So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh: Cách Dùng + Ví Dụ Chi Tiết Nhất

So sánh nhất trong tiếng Anh (Superlative) là cấu trúc cơ bản mà người học nào cũng nên biết. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu ngay về kiến thức này trong bài viết hôm nay nhé.

So sánh nhất trong tiếng Anh là gì?

So sánh nhất là kiểu so sánh nhấn mạnh vào tính chất, đặc điểm của sự vật, sự việc nào đó là nhất so với các đối tượng khác (ít nhất là 3). 

Example:

 • Cuong is the most reliable friend in my circle. (Cường là người bạn đáng tin cậy nhất trong nhóm bạn của tôi.)
 • The marathon runner is the most resilient athlete on the team. (Vận động viên chạy marathon là vận động viên kiên trì nhất trong đội.)

Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh với tính từ

Cấu trúc này thường đi với tính từ và trạng từ. Phần dưới đây, Edmicro sẽ đi qua từng phần cùng bạn học. Hãy chuẩn bị note để ghi chú những điểm quan trọng nhé.

Với tính từ ngắn

N + verb + the + adj + đuôi est + N

Example: My favorite author is the most imaginative writer in literature. (Nhà văn yêu thích của tôi là người viết tưởng tượng nhất trong văn học.)

Cấu trúc này đòi hỏi bạn học thay đổi tính từ ngắn. Thông thường chỉ cần thêm đuôi “est”. Tuy vậy đây là những trường hợp đặc biệt bạn cần lưu ý:

 1. Tính từ ngắn có 2 âm tiết tận cùng là -y → Đổi thành -i và thêm đuôi -est

Example: Busy → Busiest, Happy → Happiest

 1. Một số trường hợp bất quy tắc:

Example:

Từ vựngSo sánh nhất
GoodBest
BadWorst
IllWorst
LateLast (cuối cùng), Latest (mới nhất)
ManyMost
MuchMost
Little (chỉ kích cỡ)Littlest
Little (chỉ số lượng)Least
Old (chỉ người/vật)Oldest
Old (chỉ cấp bậc trong gia đình)Eldest
Far (chỉ khoảng cách)Farthest
Far (chỉ mức độ)Furthest

Với tính từ dài

So sánh hơn nhất: N + verb + the most + adj + N
So sánh kém nhất: N + verb + the least + adj + N

Example:

 • Quan is the most skilled programmer in our software development team. (Quân là lập trình viên tài năng nhất trong nhóm phát triển phần mềm của chúng tôi.)
 • The library has the least extensive collection of rare books in the city. (Thư viện có bộ sưu tập sách hiếm ít phong phú nhất trong thành phố.)

Thông thường để tạo so sánh hơn nhất, ta chỉ cần thêm most trước tính từ dài. Tương tự với so sánh kém nhất. Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt mà bạn cần lưu ý là Tính từ có thể thêm cả đuôi “est” hoặc sử dụng “most”:

Example:

 • Narrow → Narrowest = Most narrow
 • Polite → Politest = Most polite
 • Clever → Cleverest = Most clever
 • Quiet → Quietest = Most quiet
 • Simple → Simplest = Most simple
Cấu trúc so sánh nhất với tính từ
Cấu trúc so sánh nhất với tính từ

Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh với trạng từ

Tương tự với tính từ, Edmicro cũng sẽ đi qua những cấu trúc với trạng từ ngắn và dài.

Với trạng từ ngắn

N + verb + the + adv + đuôi est + N

Example: The scientist conducted the experiment the most accurately. (Nhà khoa học thực hiện thí nghiệm một cách chính xác nhất.)

Lưu ý với những trạng từ có đuôi là -y → Đổi thành -i và thêm đuôi -est

Example: Early → Earliest

Với trạng từ dài

So sánh hơn nhất: N + verb + the most + adv
So sánh kém nhất: N + verb + the least + adv

Example:

 • Nam sings the most beautifully of all the choir members. (Nam hát đẹp nhất so với tất cả các thành viên trong đội hợp xướng.)
 • Nga writes the least legibly among all the students. (Nga viết khó đọc nhất so với tất cả các sinh viên.)

Bài tập vận dụng

Để hiểu thêm về cấu trúc, bạn học hãy cùng Edmicro làm bài tập vận dụng dưới đây nhé.

Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh
Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh

Đáp án:

Đáp án bài tập
Đáp án bài tập

Bài viết đã tóm gọn những thông tin bạn nên biết về so sánh nhất trong tiếng Anh. Đừng quên xem thêm các cấu trúc khác tại Edmicro. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ