Pie Chart IELTS Writing Task 1: Cách Viết Và Bài Mẫu Band 7.5+

Pie Chart IELTS Writing Task 1 là một trong các dạng bài thường gặp của Writing Task 1. Cần xử lý dạng bài này như thế nào? Viết thế nào để đạt điểm cao? Hãy cùng Edmicro tìm hiểu trong bài viết này nhé. 

Tổng quan về Pie Chart Writing Task 1

Trước khi học về cách viết IELTS Writing Task 1 Pie Chart, hãy cùng Edmicro tìm hiểu về thông tin tổng quan của dạng bài này.

Pie Chart IELTS Writing Task 1 là gì?

Đầu tiên, chúng ta đi vào khái niệm của Pie Chart (Biểu đồ tròn). Đây là biểu đồ tròn, có hình dạng chiếc bánh (Pie). Pie Chart có một số đặc điểm như sau:

Ví dụ Pie Chart IELTS Writing Task 1
Ví dụ Pie Chart IELTS Writing Task 1
 • Biểu đồ được chia nhỏ thành nhiều phần khác nhau, mỗi phần tương ứng với một chủ thể. 
 • Các phần được đánh dấu bằng những màu sắc hoặc ký hiệu khác nhau.
 • Mỗi phần của biểu đồ sẽ là một con số cụ thể (thường là %) – để cộng lại tạo nên tổng biểu đồ là 100%.

Mục đích của Pie Chart là để so sánh sự khác biệt giữa các chủ thể trong cùng một khoảng thời gian. 

Các dạng Pie Chart IELTS Writing Task 1 

Pie Chart Writing Task 1 gồm có 2 dạng biểu đồ:

 1. Biểu đồ động (Dynamic Chart)

Pie Chart dạng biến động sẽ có những đặc điểm như sau:

Pie Chart dạng biểu đồ biến động (Dynamic Chart)
Pie Chart dạng biểu đồ biến động (Dynamic Chart)
 • Để bài có từ 2 biểu đồ trở lên
 • Mỗi biểu đồ thuộc một mốc thời gian khác nhau (năm/tháng)

Dynamic Pie Chart dùng để theo dõi, so sánh sự biến động và thay đổi của các chủ thể theo thời gian. 

 1. Biểu đồ tĩnh (Static Chart)
Pie Chart dạng tĩnh (Static Chart)
Pie Chart dạng tĩnh (Static Chart)

Trái với dạng biểu đồ biến động, Static Chart (Biểu đồ tĩnh) chỉ có duy nhất một biểu đồ tròn. Biểu đồ tĩnh không có sự so sánh giữa các mốc thời gian khác nhau. 

XEM THÊM: IELTS Writing Task 1 Process: Cách Viết + Sample Band Cao

Cách viết IELTS Writing Task 1 Pie Chart

Vì chúng ta có 2 dạng biểu đồ tròn, nên với mỗi dạng biểu đồ, chúng ta lại có cách viết khác nhau. Cùng Edmicro tìm hiểu cách viết IELTS Writing Task 1 Pie Chart cho từng dạng nhé.

Cách viết Pie Chart IELTS Writing Task 1 Động

Dạng bài Dynamic Pie Chart sẽ gồm 2 biểu đồ trở lên thuộc các mốc thời gian khác nhau. Đây là biểu đồ khó, vì thí sinh không chỉ cần so sánh giữa các chủ thể. Mà còn phải phân tích sự thay đổi của chủ thể qua các năm. 

Introduction

Bạn có thể viết mở bài (Introduction) cho biểu đồ động bằng cách paraphrase lại đề bài. Thí sinh có thể sử dụng các cấu trúc sau khi viết mở bài cho các dạng bài biểu đồ:

 • The pie chart(s) (charts) illustrate(s)/depict(s)/show(s)/present(s)…

Hãy cùng thử phân tích ví dụ sau để học cách viết một bài Dynamic Pie Chart (Biểu đồ tròn biến động) nhé. 

Ví dụ

The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004.
Ví dụ bài biểu đồ biến động (Dynamic Chart)
Ví dụ bài biểu đồ biến động (Dynamic Chart)

Bạn có thể viết phần Introduction bằng cách sử dụng cấu trúc nêu trên và paraphrase như sau: 

“The charts depict information on different kinds of courses followed by students in the year of 1984, 1994, and 2004”

Overview

Cũng như những dạng bài biểu đồ khác của IELTS Writing Task 1. Overview sẽ nêu lên các đặc điểm nổi bật của Pie Chart:

 • Xu hướng: Nhìn chung các yếu tố trong biểu đồ đang có xu hướng chung như thế nào? Tăng hay giảm? 
 • Độ lớn: Chủ thể nào trong biểu đồ chiếm phần lớn nhất? Biểu đồ nào chiếm phần nhỏ nhất? Có yếu tố nào không thay đổi?

Bạn có thể sử dụng những cụm sau khi viết Overview cho phần mở bài:

 • Overall…/It can be seen that…/It is clear that…

Ví dụ với đề mẫu trên, chúng ta có thể viết Overview như sau:

“Overall, it is evident that the most common studying method was Face to Face courses while Online courses were the least chosen way to study. It is also noticeable that Online courses were not available in 1984”

Body

Có 2 cách để phân tích dạng Pie Chart biến động (Dynamic Chart):

 • Cách 1: Phân tích theo thời gian
 • Cách 2: Phân tích theo chủ thể

Ví dụ với bài mẫu trên, bạn có thể viết đoạn Body (Thân bài) chia theo từng năm:

“In 1984, the majority of students chose to study via Face to Face courses with 67% of them participating in this study method. The percentage of students studying Correspondence courses and Mixed Media courses was 20% and 13% respectively. It is also worth mentioning that Online courses were not available at the moment.10 years later, the popularity of Face to Face courses slightly decreased to 54%. It continued to become less popular in 2004 with 40% of students choosing this way of study. Mixed media gained more popularity at 15% in 1994 and rose to 35% in 2004, while Studying Online slightly decreased from 11% in 1994 to 10% in 2004.”

Trong bài mẫu trên, Edmicro đã thực hiện phân tích theo chủ thể. Phần thân bài liệt kê các đặc điểm nổi bật và những mốc tăng trưởng đáng lưu ý của từng yếu tố. 

Conclusion

Đến phần Conclusion, bạn có thể kết bài theo 2 hướng sau:

 • Cách 1: Tổng kết xu hướng chung phân tích được ở phần Body, lưu ý không đưa số liệu vào.
 • Cách 2: Từ phần phân tích ở thân bài, dự đoán xu hướng của biểu đồ trong tương lai. 

Ví dụ, với bài mẫu ở trên, chúng ta có thể viết phần kết luận (Conclusion) như sau:

“In conclusion, although the number of students participating in face to face classes decreased, this type of courses still remained in the first position. It is also worth noting the gradual rise in popularity of Mixed-media courses.”

Cách viết IELTS Writing Task 1 Pie Chart Tĩnh 

Tương tự như bài Pie Chart dạng động (Dynamic Chart). Chúng ta cũng thực hiện các bước tương tự như sau:

Introduction

Thí sinh cần paraphrase lại đề để làm mở bài giống với dạng biểu đồ biến động. Cùng Edmicro tìm hiểu một ví dụ mẫu dưới đây:

The pie chart shows the proportion of different categories of families living in poverty in the UK in 2002.Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Ví dụ Static Chart (Biểu đồ tĩnh)
Ví dụ Static Chart (Biểu đồ tĩnh)

Với ví dụ này, chúng ta có thể viết Introduction như sau:

“The pie chart depicts statistics data on various kinds of persons living in poverty in the United Kingdom in 2002.”

Overview

Dạng bài Pie Chart tĩnh sẽ không có sự biến động hoặc xu hướng đặc biệt nào. Vậy nên khi viết Overview (Tổng quát), chúng ta sẽ phân tích dựa trên độ lớn của số liệu.

Ví dụ với bài mẫu trên, chúng ta sẽ tập trung vào phần số liệu lớn nhất và nhỏ nhất: 

 • Most affected by poverty: Sole parents and Singles without Children
 • Least affected by poverty: Aged Couples, Single aged persons 

Với những thông tin xác định được, chúng ta có thể viết Overview cho bài 1 biểu đồ tròn như sau:

“Overall, based on the data, sole parents and singles without children were most affected by poverty. Meanwhile, aged couples and single aged persons were least impacted.”

Body

Trong phần thân bài của bài biểu đồ tĩnh, chúng ta sẽ liệt kê số liệu của từng chủ thể. Bạn có thể sắp xếp các đối tượng theo thứ tự từ cao đến thấp hoặc thấp dần, tùy theo bài phân tích của bạn. 

Dưới đây là ví dụ cho phần Body của bài mẫu nêu trên:

“According to the graph, three groups of people were disproportionately affected. It contains 26% sole parents and 24% singles without children. Couples with children are the second most impacted group, accounting for 15% of the total. It’s also worth noting that couples without children made up 9% of the chart. According to the graphic, elderly individuals were the least impacted by poverty, followed by single elderly people, who had a slightly higher rate. The former only covered up approximately 5% of the area, whereas the latter covered up roughly 7%. It should also be mentioned that 14% of all households were impoverished.”

Conclusion

Bạn có thể viết Conclusion (Kết bài), tuy không bắt buộc. Trong đoạn kết, bạn có thể nhắc lại xu hướng chung của biểu đồ vừa được phân tích. Ngoài ra, bạn cũng có thể dự đoán sự thay đổi trong thời gian sắp tới của những chủ thể này. 

XEM THÊM: Bài Mẫu IELTS Writing Task 1 Và Tips Làm Bài Chi Tiết Nhất

Bài mẫu Pie Chart Writing Task 1

Sau khi đã biết cách làm của 2 dạng bài Pie Chart. Hãy cùng tham khảo bài mẫu Pie Chart Writing Task 1 hoàn chỉnh để nắm rõ hơn cách làm của dạng bài này nhé!

The charts below show the percentage of volunteers by organizations in 2008 and 2014.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.You should write at least 150 words
Bài mẫu Pie Chart IELTS Writing Task 1
Bài mẫu Pie Chart IELTS Writing Task 1

The pie charts depict changes in the distribution of volunteers among various types of organizations in 2008 and 2014. Overall, it is evident that participation in environmental, sports, and healthcare organizations increased during this period, while engagement in other sectors witnessed a decline. Notably, healthcare had the lowest percentage of volunteers in both years.

In 2008, educational organizations attracted the highest share of volunteers, making up nearly a quarter of all participants. Environmental and art projects followed closely, with 21% and 18% of the volunteers, respectively. Sports organizations and other sectors each accounted for 15% of volunteers, while healthcare organizations had the smallest volunteer base at just 6%.

By 2014, there was a noticeable surge in volunteers working for environmental and sports organizations, comprising 29% and 25% of the total, respectively. In contrast, art and other sectors experienced a decrease of 6% in the volunteer distribution. The share of volunteers in educational organizations also slightly decreased to 17%. Strikingly, healthcare remained the least favored option, with only 8% of the volunteers choosing to engage in this field.

XEM THÊM: 

Trên đây là toàn bộ thông tin về các dạng Pie Chart IELTS Writing Task 1 cũng như cách làm bài chi tiết. Nếu còn gặp khó khăn gì với các bài IELTS Writing, đừng ngại liên hệ Edmicro nhé!

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ