Đảo Ngữ Câu Điều Kiện – Tất Tần Tật Công Thức Và Bài Tập Vận Dụng

Đảo ngữ câu điều kiện thường làm sắc thái của câu thêm phần trang trọng, vậy nên đây là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng cần phải học để đạt band điểm cao. Trong bài viết này, hãy cùng Edmicro tìm hiểu về phần kiến thức này và áp dụng vào bài tập thực hành nhé!

Khi nào dùng đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ trong tiếng Anh là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong câu để nhấn mạnh một thành phần hay ý nghĩa của câu. 

Lúc này mệnh đề chính được giữ nguyên và mệnh đề “if” được thay đổi, các trnàyợ động từ trong câu sẽ đứng đầu mệnh đề. Việc đảo ngữ này dùng để nhấn mạnh ý nghĩa của hành động, tăng tính biểu cảm cho câu văn. Ngoài ra, đảo ngữ trong câu điều kiện cũng được dùng để tạo giọng điệu trang trọng cho câu văn.

Ví dụ:

 • If you were more patient, you would get a better grade.

      ⇨ Were you more patient, you would get a better grade.

Ảnh minh họa 1
Ảnh minh họa 1
 • If you had studied harder, you would have passed the exam.

      ⇨ Had you studied harder, you would have passed the exam.

 • If I had more time, I would finish my assignment better.

      ⇨ Should I have more time, I would finish my assignment better.

XEM THÊM: IELTS Recent Actual Test: Tuyển Tập Đề Thi Thử IELTS

Công thức

Mỗi loại câu điều kiện đều có công thức đảo ngữ tương ứng, dưới đây là những kiến thức Edmicro đã tổng hợp của các dạng câu điều kiện quen thuộc.

Công thức đảo ngữ câu điều kiện
Công thức đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Thay If = Should

Đảo ngữ với động từ thường: Should + S + V, S + will + V

Đảo ngữ với động từ tobe: Should + S + be + …, S + will + V

Ví dụ:

 • If you don’t hurry, you will miss the last train to Hoi An.

      ⇨ Should you not hurry, you will miss the last train to Hoi An.

Ảnh minh họa 2
Ảnh minh họa 2
 • If you are more patient, you will get a better grade.

      ⇨ Should you be more patient, you will get a better grade.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Thay If = Were

Đảo ngữ với động từ thường: Were + S + to + V, S + would + V

Đảo ngữ với động từ tobe: Were + S + N/ Adj, S + would + V

Ví dụ:

 • If I became a celebrity, I would earn a lot of money.

      ⇨ Were I to become a celebrity, I would earn a lot of money.

Ảnh minh họa 3
Ảnh minh họa 3
 • If he were taller, he would become a model.

      ⇨ Were he taller, he would become a model.

Câu điều kiện loại 3

Đối với loại 3, chúng ta thay If = Had.

Đảo ngữ với động từ thường: Had + S + Vp2, S + would have + Vp2

Đảo ngữ với động từ tobe: Had + S + been + …, S + would have + Vp2

Ví dụ: 

 • If I had studied harder, I would have passed the exam.

      ⇨ Had I studied harder, I would have passed the exam.

 • If you had been more careful, you would not have broken the vase.

      ⇨ Had you been more careful, you would not have broken the vase.

Ảnh minh họa 4
Ảnh minh họa 4

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp 3 – 2

Công thức: Had + S + (not) + P2,  S + would + V

Ví dụ:

 • If I had studied harder, I would be a software engineer now. 

      ⇨ Had I studied harder, I would be a software engineer now.

Câu điều kiện hỗn hợp 2 – 3

Công thức: 

 • Were + S + to + V,  S + would + have + Vp2
 • Were + S + N/ Adj, S + would + have + Vp2

Ví dụ:

 • If I were you, I would not have told a lie.

      ⇨ Were I you, I would not have told a lie.

 • If I had a chance, I would have chosen to become a dentist. 

      ⇨ Were I to have a chance, I would have chosen to become a dentist.

Ảnh minh họa 5 đảo ngữ câu điều kiện
Ảnh minh họa 5

XEM THÊM: Listening IELTS Vocabulary: Nguồn Học Và Cách Học Hiệu Quả

Bài tập vận dụng

Sử dụng công thức đảo ngữ, viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Bài tập viết lại câu đảo ngữ câu điều kiện
Bài tập viết lại đảo ngữ câu điều kiện

Đáp án:

Đáp án đảo ngữ câu điều kiện - viết lại câu
Đáp án bài tập viết lại câu

Bài tập trắc nghiệm

1. If you had used a map, you wouldn’t have got lost.

    A. Did you use a map, you wouldn’t have got lost.

    B. If you had used a map, wouldn’t you have got lost.

    C. Had you used a map, you wouldn’t have got lost.

2. If you should go to the cinema, give me a call.

    A. Should you go to the cinema, give me a call.

    B. Should go you to the cinema, give me a call.

    C. Go you should to the cinema, give me a call.

3. If he had arrived earlier, he wouldn’t have missed the train.

    A. Had he arrived earlier, he wouldn’t have missed the train.

    B. Arrived he had earlier, he wouldn’t have missed the train.

    C. Had he arrived earlier, wouldn’t he have missed the train.

4. If you were more qualified, you would have got the job.

    A. More qualified were you, you would have got the job.

    B. More qualified you were, you would have got the job.

    C. Were you more qualified, you would have got the job.

5. If she were more tolerant, she would have more friends.

    A. More tolerant were she, she would have more friends.

    B. Were she more tolerant, she would have more friends.

    C. Tolerant more were she, she would have more friends.

Đáp án:

1. C2. A3. A4. C5. B

Đảo ngữ câu điều kiện là kiến thức quan trọng áp dụng nhiều trong bài thi IELTS, nhất là với kỹ năng viết. Chính vì vậy các bạn cần phải rèn luyện nhiều dạng bài tập để học tốt ngữ pháp này. Edmicro mong rằng bài viết này sẽ là một tài liệu hữu hiệu trong việc học tiếng Anh của các bạn.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ