắc đến trong đoạn. 
 • Example: Thí sinh nên đưa thêm ví dụ minh họa để bài viết đáng tin cậy và trực quan hơn. 

Conclusion (Kết bài)

Không nên đưa thêm thông tin mới vào phần kết bài. Đây là lúc bạn tóm tắt lại những thông tin đã phân tích trong bài. Để kết bài, thí sinh có thể sử dụng những cụm từ như: In conclusion, In short…

XEM THÊM: Bài Mẫu IELTS Writing Task 1 Và Tips Làm Bài Chi Tiết Nhất

Lưu ý khi làm các dạng IELTS Writing Task 2

Tuy đều có chung một cấu trúc: Mở bài – Thân Bài – Kết bài. Nhưng với mỗi dạng IELTS Writing Task 2, bạn vẫn cần có những lưu ý làm bài riêng biệt như sau:

Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay

Với dạng bài này, bạn cần lựa chọn một quan điểm và phân tích nó theo hướng thuyết phục người đọc. Bài IELTS Writing Task 2 Agree or Disagree có thể được triển khai theo các hướng như sau:

1. Completely Agree/Disagree (Hoàn toàn đồng tình/không đồng tình)

Khi muốn thể hiện quan điểm hoàn toàn đồng tình/không đồng tình, bạn có thể viết Thesis Statement như sau:

Cách làm dạng bài Completely Agree/Disagree
Cách làm dạng bài Completely Agree/Disagree
 • I strongly/wholeheartedly agree/disagree with + mệnh đề/that + mệnh đề

Sau đó, ở phần thân bài, chúng ta sẽ chia ra 2 đoạn với nội dung như sau:

 • Đoạn 1: Lý giải lý do thứ nhất tại sao bạn đồng tình/không đồng tình
 • Đoạn 2: Lý giải lý do thứ hai tại sao bạn đồng tình/không đồng tình

2. Partly Agree/Disagree (Đồng ý/không đồng ý một phần)

Nếu chỉ một phần đồng tình với ý kiến trong đề bài, chúng ta sẽ có các cách viết Thesis Statement như sau:

 • I partly/somewhat agree/disagree that + mệnh đề/with + mệnh đề
 • I somewhat agree that + mệnh đề, however, I strongly believe that + mệnh đề
 • Although I agree with that + mệnh đề, I think that + mệnh đề

Ở phần thân bài (Body), chúng ta sẽ chia ra như sau:

 • Đoạn 1: Lý do đồng tình (agree)
 • Đoạn 2: Lý do không đồng tình (disagree)

Hoặc bạn cũng có thể format ngược lại, đoạn 1 là đồng tình (agree), và đoạn 2 là lý do không đồng tình. 

Lưu ý:

Khi làm dạng bài này, bạn cần lưu ý nếu trong đề xuất hiện một số từ khóa đặc biệt như sau:

 • Only

Nếu trong đề bài có xuất hiện từ Only, ví dụ như: 

Instead of letting schools provide sex education to students, it should only be taught by their parents. To what extent do you agree or disagree?

Thì bạn chỉ nên viết theo hướng 1 – hoàn toàn đồng ý/không đồng ý. Vì đề bài có tính tuyệt đối, nên chúng ta cũng cần một câu trả lời theo hướng tuyệt đối. 

→ Personally, I strongly disagree with this idea since students have the right to access Sex education through both their institutions and their families. 

 • Best

Khi xuất hiện từ “best” hoặc “best way” trong đề bài, bạn cũng nên trả lời theo hướng hoàn toàn agree/disagree. 

Ví dụ: 

Some people think that the best way to improve public health is to increase the tax on junk food. To what extent do you agree or disagree?

XEM THÊM: IELTS Writing Task 1 Line Graph Và Bài Mẫu Band 7.5+

Discussion Essay

Dạng bài Discussion – thảo luận yêu cầu bạn nêu rõ 2 quan điểm riêng biệt. Khi làm bài, bạn cần đưa được lý do tại sao mọi người lại có quan điểm 1, và tại sao có người đồng tình quan điểm 2. Sau đó, hãy nhớ đưa ra luận điểm của bản thân. 

Ví dụ: 

Some people think that the best way to deal with global warming is to reduce the consumption of fossil fuels. Others, however, argue that the only solution is to develop alternative sources of energy. Discuss both these views and give your own opinion.

Với dạng bài này, bạn có thể triển khai Thesis Statement theo 2 hướng:

 • This essay will explore both views before giving the author’s opinion.
 • While + clause, I think/believe that + mệnh đề

Sau Thesis Statement, bạn bắt đầu viết 2 đoạn thân bài như sau:

 • Đoạn 1: Reasons why the best way to deal with global warming is to reduce the consumption of fossil fuels. (Nên giảm sử dụng năng lượng)
 • Đoạn 2: Reasons why we should develop alternative sources of energy. (Nên phát triển năng lượng thay thế)

Advantages and Disadvantages Essay

Dạng bài này có cách làm khá rõ ràng, bạn chỉ cần nêu lên Advantages (lợi ích) và Disadvantages (bất lợi) của vấn đề đang được đề cập. Thí sinh nên khẳng định quan điểm của mình nghiêng về bên nào ở phần Introduction hoặc Conclusion. 

Ví dụ: 

Nowadays, more and more people are using social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. What are the advantages and disadvantages of this trend?

Với dạng bài này, bạn sẽ có cách viết Thesis Statement như sau:

 • Although there are advantages/disadvantages…
 • The main advantage/disadvantage is…
 • I think/believe that we gain more from this…
 • This essay will shed light on the pros and cons/advantages and disadvantages of…

Sau Thesis statement, bạn sẽ viết 2 đoạn Body (thân bài) theo hướng:

 • Đoạn 1: Bàn về advantages
  • Social media can help people connect (Giúp mọi người kết nối)
  • Access information and news easily and quickly (Truy cập thông tin nhanh chóng và dễ dàng)
 • Đoạn 2: Bàn về disadvantages
  • Addiction (Bị nghiện mạng xã hội)
  • Fake news, cyber bullying (Các hiểm họa khác như tin giả, bạo lực mạng(

Hoặc phát triển theo hướng ngược lại, tùy vào góc nhìn của bạn xem bất lợi hay lợi ích của chủ đề này mạnh hơn. 

Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

Với dạng bài này, bạn có thể tách 1 đoạn để nói về nguyên nhân/vấn đề, và đoạn còn lại đề cập đến hệ quả/giải pháp. 

Ví dụ: 

In recent years, many people have become addicted to social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. What are the causes of this phenomenon and what are the effects of social media addiction on individuals and society?

Dạng bài này sẽ có các cách viết Thesis Statement như sau mà bạn có thể tham khảo:

 • While there are certain problems associated with +[vấn đề], necessary measures can be taken to tackle them.

Ví dụ với đề bài trên, chúng ta có thể viết thân bài bằng cách chia 2 đoạn như sau:

 • Đoạn 1: Causes

Tập trung tìm hiểu nguyên nhân cho: “Many people have become addicted to social media platforms”. Ví dụ như:

 • The need for social connection (Khao khát kết nối xã hội)
 • The design of the platforms encourage addictive behavior (Thiết kế gây nghiện)
 • Đoạn 2: Effects

Sang đến đoạn 2, chúng ta nói về tác động của việc nghiện mạng xã hội. Bạn cũng có thể đưa ra một giải pháp ngắn gọn trong khoảng 1-2 câu. Ví dụ như:

 • Effects: The addiction to social media can cause isolation and depression. (Dẫn đến sự thu mình và trầm cảm)
 • Possible solution: Find other activities and hobbies that would make you happy. (Tìm đến các hoạt động, sở thích khác sẽ khiến bạn hạnh phúc)

Two-Part Question Essay

Cuối cùng, với dạng bài trả lời 2 câu hỏi, bạn hãy chia 2 đoạn và mỗi đoạn dùng để trả lời một câu hỏi của đề bài. 

Ví dụ:

In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

Với đề bài này, bạn sẽ cần chia 2 đoạn:

 • Đoạn 1: Dùng để trả lời câu hỏi “Why do some people work harder”
 • Đoạn 2: Trả lời câu hỏi “Is it always a good thing to work hard”. Lưu ý hãy dùng các từ nối để chuyển đoạn giữa 2 câu trả lời này sao cho có sự liên kết. 

Tổng quan IELTS Writing Task 2

Chúng ta cần nắm được thông tin tổng quan về IELTS Writing Task 2:

 • IELTS Writing Task 2 là phần 2 của bài thi IELTS Writing, chiếm ⅔ tổng điểm toàn bài. 
 • Bài viết Task 2 cần có độ dài tối thiểu là 250 từ.
 • Thời gian làm bài của IELTS Writing Task 2 là 40 phút.
 • IELTS Writing Task 2 sẽ xoay quanh các chủ đề mang tính xã hội, ví dụ như: Bảo vệ môi trường, Y tế, Giáo dục…

Ngoài ra, hãy lưu ý sử dụng văn phong học thuật khi viết bài IELTS Writing Task 2. 

Tiêu chí chấm IELTS Writing Task 2

Bài thi IELTS Writing Task 2 được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí như sau:

Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2
Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2

Task Achievement (Hoàn thành yêu cầu đề bài)

Để ghi điểm cho tiêu chí Task Achievement, bài viết của bạn cần đáp ứng được những điểm sau:

 • Trả lời vấn đề được nêu ra trong đề bài.
 • Trình bày quan điểm rõ ràng, phát triển ý tưởng một cách logic và thuyết phục.
 • Sử dụng các ví dụ hoặc bằng chứng hợp lý để hỗ trợ ý kiến của bạn.
 • Không đưa ra những quan điểm, ý kiến không liên quan đến chủ đề trong đề bài. 

Coherence and Cohesion (Tính liên kết và liền mạch)

Tiêu chí này đánh giá sự liên kết và liền mạch giữa các câu và các đoạn trong bài viết của bạn. Bạn nên lưu ý một số thông tin sau để ghi điểm cho tiêu chí này:

 • Bài viết đáp ứng cấu trúc rõ ràng: Introduction (Mở bài) – Body (Thân bài) – Conclusion (Kết bài).
 • Bài viết nên có độ dài khoảng 270 – 280 từ (vượt 10% so với yêu cầu 250 từ).
 • Mỗi đoạn văn nên bắt đầu bằng một luận điểm lớn và chia thành những luận điểm nhỏ.
 • Hãy nhớ sử dụng từ nối (Connectives) và liên từ (Discourse Markers) để liên kết giữa các luận điểm, các câu, các đoạn. 

Lexical Resource (Vốn từ vựng)

Với tiêu chí Lexical Resource (Vốn từ vựng), bạn sẽ được đánh giá dựa trên độ rộng của vốn từ và khả năng sử dụng linh hoạt. Thí sinh nên lưu ý một số điểm sau:

 • Không dùng quá nhiều từ khó khi bạn chưa nắm rõ ngữ nghĩa, vì chúng có thể không phù hợp ngữ cảnh. 
 • Sử dụng các bộ từ vựng theo chủ đề quen thuộc, thông dụng. 
 • Đưa các collocations vào bài, lưu ý không sử dụng idioms vì nó sẽ khiến bài viết của bạn thiếu tính học thuật. 

Grammatical Range and Accuracy (Ngữ pháp)

Tiêu chí đánh giá cuối cùng của một bài IELTS Writing Task 2, đó là khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đa dạng và chính xác. Cụ thể, để ghi điểm cho tiêu chí này, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Sử dụng được câu ghép và kết hợp các cấu trúc ngữ pháp linh hoạt để tăng tính liên kết cho bài viết.
 • Nắm được cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp linh hoạt như: câu bị động, câu điều kiện…
 • Tránh các lỗi sai đơn giản như chia động từ, danh từ số ít số nhiều, mạo từ…

XEM THÊM:

Trên đây là hướng dẫn viết các dạng IELTS Writing Task 2. Nếu còn gặp khó khăn gì với các dạng bài như Two-Part Question, đừng ngại liên hệ Edmicro nhé!

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ