Demand Đi Với Giới Từ Gì: Cách Dùng Chính Xác Nhất

“Demand đi với giới từ gì” là thắc mắc của không ít bạn học tiếng Anh. Hãy để Edmicro giải đáp thắc mắc đó giúp bạn trong bài viết hôm nay nhé!

Demand đi với giới từ gì?

Demand có thể đi với 5 giới từ bao gồm: for, from, to, on, upon. Mỗi cấu trúc sẽ có cách dùng và ngữ cảnh khác nhau. Hãy cùng Edmicro làm rõ bằng bảng tổng hợp dưới đây nhé:

Cấu trúcÝ nghĩaVí dụ
Demand for sthDiễn tả yêu cầu, nhu cầu, sự cần thiết của 1 người/ 1 tập thể với việc gì đóThere is a high demand for Sarah’s handmade jewelry in the local market.
(Nhu cầu về đồ trang sức thủ công của Sarah ở thị trường địa phương rất cao)
Demand from sbdDiễn tả 1 người/ 1 tập thể muốn đòi hỏi điều gì đó với ai đóThe company received a substantial demand from Rachel’s team for the latest software upgrade.
(Công ty đã nhận được yêu cầu đáng kể từ nhóm của Rachel về việc nâng cấp phần mềm mới nhất)
Demand on/upon sthDiễn tả tác động, áp lực mà việc yêu cầu, đòi hỏi đang đặt lên một người/ một tình huống nào đóThe success of the campaign placed an unforeseen demand on Maria’s time and resources.
(Sự thành công của chiến dịch đặt ra yêu cầu không lường trước được về thời gian và nguồn lực của Maria)
Demand to VDiễn tả hành động yêu cầu hoạt động cần được thực hiệnThe customers demand to speak with the manager regarding the faulty product.
(Khách hàng yêu cầu nói chuyện với người quản lý về sản phẩm bị lỗi)

Định nghĩa Demand

Demand là động từ với nghĩa “đòi hỏi”, “nhu cầu”. Nó có ngữ nghĩa thể hiện sự mãnh liệt, quyết liệt trong việc đòi hỏi cái gì đó.

Example: The workers decided to demand better working conditions from the management. (Các công nhân quyết định yêu cầu ban quản lý điều kiện làm việc tốt hơn)

Demand cũng có thể sử dụng như một danh từ với nghĩa “sự yêu cầu” “nhu cầu” của ai đó được đề cập trong câu.

Example: The demand for skilled workers in the technology sector is on the rise. (Nhu cầu về công nhân lành nghề trong lĩnh vực công nghệ đang gia tăng)

Một số cấu trúc khác với Demand

Hãy cùng Edmicro tìm hiểu thêm một số cấu trúc khác nữa của Demand. Bạn học cùng ghi chú lại nhé!

  1. Demand that S+V: Dùng khi thể hiện yêu cầu, đòi hỏi điều gì đó cụ thể

Example: The boss demanded that the team members attend the mandatory training session. (Sếp yêu cầu các thành viên trong nhóm tham gia buổi đào tạo bắt buộc)

  1. Meet the demand: Đáp ứng yêu cầu/ nhu cầu

Example: The bakery hired extra staff to meet the demand for their popular pastries. (Tiệm bánh thuê thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu về loại bánh ngọt phổ biến của họ)

  1. Excessive demand: Diễn tả yêu cầu/ nhu cầu không thể đáp ứng, do quá mức cần thiết

Example: The concert tickets sold out within minutes due to excessive demand from fans. (Vé buổi hòa nhạc đã được bán hết trong vòng vài phút do nhu cầu quá lớn từ người hâm mộ)

  1. On-demand: Diễn tả cái gì đó có thể truy cập ngay, nó có sẵn

Example: The webinar recording is available on-demand for those who missed the live session. (Bản ghi hội thảo trên web có sẵn theo yêu cầu cho những người đã bỏ lỡ phiên trực tiếp)

Bài tập vận dụng

Cùng kiểm tra lại kiến thức vừa học bằng bài tập nhỏ dưới đây nhé!

Bài tập Demand đi với giới từ
Bài tập Demand đi với giới từ gì

Đáp án:

Đáp án bài tập
Đáp án bài tập

Bài viết đã tổng hợp kiến thức “Demand đi với giới từ gì” một cách đầy đủ nhất. Bạn học đừng quên ghé qua những bài viết khác của Edmicro nhé. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ