Cách Viết IELTS Writing Task 1 |  Chinh Phục Mọi Dạng Bài

Cách viết IELTS Writing Task 1 như thế nào để đạt band cao? Làm thế nào để chinh phục mọi dạng bài trong Writing Task 1? Trong bài viết dưới dây, Edmicro sẽ giúp bạn nắm được thông tin tổng quan cũng như hướng dẫn chi tiết cách làm bài IELTS Writing Task 1 nhé.

Thông tin tổng quan về bài IELTS Writing Task 1

Bài IELTS Writing Task 1 là phần đầu tiên trong bài thi IELTS Writing.

Yêu cầu chung

 • Phần thi IELTS Writing Task 1 có thời gian làm bài là 20 phút. 
 • Bài viết phải có độ dài ít nhất 150 từ và không quá 250 từ.
 • Thí sinh không được đưa ra ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không có trong biểu đồ vào bài viết.
 • Không sử dụng những đại từ như I, we, me trong bài viết.

Cấu trúc IELTS Writing Task 1 

Một bài IELTS Writing Task 1 thường có ba đoạn chính: Introduction, Overview và Details.

 1. Đoạn Introduction là đoạn giới thiệu về dạng bài và nội dung của biểu đồ hay bảng số liệu. Thí sinh nên paraphrase lại câu hỏi đề bài để tránh sao chép hoàn toàn.
 2. Đoạn Overview là đoạn tóm tắt các điểm nổi bật, xu hướng hay sự so sánh chung của dữ liệu. Thí sinh nên viết ít nhất hai câu để nêu ra các thông tin quan trọng nhất.
 3. Đoạn Details cung cấp các thông tin, số liệu hay ví dụ cụ thể để hỗ trợ đoạn Overview. Thí sinh nên sử dụng các từ để liên kết các ý logic và mạch lạc.

Band descriptors IELTS Writing Task 1 – Tiêu chí chấm điểm

Bài viết sẽ được chấm theo 4 tiêu chí:

 • Task Achievement là mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bài viết. Thí sinh cần viết đủ số từ quy định, trình bày các thông tin chính một cách rõ ràng.
 • Coherence and Cohesion là mức độ liên kết và tổ chức của bài viết. Thí sinh sẽ nên sử dụng các từ nối, từ chỉ thời gian, từ chỉ sự so sánh hợp lý. Đồng thời nên chia bài thành các đoạn rõ ràng và có thứ tự logic.
 • Lexical Resource là khả năng sử dụng từ vựng của bạn. Thí sinh sẽ được đánh giá cao nếu dùng từ vựng phong phú, chính xác.
 • Grammatical Range and Accuracy là khả năng sử dụng ngữ pháp của bạn. Thí sinh sẽ được đánh giá cao nếu sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đa dạng, phù hợp.

Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1 

Đề đạt điểm cao trong phần thi này, Edmicro mách bạn một số nội dung cần chú ý sau nhé: 

Cách viết cách viết IELTS Writing Task 1 phần Introduction

Phần giới thiệu giúp người đọc hiểu về dữ liệu và có một cái nhìn tổng quan về chủ đề mô tả. Thí sinh cần đưa ra thông tin cơ bản về biểu đồ, bao gồm loại biểu đồ, nguồn dữ liệu và phạm vi thời gian. Thí sinh cũng có thể đưa ra câu mô tả ngắn về điểm chính mà biểu đồ đại diện.

Các cấu trúc có thể sử dụng để viết đoạn Introduction:

 • The (chart, table, diagram, map, process) illustrates/shows/describes/compares …
 • This (chart, table, diagram, map, process) gives/provides/presents/represents information on/about …
 • The (chart, table, diagram, map, process) compares/contrasts the … of …

Ví dụ: 

Đề bài: 

Ví dụ IELTS Writing Task 1
Ví dụ IELTS Writing Task 1

→ Introduction: The table below shows the information about the number of visitors to the United Kingdom from 2000 to 2015.

Lưu ý: 

 • Phần mở bài nên ngắn gọn, chỉ khoảng 1-2 câu.
 • Câu 1 nên paraphrase đề bài bằng cách thay thế các từ ngữ, cấu trúc câu sao cho phù hợp với ngữ pháp tiếng Anh.
 • Câu 2 nên nêu rõ mốc thời gian được đề cập trong biểu đồ.

Cách viết cách viết IELTS Writing Task 1 phần Overview

Đối với phần tổng quan, bạn cần tóm tắt những điểm chính, xu hướng chung hoặc sự so sánh/trái ngược trong dữ liệu. Phần này cung cấp cái nhìn toàn cảnh và giúp người đọc hiểu được thông tin chính sẽ trình bày trong phần chi tiết.

Các cấu trúc để viết đoạn Overview:

 • Overall/In general/Generally speaking, …
 • It is clear/apparent/evident/obvious that …
 • The most striking feature is that …
 • The main/most significant/most noticeable difference is that …

Ví dụ:

→ Overview: In general, the number of visitors to the United Kingdom has increased steadily over the period shown, with a significant increase of 100% between 2000 and 2015. The greatest increase was seen between 2000 and 2005, when the number of visitors doubled from 27.3 million to 54.6 million. The United States and Europe were the two largest sources of visitors, accounting for 40% and 35% of the total, respectively.

Lưu ý: 

 • Phần overview nên dài hơn phần mở bài, khoảng 3-4 câu.
 • Câu 1 nên nêu rõ xu hướng chung của biểu đồ, có thể là tăng, giảm, ổn định, hoặc thay đổi theo từng mốc thời gian.
 • Câu 2 nên nêu 2-3 điểm nổi bật nhất của biểu đồ, có thể là về số lượng, tỷ lệ, xu hướng, hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng.

Cách viết cách viết IELTS Writing Task 1 phần Details

Trong phần chi tiết, thí sinh cần mô tả và phân tích các chi tiết chính của biểu đồ. Có thể dùng các thông số, số liệu và mô tả để minh họa, giải thích xu hướng, biến đổi và sự so sánh trong dữ liệu. Đảm bảo sử dụng các từ nối câu (linking words) và các cụm từ (phrases) thích hợp để liên kết các ý kiến và giữ cho bài viết mạch lạc.

Các cấu trúc sau viết phần Details:

 • According to the (chart, table, diagram, map, process), …
 • As can be seen from the (chart, table, diagram, map, process), …
 • As shown in the (chart, table, diagram, map, process), …
 • In terms of/With regard to/In relation to …

Ví dụ:

→ Details: 

 • The number of visitors from Europe increased steadily from 27.3 million in 2000 to 42.5 million in 2015. This represents an increase of 56% over the period shown. The number of visitors from Europe accounted for 35% of the total number of visitors to the United Kingdom in 2015.
 • The number of visitors from Asia increased rapidly from 10.5 million in 2000 to 24.1 million in 2015. This represents an increase of 129% over the period shown. The number of visitors from Asia accounted for 22% of the total number of visitors to the United Kingdom in 2015.
 • The number of visitors from the Americas increased from 5.2 million in 2000 to 11.6 million in 2015. This represents an increase of 120% over the period shown. The number of visitors from the Americas accounted for 13% of the total number of visitors to the United Kingdom in 2015.

Lưu ý: 

 • Phần details nên chiếm phần lớn nội dung bài viết, khoảng 60-70%.
 • Mỗi đoạn văn nên tập trung vào một đối tượng hoặc một mốc thời gian cụ thể, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin.
 • Mỗi đoạn văn nên có khoảng 3-4 câu, mỗi câu nên cung cấp một thông tin cụ thể, rõ ràng.

Cách viết cách viết IELTS Writing Task 1 phần Conclusion

Mục đích của phần này là tóm tắt những điểm chính của biểu đồ, bảng, biểu đồ tròn hoặc bản đồ. Không nên giới thiệu bất kỳ thông tin mới nào trong phần này. Thí sinh nên sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng để tránh lặp lại những gì bạn đã viết ở phần thân bài.

Ví dụ: 

→ Conclusion: In conclusion, the number of visitors to the United Kingdom has increased significantly over the past 15 years. This increase is likely due to a number of factors, including the strong British economy, the country’s cultural attractions, and the ease of travel. The United States and Europe remain the two largest sources of visitors to the United Kingdom, but Asia is becoming an increasingly important market.

XEM THÊM: IELTS Writing Task 1 Simon: Review Sách Chi Tiết + Tải PDF Free

IELTS Writing Task 1 sample và các dạng bài

Các dạng bài phổ biến

Dạng bàiMô tả chungChi tiết
Line GraphThể hiện sự thay đổi của một số liệu theo thời gian. Các số liệu này thường được biểu thị bằng các đường kẻ hoặc điểm nối.Xác định các thông tin quan trọng cần mô tả, bao gồm:
– Dữ liệu được thể hiện trên biểu đồ là gì?
– Dữ liệu được thể hiện theo thời gian như thế nào?
– Có những thay đổi đáng chú ý nào trong dữ liệu?
Mô tả các số liệu theo thứ tự thời gian, chú ý đến những thay đổi đáng chú ý.
Pie ChartThể hiện tỷ lệ của các thành phần tạo nên một tổng thể. Các thành phần này thường được thể hiện bằng các phần của một chiếc bánh tròn.Xác định các thông tin quan trọng cần mô tả:
– Các thành phần tạo nên tổng thể là gì?
– Tỷ lệ của mỗi thành phần là bao nhiêu?
Mô tả các thành phần của tổng thể theo thứ tự tỷ lệ từ lớn đến nhỏ.
Bar ChartThể hiện tỷ lệ của các thành phần tạo nên một tổng thể. Các thành phần này thường được thể hiện bằng các phần của một chiếc bánh tròn.Xác định các thông tin quan trọng:
– Các giá trị cần so sánh là gì?
– Các giá trị được so sánh trong bối cảnh nào?
Mô tả các giá trị theo thứ tự từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao.
Multiple Graphs/ChartsThể hiện hai hoặc nhiều biểu đồ cùng một lúc. Các biểu đồ này có thể cùng loại hoặc khác loại.Xác định các thông tin:
– Các biểu đồ được thể hiện trong đề bài là gì?
– Các biểu đồ này thể hiện thông tin gì?
– Có mối quan hệ nào giữa các biểu đồ?
Mô tả từng biểu đồ một, sau đó so sánh các biểu đồ với nhau.
Table Thể hiện dữ liệu ở dạng bảng. Các dữ liệu này thường được sắp xếp theo cột và hàng.Xác định các thông tin:
– Các cột, hàng thể hiện thông tin gì?
– Có mối quan hệ nào giữa các cột và hàng?
Mô tả các giá trị theo thứ tự từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao.
MapThể hiện thông tin về địa lý. Các thông tin này thường được thể hiện bằng các ký hiệu, màu sắc hoặc đường nét.Xác định các thông tin:
– Bản đồ thể hiện thông tin gì?
– Các ký hiệu, màu sắc hoặc đường nét trên bản đồ thể hiện thông tin gì?
Mô tả các giá trị theo thứ tự từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao.
ProcessThể hiện tỷ lệ của các thành phần tạo nên một tổng thể. Các thành phần này thường được thể hiện bằng các phần của một chiếc bánh tròn.Xác định các thông tin:
– Quá trình được thể hiện trên biểu đồ là gì?
– Các bước của quá trình diễn ra như thế nào?
Mô tả các bước của quá trình theo thứ tự từ đầu đến cuối.

Sample IELTS Writing Task 1

Cách viết IELTS Writing Task 1 - Ví dụ dạng bài Table
Ví dụ dạng bài Table

→ The provided table unveils the average monthly expenditures of households in four diverse nations: China, India, the United Kingdom, and the United States (US). Examining the data across four key categories – housing, food, transportation, and entertainment – reveals intriguing trends and disparities in household spending habits.

Across all countries, housing emerges as the dominant expense, claiming the largest share of household budgets. While the US leads with an average outlay of $3,500, followed by the UK at $2,500, China and India spend considerably less at $1,500 and $1,000 respectively. This implies significant variations in housing costs and market dynamics across these regions.

Food expenditure paints a contrasting picture. China and India exhibit the most frugal spending habits, averaging $400 and $500 respectively, compared to the considerably higher costs in the UK and US, at $700 and $1,000. This disparity could be attributed to factors like income levels, dietary preferences, and the prevalence of agricultural production in some nations.

In terms of transportation, the US once again tops the chart with an average expense of $500, likely reflecting a greater reliance on personal vehicles and higher fuel costs. The UK follows closely behind at $400, while China and India allocate approximately $300 and $250 respectively. These variations could be linked to public transportation infrastructure, urbanization levels, and car ownership patterns.

Finally, entertainment spending, which encompasses leisure activities and hobbies, demonstrates a trend of increasing allocation with higher income levels. The US and UK households dedicate $400 and $300 respectively, while China and India spend considerably less at $200 and $150. This disparity suggests that entertainment becomes a higher priority as basic needs are met and disposable income increases.

In conclusion, the table vividly depicts the diverse landscapes of household spending across these four countries. While significant differences exist in absolute amounts, analyzing the relative proportions spent on different categories reveals fascinating insights into priorities, lifestyles, and economic realities in each nation.

______________

IELTS Writing Task 1 là một phần thi quan trọng trong kỳ thi IELTS. Để đạt điểm cao trong bài thi này, thí sinh cần nắm vững cách viết IELTS Writing Task 1 cho từng dạng bài. Việc luyện tập thường xuyên với các bài mẫu và đề thi thật sẽ giúp thí sinh nâng cao kỹ năng viết và đạt được kết quả mong muốn.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ