Động Từ Khuyết Thiếu (Model verbs) – Lý thuyết & Bài tập

Động từ khuyết thiếu (Model verbs) là những động từ đặc biệt trong tiếng Anh. Trong bài viết này, hãy cùng Edmicro tìm hiểu chi tiết về công thức và cách dùng của chúng qua các ví dụ và bài tập nhé.

Động từ khuyết thiếu (Model verbs) là gì?

Động từ khuyết thiếu (Model verbs) là những động từ giúp bổ sung ý nghĩa cho động từ chính, thể hiện khả năng, dự định, sự cấm đoán hoặc cần thiết của hành động.

Động từ này không có tác dụng diễn tả hành động hay trạng thái của chủ ngữ mà chỉ bổ sung ngữ nghĩa cho động từ chính.

Một số model verbs phổ biến: can, could, may, might, must, have to, need, should, ought to,…

Công thức động từ khuyết thiếu

Công thức động từ khuyết thiếu
Công thức động từ khuyết thiếu

Cách dùng

Model verbs có ý nghĩa và cách dùng khác nhau. Dưới đây là một số model verbs thông dụng và cách dùng của chúng.

Cách dùng động từ khuyết thiếu
Cách dùng động từ khuyết thiếu

Một số lưu ý: 

 • Model verbs không được chia theo ngôi thứ 3 số ít, không thêm “-s”, “-ed”, “-ing” sau model verbs, và không thêm “don’t / doesn’t / didn’t” trong câu phủ định.
 • Một số model verbs có thể được sử dụng như động từ thường, tùy thuộc vào ý nghĩa của câu. 

Ví dụ: I am able to solve the puzzle. 

Bài tập thực hành

Bài 1: Điền vào chỗ trống model verbs thích hợp (can, could, may, might, must, should, would).

1. You _______ be more careful when you cross the street. 

2. He _______ speak three languages fluently. 

3. She _______ have left early, she had an appointment. 

4. They _______ not come to the party, they are sick. 

5. I _______ love to visit Paris someday. 

6. You _______ not smoke in the hospital. 

7. He _______ play the piano very well when he was young. 

8. She _______ be at home by now, it’s getting late. 

9. You _______ ask for permission before you use my laptop. 

10. He _______ not hear you, he is listening to music.

Bài 2: Chọn model verbs thích hợp để điền vào chỗ trống.

Bài 3: Viết lại câu sử dụng model verbs trong dấu ngoặc

1. It is possible that he is still at work. (might) 

2. It is necessary that you do your homework. (must) 

3. It is a good idea that you drink more water. (should) 

4. It is not possible that she forgot your birthday. (can’t) 

5. It is polite that you say thank you. (should) 

6. It is not allowed that you park here. (can’t) 

7. It is a bad idea that you stay up late. (shouldn’t)

8. It is not necessary that you bring anything. (don’t have to) 

9. It is possible that they will come tomorrow. (may) 

10. It is polite that you offer to help. (could) 

Đáp án:

Bài 1:

 1. should
 2. can
 3. might
 4. may
 5. would
 6. must
 7. could
 8. should
 9. must
 10. may

Bài 2:

 1. C
 2. A
 3. D
 4. B
 5. B
 6. C
 7. A
 8. A
 9. B

Bài 3: 

 1. He might still be at work.
 2. You must do your homework.
 3. You should drink more water.
 4. She can’t have forgotten your birthday.
 5. You should say thank you.
 6. You can’t park here.
 7. You shouldn’t stay up late.
 8. You don’t have to bring anything.
 9. They may come tomorrow.
 10. You could offer to help.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về động từ khuyết thiếu cũng như các bài tập thực hành. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững hơn về phạm trù kiến thức này trong tiếng Anh và sử dụng chúng một cách chính xác và thành thạo. Edmicro chúc bạn học tập thật tốt nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ