Cách Dùng That Trong Mệnh Đề Quan Hệ Chính Xác Nhất

Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ thế nào cho chính xác? Hãy để Edmicro IELTS mách bạn những cách dùng cấu trúc thường gặp này!

Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) là một phần của câu giúp xác định hoặc làm rõ hơn về danh từ trong câu. Nếu loại bỏ mệnh đề khỏi câu, ý nghĩa chính của câu có thể bị mất đi.

Các đại từ quan hệ (Relative Pronouns) thường được sử dụng bao gồm:

 • Who
 • Whom
 • Whose
 • Which
 • That

Trong đó “That” có 3 trường hợp dùng thông dụng:

Trường hợp bắt buộc dùng “that” trong mệnh đề quan hệ 

Trường hợpVí dụ
Khi “That” thay thế cho danh từDanh từ là ngườiThe person that called you is waiting outside.
Danh từ là thứ/ đồ vậtI found the toy that you were looking for.
Danh từ được mô tả bởi mệnh đề quan hệ là đối tượng của động từShe has a plan that will help us succeed.
Danh từ là một thứ bất địnhI’m willing to try anything that might improve my productivity.
Đại từ quan hệ sau tính từ so sánh (all, every, very, only)This is the only book that I have read this month.
Khi mệnh đề quan hệ là chủ ngữ của câuThe fact that she apologized pleased me.
Khi mệnh đề quan hệ giữa hai danh từ là để làm rõ sự liên kết giữa chúngThis is the idea that I was telling you about.

Trường hợp không dùng “that” trong mệnh đề quan hệ 

 • Khi có giới từ đi trước

Example: The house in which I grew up is now for sale.

 • Khi gặp mệnh đề quan hệ không xác định

Example: I met someone with whom I had a great conversation.

Trường hợp có thể dùng “that” trong mệnh đề quan hệ nhưng không bắt buộc

 • Khi sử dụng “Which” trong mệnh đề không xác định

Example: I need a new laptop, which (that) should have a fast connection.

 • Khi sử dụng “That” trong mệnh đề quan hệ của đại từ nhân xưng

Example: This is the new friend (that) I was telling you about.

 • Khi câu trở nên dài và phức tạp

Example: The idea (that) you proposed during the meeting has gained a lot of approval.

XEM THÊM: Bài Tập Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành: Vận Dụng Kiến Thức Vào Bài Tập

Những tips tránh sai khi sử dụng

“That” được sử dụng rất nhiều trong mệnh đề quan hệ. Tuy nhiên, nếu không nắm rõ cách sử dụng và mẹo làm bài, người học sẽ rất dễ nhầm lẫn. Dưới đây là một số tips để bạn tránh mắc lỗi khi dùng “that” trong mệnh đề quan hệ. 

 • Sử dụng “That” để làm rõ mệnh đề. Khi loại bỏ sẽ làm mất đi ý nghĩa cơ bản của câu
 • Phân biệt “That” và “Which”
  • “That” sử dụng trong mệnh đề quan hệ có tính xác định. Hay sử dụng với danh từ nhất định. 
  • “Which” sử dụng trong mệnh đề quan hệ có tính chất thêm vào. Hay sử dụng với danh từ không xác định. 
 • Double-check trước khi sử dụng để đảm bảo độ chính xác cao nhất

Bài tập vận dụng cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

Dựa trên lý thuyết nêu trên, hãy cùng kiểm tra kiến thức bằng các bài tập vận dụng nhé. 

Exercise 1: Fill in the blank

Bài tập minh họa cách dùng "that" trong mệnh đề quan hệ
Bài tập minh họa cách dùng “that” trong mệnh đề quan hệ

Answers:

 1. that
 2. that/ where
 3. why
 4. that
 5. which

Exercise 2: Choose the correct option

Bài tập cách dùng "that" trong mệnh đề quan hệ
Bài luyện tập

Answers:

 1. b) that
 2. d) that
 3. c) whose
 4. c) when

Trên đây là những kiến thức về cách dùng “That” trong mệnh đề quan hệ. Hy vọng những chia sẻ chi tiết và bài tập vận dụng đã giúp bạn hiểu rõ cấu trúc này. Cùng kết nối với Edmicro IELTS để nhận những kiến thức tiếng Anh chuẩn xác nhất. Chúc bạn học tập hiệu quả!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ