Cấu Trúc How Long: Kiến Thức Chung Trong Tiếng Anh

Cấu trúc How Long là kiểu câu được dùng thường xuyên trong giao tiếp tiếng Anh. Có những cách dùng cụ thể nào? Làm sao để phân biệt được nó? Bạn học hãy cùng Edmicro đi qua những kiến thức đầy đủ nhất ngay trong bài viết này nhé!

Cấu trúc How Long là gì?

How Long có nghĩa hỏi về khoảng thời gian bao lâu cho việc nào đó hoặc độ dài của vật nào đó. 

Example:

Q: How long has the movie been playing? (Phim đã chiếu được bao lâu rồi?)
A: The movie has been playing for 30 minutes.
(Phim đã chiếu được 30 phút)

Q: How long is the marathon? (Marathon dài bao nhiêu?)
A: The marathon is 42.195 kilometers long.
(Marathon có chiều dài là 42,195 km)

Cách dùng cấu trúc How Long

Chúng ta sẽ phân chia cách dùng cấu trúc theo từng thì nó sử dụng. Bạn học hãy cùng xem bảng phía dưới đây để cùng Edmicro tìm hiểu kiến thức nhé.

Cấu trúcCách dùngVí dụ
Câu hỏi: How long does it take O to V
Câu trả lời: It takes + O + một khoảng thời gian
Dùng cấu trúc này khi người nói hỏi việc A này thường mất bao lâu

Cấu trúc sử dụng trong thì hiện tại đơn
Câu hỏi: How long does it take you to drive to work?
(Mất bao lâu để bạn lái xe tới chỗ làm)
Câu trả lời: It takes me about 30 minutes.
(Tôi mất khoảng 30 phút)
Câu hỏi: How long did it take O to V
Câu trả lời: It took + O + (một khoảng thời gian)
Tương tự cách dùng trên.

Cấu trúc sử dụng trong thì quá khứ đơn
Câu hỏi: How long did it take Nam to finish the project?
(Mất bao lâu để Nam hoàn thành dự án đó?)
Câu trả lời: It took him two weeks.
(Anh ấy đã mất hai tuần)
Câu hỏi: How long + have/has + S + V_ed/VP3
Câu trả lời:
S + have/has + V_ed/ VP3 + for + một khoảng thời gian
S + have/has + V_ed/VP3 + since + một mốc thời gian
Dùng cấu trúc này khi người nói hỏi về khoảng thời gian mà 1 người đã làm gì đó cho tới hiện tại

Cấu trúc sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành
Câu hỏi: How long has Anne studied English?
(Anne đã học tiếng Anh bao lâu rồi?)
Câu trả lời: She has studied English since 2010.
(Cô ấy học tiếng Anh từ năm 2010)
Câu hỏi: How long + have/has + S + been + V_ing
Câu trả lời:
S + have/has + V_ed/ VP3 + for + một khoảng thời gian
S + have/has + V_ed/VP3 + since + một mốc thời gian
Dùng cấu trúc này khi người nói hỏi về khoảng thời gian 1 người đã làm việc nào đó.

Được biết việc này đã xảy ra trong quá khứ, sẽ còn kéo dài tới hiện tại và có thể tiếp diễn trong tương lai

Cấu trúc này được sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Câu hỏi: How long have they been working on the project?(Họ đã làm dự án đó trong bao lâu rồi)
Câu trả lời: They have been working on the project for three months.
(Họ đã làm dự án đó trong 3 tháng)
Câu hỏi: How long + will + S + V
Câu trả lời: S + will + V + for + một khoảng thời gian
Dùng cấu trúc này khi người nói hỏi về: khoảng thời gian việc diễn khoảng thời gian mà 1 người sẽ làm việc nào đó trong tương lai

Cấu trúc dùng thì tương lai đơn
Câu hỏi: How long will it take you to finish the report?
(Bạn sẽ mất bao lâu để hoàn thành báo cáo?)
Câu trả lời: It will take me two days.
(Tôi sẽ mất hai ngày)

Phân biệt cấu trúc How Long và các cấu trúc khác

Có nhiều cấu trúc dễ gây nhầm lẫn với How Long. Sau đây Edmicro sẽ đi theo từng cách phân biệt. Bạn học hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chú đặc biệt nhé.

Phân biệt cấu trúc How Long và các cấu trúc khác
Phân biệt cấu trúc How Long và các cấu trúc khác

Phân biệt với How many times

How longHow many times
Khác nhauHỏi về khoảng thời gian bao lâu hoặc độ dàiHỏi về số cụ thể lần xảy ra cho sự việc nào đó
Ví dụHow long have you been practicing the guitar?
(Bạn đã tập guitar trong bao lâu rồi?)
How many times did you watch that movie in the theater?(Bạn đã xem phim đó trong rạp bao nhiêu lần rồi?)

Phân biệt với When

How longWhen
Khác nhauCho biết cả khoảng thời gian, giai đoạn, có điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một sự kiện kéo dàiCho biết một mốc thời gian cụ thể hoặc một thời điểm
Ví dụHow long does it take to learn a new language?
(Mất bao lâu để học một ngôn ngữ mới?)
When will the next train arrive?
(Khi nào chuyến tàu tiếp theo sẽ tới?)

Bài tập cấu trúc How Long

Dưới đây là bài tập nhỏ giúp bạn học củng cố lại kiến thức. Hãy cùng làm ngay với Edmicro nhé!

Bài tập cấu trúc How Long
Bài tập cấu trúc How Long

Đáp án:

Đáp án bài tập
Đáp án bài tập

Bài viết đã tổng hợp những kiến thức đầy đủ về cấu trúc How Long. Bạn học hãy luyện tập thường xuyên và đừng quên xem thêm những bài viết khác của Edmicro nhé. Chúc bạn học tốt!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ