Find Out Nghĩa Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Cần Nắm Vững

Find out nghĩa là gì và được dùng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp kiến thức trọng tâm nhất về cụm động từ find out để giúp bạn giao tiếp tự tin và hiệu quả hơn.

Find out nghĩa là gì?

Find out nghĩa là tìm ra, phát hiện ra
Find out nghĩa là tìm ra, phát hiện ra

“Find out” có thể được hiểu theo hai nghĩa chính:

 • Dùng để diễn tả việc khám phá, tìm ra thông tin mới, điều gì đó chưa biết trước đây.

Ví dụ: Can you help me find out the cost of the trip? (Bạn có thể giúp tôi tìm ra chi phí của chuyến đi không?)

 • Dùng để diễn tả việc tìm hiểu thông tin một cách có chủ đích, thường liên quan đến việc giải quyết vấn đề hoặc tìm hiểu sự thật.

Ví dụ: The police are trying to find out who committed the crime. (Cảnh sát đang cố gắng tìm ra ai là người đã thực hiện tội ác.)

Xem thêm thông tin:

Các cấu trúc của find out

Find out thường được sử dụng với 2 ý nghĩa trên với các cấu trúc sau:

Công thứcÝ nghĩaVí dụ
Find out + sth/Find + sth + outBiết thêm thông tin về cái gìI found out the truth about him. (Tôi đã tìm ra sự thật về anh ta.)
Find someone outPhát hiện ra ai đó làm gì saiShe was a spy, but she was found out and had to flee the country.
(Cô ấy là một điệp viên, nhưng cô ấy đã bị phát hiện và phải trốn khỏi đất nước.)
Find out + about + sth/sbPhát hiện, tìm hiểu thông tin hoặc sự thật về một đối tượng hoặc sự việc cụ thể.I’m trying to find out more about this new technology. (Tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm về công nghệ mới này.)
Find out + that + clausePhát hiện ra điều gìI found out that she had been lying to me all along. (Tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã lừa dối tôi suốt thời gian qua.)
Find out + wh- questionĐược dùng trong ngữ cảnh muốn biết thêm thông tin chi tiết về điều gì. I need to find out where the meeting is held. (Tôi cần tìm hiểu xem cuộc họp ở đâu.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Take Your Time Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Cần Nhớ

Phân biệt cấu trúc Find Out, Figure Out, Find và Point Out

Cả 4 cấu trúc find out, figure out, find và point out đều mang ngữ nghĩa là tìm kiếm, chỉ ra và khám phá. Tuy nhiên, tùy từng ngữ cảnh văn bản khác nhau mà ta phải sử dung từng loại cấu trúc phù hợp.

Cấu trúcÝ nghĩaÝ nghĩa
Find outTìm ra thông tin mới, điều gì đó chưa biết trước đây thông qua nghiên cứu.The team of archaeologists used advanced technology to find out the age of the newly discovered artifacts. (Nhóm khảo cổ học đã sử dụng công nghệ tiên tiến để tìm ra tuổi của các hiện vật mới được phát hiện.)
Figure outTìm kiếm sự thật về điều gì thông qua việc sử dụng lập luận.After carefully considering all the factors, I was finally able to figure out the right solution to the problem. (Sau khi xem xét cẩn thận tất cả các yếu tố, tôi cuối cùng đã tìm ra được giải pháp đúng đắn cho vấn đề.)
FindTìm kiếm hoặc nhận thấy. The scientists conducted extensive research to find a cure for the rare disease. (Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu rộng rãi để tìm ra một liệu pháp chữa trị cho căn bệnh hiếm gặp.)
Point outChỉ ra hoặc tìm được điều gì đó thông qua dẫn chứng hoặc chỉ vì người nói nghĩ nó quan trọng.She pointed out the beautiful view from the window. (Cô ấy chỉ ra khung cảnh tuyệt đẹp từ cửa sổ.)

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng

Bài tập: Dịch các câu sau sang tiếng Anh, sử dụng cấu trúc find out:

 1. Tôi cần tìm hiểu xem mấy giờ tàu rời đi.
 2. Bạn có biết ai thắng trận đấu không?
 3. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về vụ tai nạn.
 4. Cô ấy ngạc nhiên khi biết rằng anh ta đã nói dối cô ấy.
 5. Hãy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đáp án:

 1. I need to find out what time the train leaves.
 2. Did you find out who won the game?
 3. We’re trying to find out more information about the accident.
 4. She was surprised to find out that he had been lying to her.
 5. Let’s find out what’s going on.

Bài viết trên đã cung cấp cho người học những kiến thức quan trọng nhất để trả lời cho câu hỏi find out nghĩa là gì. Nếu người học còn thắc mắc điều gì về cấu trúc này, hãy liên hệ ngay với Edmicro nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ