Trạng Từ Chỉ Tần Suất: Kiến Thức Đầy Đủ Nhất

Trạng từ chỉ tần suất là một trong những kiến thức nền tảng trong tiếng Anh. Bạn sẽ thường xuyên gặp cấu trúc này trong cả bài viết lẫn bài nói thường ngày. Hãy cùng Edmicro đi qua những lý thuyết tổng quát ngay trong bài viết này nhé!

Adverbs of frequency là gì?

Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) là trạng từ dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hiện tượng, hành động trong câu. Thông thường bạn sẽ thấy cấu trúc này trong thì hiện tại đơn khi nó diễn tả hành động hay thói quen được lặp đi lặp lại.

Example: I always drink Vietnamese coffee for breakfast. (Tôi thường xuyên uống cà phê Việt Nam cho bữa sáng)
“Always” (Thường xuyên) là Adverb of Frequency diễn tả mức độ của hành động “uống cà phê Việt Nam cho bữa sáng”

Định nghĩa trạng từ chỉ tần suất
Định nghĩa trạng từ chỉ tần suất

Chức năng của trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Cách dùng của Adverb of Frequency có thể chia làm 2 chức năng như sau.

  • Diễn tả mức độ thường xuyên

Example: I usually learn Chinese three times a week. (Tôi thường học tiếng Trung ba lần một tuần)

  • Trả lời câu hỏi “How often”

Example:
Question: How often does Nhi practice the piano? (Nhi thường xuyên tập piano bao lâu một lần)
Answer: She rarely practices the piano, only once a month. (Cô ấy hiếm khi tập piano, chỉ một lần một tháng)

Vị trí của Adverb of Frequency

Hãy cùng Edmicro khám phá 2 vị trí trước và sau Adverb of Frequency để hiểu rõ hơn về lý thuyết nhé!

Sau trạng từ chỉ tần suất là gì?

Trường hợp Adverb of Frequency đứng đầu câu (mục đích nhấn mạnh tần suất xảy ra). Theo sau sẽ là mệnh đề thường

Example: Sometimes I visit my old friends. (Thỉnh thoảng tôi đi thăm những người bạn cũ)

Trước trạng từ chỉ tần suất là gì?

Trường hợp 1: Adverb of frequency đứng giữa chủ ngữ (danh từ) và động từ

Example: The students always complete their assignments on time. (Học sinh luôn hoàn thành bài tập đúng hạn)
“Always” là Adverb of Frequency đứng giữa chủ ngữ “The students” và động từ “complete”

Trường hợp 2: Trước adverb of frequency là động từ to be

Example: The weather is usually nice during the summer months. (Thời tiết thường đẹp trong những tháng hè)
“Usually” là Adverb of Frequency, đứng trước nó là to be “is”

Trường hợp 3: Trước adverb of frequency là trợ động từ

Example: She has always wanted to learn golf. (Cô ấy đã luôn muốn học golf)
“Always” là Adverb of Frequency, trước đó là trợ động từ “has”

Trường hợp 4: Trong câu phủ định và nghi vấn, adverb of frequency đứng trước động từ

Example: Does he always finish his work on time?
Anne never should do that to me.

XEM THÊM: Phrasal Verb Là Gì? | Tổng Hợp Kiến Thức Chi Tiết Nhất

Các trạng từ chỉ tần suất

Dưới đây là toàn bộ Adverb of Frequency được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh. Bạn học hãy ghi lại để chúng ta cùng thực hành ở phần bài tập phía dưới nhé.

List trạng từ chỉ tần suất thường gặp
List trạng từ

Bài tập vận dụng

Hãy cùng kiểm tra lại kiến thức của bạn bằng bài tập dưới đây nhé! Luyện tập là cách nhớ kiến thức dễ dàng nhất đó.

Bài tập
Bài tập

Answers:

Đáp án
Đáp án

Trên đây là những lý thuyết bạn cần nắm vững với trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh. Hãy liên tục sử dụng để nắm vững cấu trúc hơn nhé!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ