Danh Từ Số Ít Và Danh Từ Số Nhiều – Lý Thuyết & Bài tập

Danh từ số ít và danh từ số nhiều là một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhất trong tiếng Anh. Trong bài viết này, Edmicro sẽ cung cấp cho bạn kiến thức tổng quan về phạm trù kiến thức này cũng như một số bài tập thực hành để bạn có thể cải thiện trình độ của mình.

Định nghĩa danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

Danh từ là một loại từ vô cùng quan trọng trong tiếng Anh, được dùng để chỉ người, vật, sự vật, sự việc, ý niệm hay khái niệm. Việc phân biệt danh từ số ít và số nhiều là vô cùng quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của câu.

Danh từ số ít

Danh từ số ít là danh từ chỉ một người, một vật, một sự vật, một sự việc, một ý niệm hay một khái niệm duy nhất. Ví dụ:

 • an event (Một sự kiện)
 • a dream (Một giấc mơ)
 • a theory (Một lý thuyết)

Danh từ số nhiều

Danh từ số nhiều là danh từ chỉ hai người, hai vật, hai sự vật, hai sự việc, hai ý niệm hay hai khái niệm trở lên. Ví dụ:

 • events 
 • dreams 
 • theories

Dấu hiệu nhận biết danh từ số ít và danh từ số nhiều

Cách nhận biết danh từ số ít và danh từ số nhiều không quá khó khăn. Thông thường, ta cần lưu ý những điểm sau:

 • Số lượng: Danh từ số ít chỉ một đối tượng, danh từ số nhiều chỉ nhiều đối tượng.
 • Cấu trúc câu: Danh từ số ít thường đi kèm với động từ số ít, danh từ số nhiều thường đi kèm với động từ số nhiều.
 • Mạo từ đi kèm: Danh từ số ít thường đi kèm với mạo từ “a/an”, danh từ số nhiều thường đi kèm với mạo từ “the” hoặc có hậu tố -s hoặc -es thêm vào sau từ.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt khi danh từ số nhiều không tuân theo quy tắc này. Edmicro sẽ giúp bạn tìm hiểu ở phần sau.

Cách sử dụng danh từ số ít và danh từ số nhiều

Cách sử dụng phụ thuộc vào ý nghĩa và ngữ cảnh của câu. Một số nguyên tắc cơ bản là:

 • Khi muốn chỉ một người, một vật, một sự vật, một sự việc, một ý niệm hay một khái niệm duy nhất, ta dùng danh từ số ít.
 • Sử dụng mạo từ (a, an, the) hoặc đại từ sở hữu (my, your, his, her, its, our, their) trước danh từ.
 • Dùng động từ số ít theo sau.
 • Khi muốn chỉ hai người, hai vật, hai sự vật, hai sự việc, hai ý niệm hay hai khái niệm trở lên, ta dùng danh từ số nhiều.
 • Sử dụng  mạo từ xác định the hoặc bỏ trống trước danh từ. Ta không dùng mạo từ không xác định a hoặc an trước danh từ số nhiều.
 • Dùng động từ số nhiều theo sau.

XEM THÊM: Danh Từ Sở Hữu: Lý Thuyết Và Bài Tập Đầy Đủ Nhất

Quy tắc chuyển đổi từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều

Như đã nói ở trên, đa số danh từ số nhiều được tạo thành bằng cách thêm -s hoặc -es vào sau danh từ số ít. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt mà bạn cần lưu ý khi chuyển đổi giữa hai loại danh từ này.

Quy tắc chuyển đổi từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều
Quy tắc chuyển đổi từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều

Một số danh từ số nhiều bất quy tắc

Ngoài các quy tắc trên, có một số danh từ trong tiếng Anh không tuân theo quy tắc chung mà có dạng số nhiều bất quy tắc. 

Một số danh từ số nhiều bất quy tắc
Một số danh từ số nhiều bất quy tắc

Bạn cần phải ghi nhớ những danh từ này vì chúng không có quy tắc chung để biến đổi.

Bài tập vận dụng

Cho các câu sau đây, hãy điền vào chỗ trống danh từ số ít hoặc số nhiều phù hợp để hoàn thành câu.

 1. There are two ____________ in the living room. (sofa)
 2. The ____________ of the company are celebrating their success. (employee)
 3. He has five ____________ in his garden. (tomato)
 4. She bought two pairs of ____________. (shoe)
 5. The ____________ on the beach are enjoying the sun. (tourist)
 6. She bought three beautiful ____________. (dress)
 7. The ____________ in the box are heavy. (book)
 8. The ____________ of the house is made of wood. (door)
 9. The ____________ in the aquarium are colorful. (fish)
 10. He saw a group of ____________ flying in the sky. (bird)
 11. The ____________ in the aquarium are mesmerizing. (jellyfish)
 12. The ____________ fought fiercely. (warrior)
 13. My ____________ is at the dentist. (tooth)
 14. The ____________ on the tree turned yellow. (leaf)
 15. The ____________ in the zoo are very cute. (lion)

Đáp án: 

 1. sofas
 2. employees
 3. tomatoes
 4. shoes
 5. tourists
 6. dresses
 7. books
 8. door
 9. fish
 10. birds
 11. jellyfish
 12. warriors
 13. tooth
 14. leaves
 15. lions

Hy vọng những kiến thức và bài tập trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh. Edmicro chúc bạn học tập tốt.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ