IELTS Writing Task 1 Line Graph Và Bài Mẫu Band 7.5+

IELTS Writing Task 1 Line Graph là một trong những dạng bài phổ biến nhất của IELTS Writing. Trong bài viết này, Edmicro sẽ giới thiệu tới bạn cách xử lý dạng bài này. Cũng như bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph cho band 7.5+. 

IELTS Writing Task 1 Line Graph là gì?

IELTS Writing Task 1 Line Graph là một dạng bài của IELTS writing task 1. Bạn sẽ được giao một biểu đồ đường và yêu cầu viết 150 từ phân tích về xu hướng của nó. Chỉ có 150 từ và 20 phút làm bài, nên hãy tối giản và chỉ đưa vào các chi tiết thật sự cần thiết. 

IELTS Writing Task 1 Line Graph có 2 dạng bài là:

 • Bài có 3 đường trở xuống

The graph below shows the population of a particular country by age group starting in 1960 and including a forecast to 2040. 

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

IELTS Writing Task 1 Line Graph - Bài có 3 đường trở xuống
IELTS Writing Task 1 Line Graph – Bài có 3 đường trở xuống
 • Bài có 3 đường trở lên

The graph below shows the percentage of tourists to Scotland who visited different attractions between 1980 and 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

IELTS Writing Task 1 Line Graph - Bài có 3 đường trở lên
IELTS Writing Task 1 Line Graph – Bài có 3 đường trở lên

Cách viết IELTS Writing Task 1 Line Graph

Sau khi đã biết về IELTS Writing Task 1 line graph cũng như các dạng bài thường gặp. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu về cách viết theo từng dạng bài:

Bài có 3 đường trở xuống

The graph below shows the production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Biểu đồ mẫu dạng bài có 3 đường trở xuống
Biểu đồ mẫu dạng bài có 3 đường trở xuống

Bước 1: Phân tích biểu đồ

Ở bước phân tích biểu đồ, bạn cần tự đặt các câu hỏi và xác định được những điều sau:

 • Đối tượng: Biểu đồ đang nói về gì, đối tượng là ai. Ở biểu đồ trên, chúng ta có chủ thể là: the production levels of main fuels.
 • Đơn vị: Đơn vị đo lường trong bài là gì. Ở bài mẫu này, chúng ta có đơn vị là “measured in tonnes” (tấn).
 • Địa điểm: Biểu đồ này nói về xu hướng xảy ra ở đâu. “In a European country” – tại một nước châu Âu.
 • Số lượng: Số lượng đối tượng được nhắc đến trong bài là bao nhiêu. Trong bài mẫu này, chúng ta có 3 đối tượng là: Petroleum, Coal, và Natural Gas.
 • Thời gian: Chúng ta cần xác định số liệu trong biểu đồ được lấy vào thời điểm nào. Ở biểu đồ này là từ 1981 – 2000.

Bạn nên dành khoảng 1-2 phút để quét qua những yếu tố này để bài Writing Task 1 của mình được chi tiết hơn.

Bước 2: Introduction

Đối với phần introduction (mở bài), bạn nên paraphrase lại đề để làm mở bài luôn. Bạn có thể viết mở bài theo 2 cách sau:

Cách 1: Paraphrase bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa. Ví dụ:

The graph below shows the production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000.

→ The line graph illustrates the production trends of three primary fuel types—petroleum, coal, and natural gas—in a specific European country from 1981 to 2000.

 • Shows = illustrates
 • Levels = trends
 • Main = primary

Cách 2: Thay đổi cấu trúc ngữ pháp. Bạn có thể chuyển đề bài thành câu bị động để làm mở bài. Ví dụ:

The line graph below shows the average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal from 1967 to 2007.

→ The line graph illustrates the amounts of CO2 emitted by each person in four countries over a period of 40 years starting from 1967.

Bước 3: Overview

Để viết đoạn overview, hãy chọn ra 3-4 điểm nổi bật nhất từ biểu đồ. Lưu ý không đưa số liệu vào đoạn Overview, mà chỉ viết 1-2 câu thể hiện xu hướng chung của biểu đồ. Ví dụ dưới đây có thể coi là một câu Overview hoàn chỉnh:

Overall, the number of elderly people with influenza increased over the period given, reaching a peak in 1991.

Bước 4: Viết 2 đoạn Body (Thân bài)

Với IELTS Writing Task 1 Line Graph dạng có nhiều hơn 3 đường trở xuống. Bạn nên tập trung so sánh 2 đường với nhau dựa theo yếu tố thời gian.

 • Detail 1 (Đoạn 1): Miêu tả và so sánh trước 2 đường. Những đường này sẽ có cùng xu hướng như tăng hoặc giảm.
 • Detail 2 (Đoạn 2): Miêu tả và so sánh các đường còn lại.

Hoặc ngoài ra, bạn cũng có thể làm bài theo cách phân tích đường nổi bật nhất theo thời gian. Sau đó phân tích riêng từng đường còn lại.

Bài có 3 đường trở lên

The line graph shows the sales figures for bananas imported to 4 countries from 1996 to 2004.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Biểu đồ mẫu dạng bài có 3 đường trở lên
Biểu đồ mẫu dạng bài có 3 đường trở lên

IELTS Writing Task 1 Line Graph dạng có 3 đường trở lên có chung cách viết Introduction và Overview với dạng 3 đường trở xuống. Tuy nhiên, phần Body (thân bài) ở dạng này lại có cách viết khác. Bạn có thể chia ra các mốc/khoảng thời gian để so sánh:

 • Detail 1: So sánh mốc thời gian đầu – giữa

Nên nhấn mạnh số liệu từ năm đầu tiên và so đến giữa thì đã có sự thay đổi nào (tăng mạnh, giảm mạnh…). Hãy chọn số liệu cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian này để đưa vào bài.

 • Detail 2: So sánh mốc thời gian giữa – cuối

Lúc này, gộp với phân tích từ đoạn Detail 1, hãy làm bật lên xu hướng chung của biểu đồ. Đồng thời, hãy mô tả chi tiết xu hướng của từng đường ở đoạn detail 2.

Từ vựng và ngữ pháp IELTS Writing Task 1 Line Graph

Đối với từ vựng của IELTS Writing Task 1 Line graph, bạn cần sử dụng được những từ miêu tả xu hướng. Ngoài ra, bạn nên học thêm các từ chỉ thời gian. Bạn có thể tham khảo những nhóm từ vựng sau từ Edmicro.

Xu hướng tăng

Bạn có thể sử dụng những từ sau để chỉ xu hướng tăng:

 • Increase
 • Rise
 • Grow/Growth
 • Climb to/An upward trend
 • Go up
 • Improve
 • Boost
 • Surge
 • Soar
 • Leap

Ngoài ra, nếu muốn thể hiện xu hướng tăng nhanh, bạn có thể sử dụng thêm các trạng từ. Ví dụ như: sharply, rapidly, quickly, dramatically, significantly…

Nếu chỉ sử tăng dần, bạn có thể sử dụng các trạng từ như: steadily, gradually, moderately, slightly…

Xu hướng giảm

Đối với biểu đồ có xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng các từ sau:

 • Decrease
 • Fall
 • Drop
 • Decline
 • Go down
 • Lower
 • Shrink
 • Level off

Nếu muốn chỉ xu hướng giảm nhanh chóng hoặc giảm dần đều. Bạn có thể kết hợp với các tính từ tương tự như đối với xu hướng tăng.

Không thay đổi

Nếu biểu đồ có xu hướng đồng đều, gần như không thay đổi. Bạn có thể sử dụng những từ vựng sau:

 • Remain steady at
 • Remain stable at
 • Stay constant at
 • Show little change
 • Show no significant change
 • Stay flat at

Đối với sự dao động, bạn có thể sử dụng những từ như sau:

 • Fluctuated around
 • Vary
 • Swing
 • Plateaued at
 • Stood at
 • Peaked at/ Reached a peak of
 • Rebounded to

Mức độ

Người học IELTS có thể sử dụng những từ sau để thể hiện mức độ, số liệu:

 • Number
 • Amount
 • Rate
 • Proportion/Percentage
 • Figure

Khoảng thời gian

Để chỉ thời gian trong IELTS writing Task 1, bạn có thể sử dụng những từ sau cho bài viết thêm đa dạng:

 • Over the next/previous…
 • From…to
 • Between…in
 • Until around…

XEM THÊM: Improve Your IELTS Writing Skills PDF Tải Miễn Phí & Review Chi Tiết

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 1 Line Graph nhiều hơn 3 đường cùng bài mẫu của Edmicro để bạn tham khảo:

The graph below shows the production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

The line graph illustrates the production trends of three primary fuel types—petroleum, coal, and natural gas—in a specific European country from 1981 to 2000. Overall, petroleum was the dominant fuel type in terms of production, with noticeable fluctuations throughout the period. Conversely, the production of coal followed a more erratic path, experiencing both peaks and declines. Meanwhile, natural gas production remained relatively stable initially before undergoing significant growth.

In 1981, petroleum production stood at approximately 100 tonnes. It exhibited gradual growth in the following years, peaking at around 130 tonnes before experiencing a decline, dropping below 100 tonnes in 1989. Subsequently, petroleum production rebounded to about 130 tonnes in 1995 and maintained relatively steady levels with minor fluctuations until the end of the period.

Coal, on the other hand, was the second most produced fuel in 1981, with a volume of 80 tonnes. Its production remained stable until a sudden decrease to around 50 tonnes in 1985. Subsequently, coal production rose to slightly over 70 tonnes in 1987 but gradually declined over the next 13 years, reaching just under 40 tonnes. In contrast, the production of natural gas remained constant, hovering at approximately 40 tonnes until around 1991 when it underwent a rapid and substantial increase.

Trên đây là toàn bộ thông tin về IELTS Writing Task 1 Line Graph. Mong rằng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về dạng bài này. Chúc bạn đạt kết quả tốt trong bài thi IELTS Writing!

XEM THÊM: 

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ