Matching Information IELTS Reading – Hướng Dẫn Chi Tiết

Edmicro IELTS sẽ giới thiệu với bạn các bước chi tiết và những lưu ý khi làm bài Matching Information IELTS Reading!

Tổng quan về Matching Information IELTS Reading 

Matching Information IELTS Reading, còn được gọi là “Matching Features” hoặc “Matching Items”, là dạng bài nhằm đánh giá khả năng xác định thông tin cụ thể trong đoạn văn. Bạn sẽ được cung cấp danh sách các câu hỏi và phải nối chúng với các thông tin tương xứng ở danh sách câu trả lời. 

Đặc điểm của bài đọc IELTS Reading:

  • Xuất hiện và số câu: thường xuất hiện của bài đọc số 2 hoặc 3 trong đề thi IELTS Reading. Số lượng câu hỏi dao động từ 4 đến 6 câu. 
  • Nối thông tin: Nhiệm vụ tập trung vào việc xác định và nối các thông tin cụ thể hơn là hiểu ý nghĩa của cả đoạn văn.
  • Các loại thông tin đa dạng: Các câu hỏi có thể yêu cầu câu trả lời là các sự kiện, ví dụ, lý do hoặc ý kiến ​​từ bài đọc.
  • Quét và xác định (scanning và locating): Bạn cần quét đoạn văn một cách nhanh chóng và xác định thông tin liên quan đến câu hỏi và câu trả lời.

XEM THÊM: Thang Điểm IELTS Reading Cập Nhật Mới Nhất

Tổng quan về Matching Information IELTS Reading
Tổng quan về Matching Information IELTS Reading

4 Bước làm Matching Information IELTS Reading

Dạng bài Matching Information trong IELTS Reading bài yêu cầu thí sinh xác định nối câu hỏi và các thông tin được cung cấp, sao cho tương xứng với nội dung bài đọc. Để làm tốt dạng bài Matching Information, thí sinh cần nắm vững 4 bước sau:

Bước 1: Đọc câu hỏi và tất cả các thông tin 

Đầu tiên, thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu đề bài để hiểu rõ dạng câu hỏi và thông tin cần tìm. 

Các ý trong câu hỏi Phân tích 
Look at the following statements and the list of people, A-C.Bài đọc sẽ cung cấp một danh sách các mệnh đề và một danh sách tên người (đánh dấu từ A-C). 
Match each statement to the correct person.

A Dr. Mayalla
B Anita Brown
C Bob Ratchet
Yêu cầu thí sinh nổi từng mệnh đề với tên người tương ứng. 

Trong đề bài Matching Information, thông tin cần tìm thường được thể hiện dưới dạng các câu hỏi hoặc mệnh đề. Thí sinh cần gạch chân các từ khóa trong đề bài để giúp việc tìm kiếm thông tin trong bài đọc được dễ dàng hơn.

Ví dụ minh họaPhân tích 
This person acknowledges certain inadequacies in the concept of care in the community, but recognises that attempts have been made to improve on existing schemes.Trong ví dụ này, đề bài đưa ra các mệnh đề thể hiện suy nghĩ góc nhìn của người được nhắc tới về sự chăm sóc cộng đồng. 
Các từ khóa cần gạch chân sẽ được in đậm. 
Dịch:
Người được nói đến thừa nhận những bất cập nhất định về sự chăm sóc tại cộng đồng, nhưng cũng công nhận những nỗ lực được thực hiện nhằm cải thiện.
Bên cạnh đó thi sinh cũng phải ghi nhớ danh sách tên người được đánh dấu từ A đến C

Bước 2: Bắt đầu quét thông tin bài đọc 

Sau khi hiểu rõ yêu cầu đề bài, thí sinh cần quét thông tin đoạn văn để tìm các từ khóa tương ứng. Thí sinh cần chú ý đến các từ khóa trong các mệnh đề, đoạn văn và danh sách thông tin đáp án được cung cấp. 

Tiếp tục với ví dụ ở bước 1, thí sinh sẽ quét thông tin dựa trên danh sách tên người và các mệnh đề được đưa ra. 

Ví dụ minh họaPhân tích ví dụ 
‘Bedlam’ is a word that has become synonymous in the English language with chaos and disorder. The term itself derives from the shortened name for a former 16th century London institution for the mentally ill, known as St. Mary of Bethlehem. This institution was so notorious that its name was to become a byword for mayhem. Patient ‘treatment’ amounted to little more than legitimized abuse. Inmates were beaten and forced to live in unsanitary conditions, whilst others were placed on display to a curious public as a side-show. There is little indication to suggest that other institutions founded at around the same time in other European countries were much better.Đoạn văn thứ nhất:
không có tên người trong danh sách được đưa ra.
không có nội dung tương xứng mệnh đề cần tìm.  
When questioned about care in the community, there seems to be a division of opinion amongst members of the public and within the mental healthcare profession itself. Dr. Mayalla, practicing clinical psychologist, is inclined to believe that whilst certain patients may benefit from care in the community, the scheme isn’t for everyone. ‘Those suffering moderate cases of mental illness stand to gain more from care in the community than those with more pronounced mental illness. I don’t think it’s a one-size-fits-all policy. But I also think that there is a far better infrastructure of helpers and social workers in place now than previously and the scheme stands a greater chance of success than in the past.’Đoạn văn thứ ba (phần in đậm):
Nhắc đến tên người có trong danh sách.
Nhắc đến nội dung có nhiều điểm giống mệnh đề cần tìm. 

Bước 3: Nhìn lại danh sách và nối thông tin phù hợp nhất

Sau khi đọc lướt qua một lượt đoạn văn đầu, thi sinh cần quay lại phần câu hỏi. Để xem với những gì đoạn văn đó cung cấp, thí sinh có thể nối được thông tin nào với nhau hay không. 

Ví dụ minh họa Phân tích 
When questioned about care in the community, there seems to be a division of opinion amongst members of the public and within the mental healthcare profession itself. Dr. Mayalla, practicing clinical psychologist, is inclined to believe that whilst certain patients may benefit from care in the community, the scheme isn’t for everyone. ‘Those suffering moderate cases of mental illness stand to gain more from care in the community than those with more pronounced mental illness. I don’t think it’s a one-size-fits-all policy. But I also think that there is a far better infrastructure of helpers and social workers in place now than previously and the scheme stands a greater chance of success than in the past.’Vậy chúng ta có thể kết luận được mệnh đề:

“This person acknowledges certain inadequacies in the concept of care in the community, but recognises that attempts have been made to improve on existing schemes.”

Nối với đáp án

A Dr. Mayalla

Bước 4: Kiểm tra lại bài 

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, thí sinh cần kiểm tra lại đáp án để đảm bảo rằng đáp án là chính xác. Thí sinh nên dành một chút thời gian để kiểm tra lại đáp án trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Các mẹo và lưu ý về Matching Information IELTS Reading

Luyện tập thường xuyênCàng luyện tập nhiều, bạn càng có khả năng xác định và kết hợp thông tin tốt hơn.
Làm quen với dạng bài đọc IELTS nàyHiểu các loại câu hỏi, thông tin khác nhau và cách xác định chúng
Cải thiện kỹ thuật quét (scanning)Phát triển kĩ năng quét hiệu quả để nhanh chóng xác định thông tin cụ thể. Từ đó tăng tốc độ hoàn thành bài thi. 
Quản lý thời gianThực hành quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Thời gian hợp lý để hoàn thành một bài Matching Information IELTS Reading là khoảng 10 phút với số lượng từ 4-6 câu.

XEM THÊM TẠI: Chiến Lược Làm Bài Reading IELTS Bật Band Cực Nhanh

Các mẹo và lưu ý về cách Làm Matching Information IELTS Reading
Các mẹo và lưu ý về cách Làm Matching Information IELTS Reading

Bài minh họa Matching Information IELTS Reading

Part 1

Questions 1 – 5

Care in the Community

‘Bedlam’ is a word that has become synonymous in the English language with chaos and disorder. The term itself derives from the shortened name for a former 16th century London institution for the mentally ill, known as St. Mary of Bethlehem. This institution was so notorious that its name was to become a byword for mayhem. Patient ‘treatment’ amounted to little more than legitimized abuse. Inmates were beaten and forced to live in unsanitary conditions, whilst others were placed on display to a curious public as a side-show. There is little indication to suggest that other institutions founded at around the same time in other European countries were much better.

Even up until the mid-twentieth century, institutions for the mentally ill were regarded as being more places of isolation and punishment than healing and solace. In popular literature of the Victorian era that reflected true-life events, individuals were frequently sent to the ‘madhouse’ as a legal means of permanently disposing of an unwanted heir or spouse. Later, in the mid-twentieth century, institutes for the mentally ill regularly carried out invasive brain surgery known as a ‘lobotomy’ on violent patients without their consent. The aim was to ‘calm’ the patient but ended up producing a patient that was little more than a zombie. Such a procedure is well documented to devastating effect in the film ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’. Little wonder then that the appalling catalog of treatment of the mentally ill led to a call for change from social activists and psychologists alike.

Improvements began to be seen in institutions from the mid-50s onwards, along with the introduction of care in the community for less severely ill patients. Community care was seen as a more humane and purposeful approach to dealing with the mentally ill. Whereas institutionalized patients lived out their existence in confinement, forced to obey institutional regulations, patients in the community were free to live a relatively independent life. The patient was never left purely to their own devices as a variety of services could theoretically be accessed by the individual. In its early stages, however, community care consisted primarily of help from the patient’s extended family network. In more recent years, such care has extended to the provision of specialist community mental health teams (CMHTs) in the UK. Such teams cover a wide range of services from rehabilitation to home treatment and assessment. In addition, psychiatric nurses are on hand to administer prescription medication and give injections. The patient is therefore provided with the necessary help that they need to survive in the everyday world whilst maintaining a degree of autonomy.

Often, though, when a policy is put into practice, its failings become apparent. This is true for the policy of care in the community. Whilst back-up services may exist, an individual may not call upon them when needed, due to reluctance or inability to assess their own condition. As a result, such an individual may be alone during a critical phase of their illness, which could lead them to self-harm or even become a threat to other members of their community. Whilst this might be an extreme-case scenario, there is also the issue of social alienation that needs to be considered. Integration into the community may not be sufficient to allow the individual to find work, leading to poverty and isolation. Social exclusion could then cause a relapse as the individual is left to battle mental health problems alone. The solution, therefore, is to ensure that the patient is always in touch with professional helpers and not left alone to fend for themselves. It should always be remembered that whilst you can take the patient out of the institution, you can’t take the institution out of the patient.

When questioned about care in the community, there seems to be a division of opinion amongst members of the public and within the mental healthcare profession itself. Dr. Mayalla, practicing clinical psychologist, is inclined to believe that whilst certain patients may benefit from care in the community, the scheme isn’t for everyone. ‘Those suffering moderate cases of mental illness stand to gain more from care in the community than those with more pronounced mental illness. I don’t think it’s a one-size-fits-all policy. But I also think that there is a far better infrastructure of helpers and social workers in place now than previously and the scheme stands a greater chance of success than in the past.’

Anita Brown, mother of three, takes a different view. ‘As a mother, I’m very protective towards my children. As a result, I would not put my support behind any scheme that I felt might put my children in danger… I guess there must be assessment methods in place to ensure that dangerous individuals are not let loose amongst the public but I’m not for it at all. I like to feel secure where I live, but more to the point, that my children are not under any threat.’

Bob Ratchet, a former mental health nurse, takes a more positive view on community care projects. ‘Having worked in the field myself, I’ve seen how a patient can benefit from living an independent life, away from an institution. Obviously, only individuals well on their way to recovery would be suitable for consideration as participants in such a scheme. If you think about it, is it really fair to condemn an individual to a lifetime in an institution when they could be living a fairly fulfilled and independent life outside the institution?’

Look at the following statements and the list of people, A-C.

Match each statement to the correct person.

A Dr. Mayalla
B Anita Brown
C Bob Ratchet
ABC
This person acknowledges certain inadequacies in the concept of care in the community, but recognises that attempts have been made to improve on existing schemes.
This person whilst emphasizing the benefits to the patient from care in the community schemes is critical of traditional care methods.
This person’s views have been moderated by their professional contact with the mentally ill.
This person places the welfare of others above that of the mentally ill.
This person acknowledges that a mistrust of care in the community schemes may be unfounded.

KEYMatching Information IELTS Reading

  1. A
  2. C
  3. C
  4. B
  5. B

LUYỆN TẬP THÊM TẠI: 

Việc luyện Matching Information thường xuyên sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng đọc và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS!

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ