Trạng từ Quan Hệ: Kiến Thức Và Bài Tập Kèm Đáp Án Chi Tiết

Trạng từ quan hệ là một trong những ngữ pháp thường được sử dụng nhất trong tiếng Anh. Edmicro sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức về mảng ngữ pháp này trong bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay nhé!

Trạng từ quan hệ (Relative Adverbs) là gì?

Relative Adverbs là trạng từ được sử dụng trong câu với mục đích làm rõ mối quan hệ/ liên kết giữa các phần, sự vật, sự việc trong câu. Nó đóng vai trò làm tân ngữ trong câu, không thể đứng một mình trước động từ.

Trạng từ quan hệ là gì
Định nghĩa

Example: I remember the day when they first met. (Tôi vẫn nhớ ngày mà họ gặp nhau lần đầu)
Relative Adverbs là “when”, nó đã làm rõ mối quan hệ giữa hai mệnh đề với nhau

Cách dùng Relative Adverbs

Relative Adverbs thường dùng với mục đích nối hai vế/ mệnh đề/ câu với nhau. Nó sẽ thay thế cho các danh từ chỉ lý do, thời gian, địa điểm. Cụ thể như sau:

  • When: Thời gian = In/ on/ at which
  • Where: Địa điểm, vị trí, nơi chốn = In/ on which
  • Why: Nguyên nhân, lí do = For which

Chúng ta sẽ đi sâu vào những ví dụ ở phần bên dưới.

Cấu trúc trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Relative Adverbs sẽ có 2 cấu trúc chung như sau:

N (Danh từ/ đại từ) + V + Relative Adverbs

Example: The day when Romeo and Juliet met was unforgettable.
(Ngày mà Romeo và Juliet gặp nhau thật khó quên)

N (Danh từ/ đại từ) + V + Giới từ (In/ on/ at/ for) + which + Relative Adverbs

Lưu ý: Cấu trúc này thường dùng cho các câu văn trang trọng hơn. Ý nghĩa không đổi so với cách trên

Example: The town in which I was born has a rich music history.
(Thị trấn nơi tôi sinh ra có lịch sử âm nhạc rất phong phú)

Các trạng từ quan hệ

Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào 3 loại Relative Adverbs. Bạn học hãy ghi chú cẩn thận để tránh nhầm lẫn giữa các trạng từ với nhau nhé.

Trạng từ quan hệ When

When dùng để thay thế cho thời gian sự vật, sự việc diễn ra trong câu. Trạng từ này sẽ đi cùng cấu trúc:

Noun (chỉ thời gian) + When + S + Verb

Example: The year when they got married was a challenging one.
(Năm mà họ kết hôn là một năm khó khăn)

Trạng từ quan hệ Where

Where dùng để thay thế cho nơi chốn được đề cập trong câu, đây là địa điểm diễn ra hoạt động, sự việc. Trạng từ này sẽ đi với câu trúc:

Noun (chỉ vị trí, nơi chốn) + Where + S + Verb

Example: The place where we had our first date is now a popular restaurant.
(Nơi mà chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên đã trở thành một nhà hàng nổi tiếng)

Trạng từ quan hệ Why

Why dùng để thay thế cho lý do, nguyên nhân xảy ra sự việc. Trạng từ này được dùng trong cấu trúc:

Noun (chỉ lý do) + Why + S + Verb

Example: The reason why he failed to submit the assignment on time is still unclear.
(Lý do tại sao anh ấy không nộp bài tập đúng giờ vẫn chưa rõ ràng)

Bài tập vận dụng

Bạn đừng quên củng cố kiến thức trên bằng bài tập ngắn dưới đây nhé. Hãy liên tục luyện tập để nhớ lý thuyết hơn nữa nào.

Bài tập trạng từ quan hệ
Bài tập

Answer:

Đáp án
Đáp án

Trên đây là tất cả kiến thức từ A tới Z của trạng từ quan hệ. Đừng quên xem thêm những bài viết về lý thuyết tiếng Anh khác của Edmicro để mở rộng thêm kiến thức nhé!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ