Matching Features IELTS Reading Cách Làm Từ Con Số 0 

Matching Features IELTS Reading – Edmicro IELTS sẽ giới với bạn các bước chi tiết và những lưu ý khi làm bài Matching Features IELTS Reading!

Tổng quan về Matching Features IELTS Reading 

Matching Features là dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Reading. Nó yêu cầu người làm bài kiểm tra phải khớp thông tin từ danh sách với một tập hợp các đặc điểm được đề cập trong bài đọc. Các thông từ danh sách có thể là tên, địa điểm, ngày tháng hoặc các chi tiết cụ thể khác.

  • Vị trí và số câu: thường xuất hiện ở bài đọc số 2 trong tổng số 3-4 bài đọc của đề thi. Số câu hỏi dao động từ 4-6 câu. 
  • Các câu hỏi: Có thể được trình bày với nhiều nội dung khác nhau, chẳng hạn như một mô tả hoặc một luận điểm. .
  • Độ khó: mức trung bình khó do tính đọc hiểu tương đối cao, thí sinh phải để ý đến các chi tiết của bài đọc và câu hỏi. 
  • Thông tin cần điền: ghép nối chính xác từng đặc điểm với tùy chọn tương ứng trong danh sách thông tin câu trả lời.

Ví dụ minh họa

Questions 1 – 6

Look at the following statements and the list of people below.

Match each statement with the correct person’s initials.

LD Lindsay Dutton
JC Justin Cramer
GB Gary Bradman
PG Petra Greenway
JD Jon Dyson
Answer
1.The farming industry will suffer from fewer bats in the environment.
2.Firms running the wind turbines might object to operating restrictions that lose them money.
3.It is possible that some bats are attracted to wind turbines.
4.Preserving bat populations is important even for international economies.
5.Knowing the weather forecast can help predict bat behaviour.
6.Farmers benefit from the bats eating pests on their farms.

XEM THÊM: Thang Điểm IELTS Reading Cập Nhật Mới Nhất

Tổng quan về Matching Features IELTS Reading
Tổng quan về Matching Features IELTS Reading

4 bước làm bài Matching Features IELTS Reading

Để làm tốt dạng này, thí sinh cần nắm vững 4 bước sau:

Bước 1: Đọc đề bài

Trước khi bắt đầu, thí sinh cần đọc kỹ đề bài để hiểu rõ yêu cầu. 

Ví dụ minh họa Phân tích 
Questions 1 – 6Câu hỏi từ câu 1 đến câu 6
Look at the following statements and the list of people below.Yêu cầu nhìn vào những luận điểm sau và danh sách tên người bên dưới.
Match each statement with the correct person’s initials.Hãy nối các luận điểm với ký hiện tên người phù hợp. 

Bước 2: Đọc các câu hỏi và dự đoán thông tin cần điền

Trước khi bắt đầu đọc bài đọc, thí sinh cần xác định các từ khóa trong câu hỏi. Các từ khóa này sẽ giúp thí sinh tìm kiếm thông tin trong bài đọc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ví dụ minh họaPhân tích 
The farming industry will suffer from fewer bats in the environment.Người này đưa ra luận điểm là Ngành nông nghiệp sẽ gặp khó khăn khi số lượng dơi trong môi trường giảm.

Bước 3: Lướt nhanh qua văn bản để tìm câu trả lời 

Thí sinh cần đọc bài đọc một cách cẩn thận để tìm kiếm các thông tin tương ứng với các từ khóa trong câu hỏi. Khi tìm thấy, thí sinh cần ghi chú lại vị trí của thông tin đó.

Thí sinh sẽ so sánh các thông tin trong danh sách với những gì đã ghi chú trong bài đọc để nối đáp án. 

Ví dụ minh họaPhân tích 
Bats are beneficial consumers of agricultural insect pests and migratory species of bats provide free pest-control services across ecosystems and international borders. The value of the pest-control services to agriculture provided by bats in the US alone ranges from a low of $3.7 billion to a high of $53 billion a year. “Bats eat tremendous quantities of flying pest insects, so the loss of bats is likely to have long-term effects on agricultural and ecological systems”, said Justin Cramer, a researcher with the University of Pretoria. “Consequently, not only is the conservation of bats important for the well-being of ecosystems, but it is also in the best interest of national and global trade.” The loss of the one million bats in the Northeast has probably resulted in between 660 and 1320 metric tons of insects no longer being eaten each year by bats in the region. “We hope that our analysis gets people thinking more about the value of bats and why their conservation is important”, said Gary Bradman, a University of Tennessee professor. “The bottom line is that the natural pest-control services provided by bats save farmers a lot of money.”Đọc qua bài, ta nhận thấy đoạn văn thứ tư có xuất hiện tên các độc giả có trong danh sách. Ngoài ra còn thấy được là có độc giả đưa ra luận điểm giống với câu hỏi cần tìm.
Từ đó ta có thể nối được câu “The farming industry will suffer from fewer bats in the environment.” với đáp án “JC” (ký hiệu đáp án của Justin Cramer.

Bước 4: Kiểm tra lại bài

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, thí sinh cần kiểm tra lại để đảm bảo rằng đáp án là chính xác. Thí sinh cần đảm bảo rằng các thông tin trong danh sách được nối với các thông tin trong bài đọc một cách logic và hợp lý, phù hợp với nội dung của bài đọc.

Các lưu ý về Matching Features IELTS Reading

Hãy đoán nếu bạn chưa chắc chắn câu trả lờiĐừng để trống câu trả lời.
Điền đúng những gì đề bài yêu cầuĐề bài yêu cầu điền số, chữ hay ký hiệu thì bạn phải điền chính xác như thế. Bạn sẽ không được điểm nếu điền sai yêu cầu: 
Luyện tập thường xuyênCàng luyện tập nhiều, bạn càng có khả năng xác định và kết hợp thông tin tốt hơn.
Làm quen với Matching Features IELTS ReadingHiểu các loại câu hỏi, thông tin khác nhau và cách xác định chúng. Bằng cách luyện tập nhiều, làm đề tại các nguồn như: Edmicro IELTS, bộ Cambridge 1 – 18 v.v.
Quản lý thời gianThực hành quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Thời gian hợp lý để hoàn thành bài Matching Features IELTS Reading là 10 phút với số lượng câu 4 – 6 câu. 

XEM THÊM TẠI: Chiến Lược Làm Bài Reading IELTS Bật Band Cực Nhanh

Các lưu ý về Matching Features IELTS Reading
Các lưu ý về Matching Features IELTS Reading

Bài minh họa Matching Features IELTS Reading

Bats and Wind Turbine

Wind energy production is one of the fastest-growing industries in the world and represents an important step towards reducing dependence on non-renewable sources of power. However, widespread deployment of industrial wind turbines is having unprecedented adverse effects on certain species of bats.

Dead bats are being found beneath wind turbines all over the world. Bat fatalities have now been documented at most wind facilities in the US and Canada, and it is estimated that tens to hundreds of thousands die at wind turbines in North America each year. This anticipated issue has moved to the forefront of conservation efforts towards this poorly understood group of mammals, particularly due to the concurrent effects of a new bat disease, white-nose syndrome.

Although the key question of why bats die at industrial wind turbine sites remains unsolved, potential clues can be found in the patterns of fatalities. Foremost, the majority of bat fatalities at industrial turbines are species that migrate long distances and rely on trees as roosts throughout the year. Tree bats compose more than three quarters of the bat fatalities observed at wind energy sites. The other striking pattern is that the vast majority of bat fatalities at wind turbines occur during late summer and autumn. This seasonal peak in fatalities coincides with periods of both autumn migration and mating behavior of tree bats. Environmentalist, Lindsay Dutton, summarizes the conclusion. “Seasonal involvement of species with shared behaviors indicates that behavior plays a key role in the attraction of bats to wind turbines, and that migratory tree bats might actually be drawn to turbines.”

Bats are beneficial consumers of agricultural insect pests and migratory species of bats provide free pest-control services across ecosystems and international borders. The value of the pest-control services to agriculture provided by bats in the US alone ranges from a low of $3.7 billion to a high of $53 billion a year. “Bats eat tremendous quantities of flying pest insects, so the loss of bats is likely to have long-term effects on agricultural and ecological systems”, said Justin Cramer, a researcher with the University of Pretoria. “Consequently, not only is the conservation of bats important for the well-being of ecosystems, but it is also in the best interest of national and global trade.” The loss of the one million bats in the Northeast has probably resulted in between 660 and 1320 metric tons of insects no longer being eaten each year by bats in the region. “We hope that our analysis gets people thinking more about the value of bats and why their conservation is important”, said Gary Bradman, a University of Tennessee professor. “The bottom line is that the natural pest-control services provided by bats save farmers a lot of money.”

Over the past decade, scientists and their research partners have been studying bat deaths at wind turbines, with the ultimate goal of understanding why they are happening, so solutions can be developed. In addition to synthesizing existing information, research has focused on better understanding aspects of tree bat ecology that might offer important clues to their susceptibility. This work has shed new light on the migratory movements, mating behaviors, and feeding habits of migratory tree bats, which may help explain their disproportionate representation among turbine fatalities.

Continuing on the same research trajectory, scientists have built an active research program to investigate the causes and consequences of bat fatalities at wind turbines. In collaboration with scientists at four different science centers, as well as universities and conservation organizations, the specific focus is to better identify the seasonal distributions, habitat needs, and migration patterns of species showing the greatest susceptibility, continue to assess the potential roles of mating and feeding behaviors in turbine collisions, use motion sensor video for studying and monitoring bats and birds flying around wind turbines at night, and test whether bats are attracted to turbines.

One solution has already been presented by the scientists involved. Scientist Petra Greenway explains. “Some studies have demonstrated that bat fatalities occur primarily on nights with low wind speed and typically increase immediately before and after storm fronts, which is a time of high activity for bats. Weather patterns are therefore a probable predictor of bat activity and fatalities, and mitigation efforts that focus on these high risk periods may reduce bat fatalities substantially.” Scientists have proposed, therefore, that bat fatalities could be lowered substantially by reducing the amount of turbine operating hours during low wind periods when bats are most active. This can be done by increasing the minimum wind speed, known as the inception velocity, at which the turbine’s blades begin rotating to produce electricity. Three studies worldwide have tested whether or not increasing the minimum turbine cut-in speed reduces bat fatalities. These studies demonstrated that bat fatalities were reduced by 50 to 87 per cent. Jon Dyson, another of the scientists involved, followed up his proposition with a possible problem. “While these studies indicate that reduction in bat fatalities can be achieved with a modest reduction in power production, if it is to be successful, the companies who operate the wind farms need to be sounded out about this solution, so that they can analyze the cost-effectiveness and decide whether they might agree.”

Whilst most people accept that a focus on renewable sources of energy is vital, it is hard to come to terms with the destruction of so many innocent and valuable species. Only through further research will we make progress toward minimizing the impact of this new form of sustainable energy on the planet’s wildlife.

Questions 1 – 6

Look at the following statements and the list of people below.

Match each statement with the correct person’s initials.

LD Lindsay Dutton
JC Justin Cramer
GB Gary Bradman
PG Petra Greenway
JD Jon Dyson
Answer
1.The farming industry will suffer from fewer bats in the environment.
2.Firms running the wind turbines might object to operating restrictions that lose them money.
3.It is possible that some bats are attracted to wind turbines.
4.Preserving bat populations is important even for international economies.
5.Knowing the weather forecast can help predict bat behaviour.
6.Farmers benefit from the bats eating pests on their farms.

KEY – Matching Features IELTS Reading

  1. JC
  2. JD
  3. LD
  4. JC
  5. PG
  6. GB

LUYỆN TẬP THÊM TẠI: 

Việc luyện Matching Features IELTS Reading thường xuyên sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng đọc và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS!

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ