Discuss Đi Với Giới Từ Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Chi Tiết

Discuss đi với giới từ gì? Cách dùng Discuss như thế nào? Nếu bạn chưa rõ, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé. Edmicro sẽ giúp bạn nắm vững cách dùng Discuss trong tiếng Anh, cũng như các giới từ thường đi kèm với nó. Hãy bắt đầu ngay nào!

Discuss đi với giới từ gì?

Tùy vào ngữ cảnh và ý nghĩa cụ thể của câu, Discuss có thể đi kèm với một số giới từ. Thông thường, Discuss thường đi với giới từ about hoặc with.

Discuss đi với những giới từ gì?
Discuss đi với những giới từ gì?

Ngoài ra, discuss cũng có thể đi với các giới từ khác như:

Những giới từ đi với DiscussNghĩaVí dụ
Discuss ofSự thảo luận chính thức hoặc trang trọng. The board of directors will discuss of the company’s future. (Hội đồng quản trị sẽ thảo luận về tương lai của công ty.)
Discuss onChỉ chủ đề cụ thể hoặc phương diện của một vấn đề.The committee discussed on the budget cuts. (Ủy ban đã thảo luận về việc cắt giảm ngân sách.)
Discuss underThảo luận dưới sự ảnh hưởng của một yếu tố nào đó, như áp lực, rượu, ma túy, v.v. They discussed under the influence of alcohol and made a bad decision. (Họ thảo luận dưới ảnh hưởng của rượu và đưa ra một quyết định sai lầm.)
Discuss intoChỉ ra kết quả hoặc mục tiêu của cuộc thảo luận.He discussed me into changing my mind. (Anh ấy thuyết phục tôi thay đổi quan điểm.)

Discuss là gì?

Hãy cùng Edmicro tìm hiểu một chút về định nghĩa của Discuss: Discuss” là một động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là thảo luận, bàn luận, tranh luận về một vấn đề nào đó. “Discuss” thường được sử dụng trong các ngữ cảnh sau:

 • Trao đổi ý kiến về một vấn đề
 • Phân tích và đánh giá một chủ đề
 • Giải quyết mâu thuẫn hoặc bất đồng
 • Chia sẻ thông tin và kiến thức

Ví dụ:

 • They discussed the problem for hours. (Họ thảo luận vấn đề đó trong nhiều giờ.)
 • She discussed her plans with her boss. (Cô ấy bàn luận kế hoạch của mình với ông chủ.)

Bài tập vận dụng với Discuss

Bài tập Discuss đi với giới từ gì
Bài tập Discuss đi với giới từ gì

Đáp án

 1. about
 2. on
 3. about
 4. on
 5. under
 6. with
 7. about
 8. of
 9. about
 10. into
 11. with
 12. at

Bài viết đã cung cấp toàn bộ kiến thức liên quan để giải đáp câu hỏi ‘Discuss đi với giới từ gì?’. Hy vọng thông qua bài viết bạn đã nắm được cách sử dụng của từ này trong tiếng Anh. Nếu có bất kì điều gì cần giải đáp, hãy liên hệ với Edmicro nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

XEM THÊM

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ