IELTS Speaking Part 2: Chủ Đề Thường Gặp Và Bài Mẫu Chi Tiết

IELTS Speaking Part 2 là phần thứ 2 trong 3 Part của bài thi IELTS Speaking. Trong bài viết này, Edmicro sẽ dẫn bạn đến các topic thường gặp của IELTS Speaking Part 2. Cùng tìm hiểu nhé!

IELTS Speaking Part 2 là gì?

Bài thi Speaking IELTS gồm 3 Part và kéo dài từ 11-14 phút. Part 2 là phần Individual long turn (lượt nói cá nhân dài), nằm giữa phần Introduction của Part 1 và Discussion của Part 3. Part 2 Speaking IELTS kéo dài từ 3-4 phút. Thời gian đó bao gồm:

 • Bạn sẽ được giám giảo phát một mẩu giấy gợi ý (cue card). Trên cue card là đề IELTS Speaking Part 2, cùng với 3-4 gợi ý. Thí sinh có 1 phút để chuẩn bị bài nói dựa trên thông tin từ cue card. 
 • Sau đó, thí sinh được yêu cầu trình bày về chủ đề nhận được trong 1-2 phút.
 • Kết thúc thời gian này, giám khảo sẽ hỏi bạn thêm một số câu liên quan (follow-up questions). 

Để có được một bài thi Speaking Part 2 hoàn chỉnh, bạn cần đáp ứng được các tiêu chí sau: 

 • Nói liên tục về chủ đề nhận được trong ít nhất 1 phút. Không nói quá ít hoặc quá lan man. Giám khảo sẽ ngắt lời bạn ngay khi hết 2 phút. 
 • Có thể nói dài, ít phải dừng lại để tự sửa lỗi hoặc nhắc lại. 
 • Sử dụng thành thục câu đơn câu phức, kết hợp cùng các yếu tố ngữ pháp khác như thì, câu điều kiện
 • Có thể có lỗi sai về ngữ pháp nhưng hạn chế những lỗi gây khó hiểu cho giám khảo. 
 • Sử dụng từ vựng linh hoạt, có thể paraphrase và sử dụng idiom. Có thể gặp lỗi dùng từ trong những ngữ cảnh không phù hợp. 

Topic IELTS Speaking Part 2

Sau khi đã tìm hiểu được định nghĩa và tiêu chí chấm IELTS Speaking Part 2. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu các topic thường gặp nhất của bài thi Nói phần 2. Các topic thường tập trung vào miêu tả. Có 5 loại chủ đề thường gặp như sau:

5 chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 2
5 chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 2

1. Miêu tả về trải nghiệm (Describe an experience)

Một trong những chủ đề thường gặp nhất của IELTS Speaking Part 2 chính là mô tả về trải nghiệm. Đây có thể là các trải nghiệm đáng nhớ, ngại ngùng… Thông thường với dạng câu hỏi này, bạn sẽ nhận được các gợi ý như sau:

 • Trải nghiệm đó là gì
 • Trải nghiệm đó xảy ra vào thời điểm nào, ở đâu.
 • Bạn cảm thấy sao về trải nghiệm này

Bạn nên tìm cách liên kết các gợi ý trong cue card thành một câu trả lời hoàn chỉnh. Thí sinh có thể bắt đầu bài nói bằng:

 • “I’m going to talk about a time when…”
 • “I would like to share with you a time when…”

Tiếp theo, bạn nói về thời gian xảy ra trải nghiệm bằng những câu như:

 • “It was…”
 • “It happened on…”

Tùy theo đề bài mà thí sinh đưa ra câu trả lời cho trải nghiệm đó. Tránh nói vòng vo và nhớ đưa ra cảm nhận chân thực về trải nghiệm cá nhân này. Khi kết bài, bạn có thể sử dụng những câu sau:

 • “That was my experience of…”
 • “That’s why I enjoyed…”

Đối với dạng câu hỏi miêu tả trải nghiệm, bạn nên dùng thì quá khứ vì đây đều là những sự kiện đã diễn ra. Ngoài ra, thì quá khứ hoàn thành cũng là một lựa chọn phù hợp để biểu đạt kết quả từ trải nghiệm của bạn. Ví dụ như had learned, had improved. 

Sau đây là ví dụ về cue card và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe an experience. 

Cue card: Describe an experience when you helped someone. You should say:

 • Who you helped and how
 • Why you decided to help them
 • What the result was

And how you felt about it

Miêu tả trải nghiệm một lần bạn đã giúp đỡ ai đó
Miêu tả trải nghiệm một lần bạn đã giúp đỡ ai đó

Sample answer

I would like to talk about an experience when I helped my friend with his IELTS preparation. He was planning to apply for a scholarship in Australia, and he needed to get a high score in the IELTS test. 

I agreed to help him because he was my close friend and I wanted him to achieve his dream. I also enjoyed teaching and sharing my knowledge with others. We met twice a week for two months, and we practiced all four skills: listening, reading, writing, and speaking. 

The result was that he improved a lot in his IELTS skills and confidence. He took the test last month and got a band 8 overall, which was higher than his target score. He was very happy and grateful for my help. He said that he couldn’t have done it without me.

I felt very proud and satisfied with his achievement. I was glad that I could help him reach his goal and make a positive difference in his life. That was my experience of helping someone.

XEM THÊM: IELTS Speaking Band 8.0: Bật Mí Bí Quyết Đạt Band

2. Miêu tả người (Describe a person)

Dạng câu hỏi thường gặp thứ hai của bài IELTS Speaking Part 2 là miêu tả người (describe a person). Đây có thể là những người thân thiết, gia đình, người truyền cảm hứng cho bạn, cho đến người nổi tiếng…Thông thường đối với dạng câu hỏi này bạn sẽ nhận được cue card cùng các gợi ý như sau:

 • Who is this person?
 • How do you know this person?
 • What kind of advice do you get from this person?
 • How do you feel about this person?

Đối với dạng câu hỏi này, thí sinh có thể bắt đầu bài thi Speaking Part 2 với cấu trúc như sau:

Mở bài

Bạn có thể mở đầu bài nói bằng một câu giới thiệu ngắn gọn “I would like to talk about…”. Sau đó là đối tượng mà bạn muốn nhắc đến, ví dụ như: “I’m going to talk about my mother, whom I admire dearly”.

Thân bài

Hãy trả lời các câu hỏi gợi ý trên cue card trong 2-3 câu. Với dạng bài miêu tả người này, hãy tập trung sử dụng nhiều tính từ mô tả. Đặc biệt là các tính từ cùng nhóm hoặc đồng nghĩa với chủ đề ở đề bài. 

Kết bài

Khi kết bài, hãy nhắc lại câu hỏi ở đề để chứng minh rằng bạn đã giải thích được nó. Bạn có thể sử dụng các cấu trúc như: “That’s why I appreciate…” hoặc “That’s how I feel about…”.

Đối với dạng câu hỏi miêu tả ai đó như vậy, bạn nên sử dụng thì hiện tại để miêu tả về người đó. Bạn cũng có thể kết hợp với thì hiện tại hoàn thành để nói thêm về tiến triển mối quan hệ hiện thời giữa bạn và người đó. 

Sau đây là ví dụ về cue card và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a person: 

Cue card: Describe a person who has a great influence on you.

You should say:

 • Who this person is
 • How you know this person
 • How this person influences you 

And how you feel about this person

Bài mẫu Describe a Person
Bài mẫu Describe a Person

Sample answer:

I would like to talk about a person who has a great influence on me. He is my father. He is the most important person in my life and the one who I admire the most.

I have known him since I was born, of course. He is my father, but he is also my friend, my mentor, and my role model. He has always been there for me, supporting me, guiding me, and teaching me. 

He influences me by his example. He is a hard-working, honest, and generous man. He runs his own business and he is very successful at it. He always does his best and never gives up. 

He always gives me good advice and encouragement. He tells me to be confident, optimistic, and ambitious

I feel very lucky and proud to have him as my father. I love him very much and I respect him a lot. I want to make him happy and proud of me too. That’s why he is a great influence on me. That’s how I feel about him.

3. Miêu tả địa điểm (Describe a place)

Miêu tả địa điểm cũng là một dạng câu hỏi thường gặp khác của IELTS Speaking Part 2. Thí sinh thường nhận được đề bài như: “Describe a place you have visited that you liked” hoặc “Describe a restaurant that you enjoyed going to”. Thông thường với dạng câu hỏi này, bạn sẽ nhận được cue card như sau:

 • Where is this place?
 • When did you visit it?
 • What did you do there?
 • Why did you like it? 

Hãy sử dụng thì hiện tại khi miêu tả về địa điểm đó. Ngoài ra, nếu địa điểm này có gắn liền với một trải nghiệm cá nhân nào đó. Hãy sử dụng thì quá khứ để nói về trải nghiệm của bạn.

Sau đây là ví dụ về cue card và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a place:

Cue card: Describe a place you have visited that you liked.

You should say:

 • Where is this place?
 • When did you visit it?
 • What did you do there?

And why did you like it?

Bài mẫu Describe a place
Bài mẫu Describe a place

Sample answer:

I would like to talk about a place I have visited that I liked. It is Singapore, a small but beautiful country in Southeast Asia. I visited it last year with my family for a week-long vacation.

Singapore is a modern and multicultural city-state that offers many attractions and activities for visitors. We enjoyed some of the cultural and historical sites, such as the Chinatown, Little India, Arab Street, and the National Museum. We also had fun at some of the entertainment and leisure venues, such as the Universal Studios.

I liked Singapore because it was a clean, safe, and convenient place to travel. The public transportation was efficient and affordable, and the people were friendly and helpful. The food was delicious and diverse, and the shopping was exciting and affordable. The weather was warm and sunny, and the scenery was stunning and colorful.

That was my experience of visiting a place that I liked. 

4. Chủ đề học tập/công việc (work/study)

Đối với dạng câu hỏi cho IELTS Speaking Part 2 về chủ đề học tập, công việc. Bạn có thể nhận được những câu hỏi như: “Describe your dream job”. Đối với chủ đề này, bạn cần đưa ra được câu trả lời thực tế, dễ dàng khai thác. Hãy chú trọng học các từ vựng liên quan đến chủ đề work/study. 

Tránh chọn các chủ đề quá xa vời mà bạn sẽ không có đủ vốn từ vựng và kiến thức để trả lời. Ví dụ như với câu hỏi trên, hãy chọn các đáp án an toàn như giáo viên, bác sĩ thay vì phi hành gia, nhà tâm lý học…Bạn có thể nhận được những câu hỏi gợi ý như:

 • What is the job?
 • What are the salary and working conditions?
 • How do you plan to get this job?
 • Why do you want this job? 

Hãy sử dụng thì hiện tại để nói về công việc, ngành học hiện tại của bạn. Dùng thì tương lai khi nói về các mong muốn sau này trong công việc, hoặc các kế hoạch tương lai. Sau đây là ví dụ về cue card và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 2 chủ đề Work/Study: 

Cue card: Describe your current work or study situation. You should say:

 • What do you do?
 • How long have you been doing it?
 • How do you feel about it?

And what are your plans or goals for the future?

Bài mẫu Work/Study IELTS Speaking Part 2
Bài mẫu Work/Study IELTS Speaking Part 2

Sample answer:

I would like to talk about my current work situation. I am a web content creator with five years of experience. I work for a company that provides online marketing and SEO services for various clients.

I have been working for this company for two years now, and I enjoy my job very much. I am responsible for creating and managing the content of different websites, such as blogs, articles, landing pages, etc.

I feel very satisfied and fulfilled with my work situation. I like the challenge and creativity of my job, as well as the flexibility and autonomy that I have. I also like the team that I work with, as they are supportive, cooperative, and friendly.

My plans or goals for the future are to continue working in this field and improve my skills and performance. I also want to pursue some personal projects, such as creating my own website or blog, or writing a book or an e-book.

5. Miêu tả sở thích (Describe your favorite)

Một trong những dạng câu hỏi phổ biến nhất của bài thi IELTS Speaking Part 2 là câu hỏi miêu tả sở thích (describe your favorite). Thí sinh được yêu cầu mô tả về những sở thích cá nhân xoay quanh cuộc sống của bạn. Ví dụ, bạn có thể được hỏi về “Describe your favorite hobby”. Các câu hỏi gợi ý có thể là:

 • What is your hobby?
 • How often do you do it?
 • What do you need for it?
 • Why do you like it? 

Vì bài thi IELTS Speaking dùng để đánh giá khả năng làm chủ ngôn ngữ, không phải khả năng tìm ý hay và độc lạ như Writing. Chính vì thế, bạn nên nói về các sở thích an toàn như nấu ăn, đọc sách. Những sở thích “lạ” như leo núi, nhảy dù có thể khiến bạn bị “bí” từ vựng đấy. 

Sau đây là ví dụ về cue card và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 2 chủ đề Miêu tả sở thích (Describe your favorite).

Cue card: Describe your favorite book. You should say:

 • What is the title and author of the book?
 • What is the genre and plot of the book?
 • When and where did you read the book?

And why do you like the book?

Bài mẫu Describe your favorite IELTS Speaking Part 2
Bài mẫu Describe your favorite IELTS Speaking Part 2

Sample answer

I would like to talk about my favorite book. It is “The Little Prince” by Antoine de Saint-Exupéry. It is a classic and famous book that has been translated into many languages and adapted into various media.

The book is a children’s book, but it also has a deeper meaning for adults. It is about a pilot who crashed his plane in the desert and meets a young boy who claims to be a prince from another planet. The book explores the themes of friendship, love, loneliness, and imagination.

I read the book when I was in high school, and I borrowed it from the library. I read it in my bedroom, and it took me about two hours to finish it. I was captivated by the story and the illustrations, and I felt like I was traveling with the prince to different worlds.

I like the book because it is a beautiful and touching story that makes me think and feel. It teaches me some valuable lessons, such as how to appreciate the simple things in life. It also inspires me to be more creative and adventurous, and to explore the unknown.

XEM THÊM: 15 App Luyện Speaking IELTS Tại Nhà Hiệu Quả

Chuẩn bị cho IELTS Speaking Part 2

Ngoài việc biết được các dạng câu hỏi thường gặp, bạn cũng nên biết những điều sau để chuẩn bị cho bài thi IELTS Speaking Part 2. 

Cách trả lời các topic IELTS Speaking Part 2 đạt điểm cao

 1. Tận dụng 1 phút chuẩn bị

1 phút chuẩn bị cho Part 2 sẽ trôi qua cực nhanh trước khi bạn kịp nhận ra. Đừng tốn thời gian nghĩ chủ đề cho hay, cho độc đáo. Ví dụ với câu hỏi như “Describe a person that influenced you”, hãy cứ chọn những người gần gũi như bố, mẹ. Không mất quá 10-15 giây để chọn chủ đề nói.

45 giây còn lại là thời gian quý báu để lên dàn ý. Bạn có thể đi theo gợi ý được cho sẵn để không mất thêm thời gian suy nghĩ. Thí sinh không nhất thiết phải nói đủ hết gợi ý trên cue card. Quan trọng là trình bày được bài nói rành mạch và trôi chảy. 

 1. Dành trọn “tâm huyết”

Như bạn có thể thấy, IELTS Speaking Part 2 chủ yếu yêu cầu bạn miêu tả lại những gì gần gũi, chân thực với bản thân. Không cần sử dụng quá nhiều từ khó B2, C1 hoặc các cấu trúc quá phức tạp. Điều quan trọng ở đây là bạn truyền tải được bài thi Speaking của mình một cách rõ ràng và trôi chảy. 

 1. Áp dụng công thức A.R.E.A

Công thức A.R.E.A bao gồm:

 • A (Answer)
 • R (Reason)
 • E (Example)
 • A (Alternatives)

Khi áp dụng công thức này, bạn có thể lên dàn ý cho bài nói Speaking Part 2 cực chi tiết và đầy đủ. Chỉ cần 1 phút, bài nói của bạn vẫn có thể khai thác toàn bộ ý chính và các gợi ý trên cue card. 

Tuy nhiên, ngoài lập dàn ý, bạn cũng nên ghi các từ vựng liên quan đến chủ đề của đề thi. Ví dụ với chủ đề family, thí sinh có thể note các từ như: close-knit, immediate family, hoặc các idioms ăn điểm. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều khi lỡ “bí” trong lúc nói. 

4 “Không” của IELTS Speaking Part 2

 1. Không học thuộc lòng

Bạn dễ rơi vào tình trạng học thuộc lòng các idioms, từ vựng mới và hay vì muốn đưa vào bài thi Speaking Part 2. Dù biết rằng Lexical resource (vốn từ vựng) chiếm tới 25% điểm bài thi Speaking. Tuy nhiên, việc vừa nói vừa nhớ này dễ khiến bạn ngắc ngứ, làm cho bài nói không trôi chảy hoặc thiếu tự nhiên. 

 1. Không đưa cue card lại cho giám khảo

Cue card ngoài là đề bài, cũng là giấy nháp để bạn lập dàn ý. Hãy tận dụng nó để lên plan cho bài thi Speaking Part 2 của bạn, sau đó giữ lại để phục vụ bài thi nói của mình. Quy chế thi IELTS không yêu cầu bạn phải trả lại cue card cho giám khảo đâu. Nên hãy giữ lại và tận dụng nó nhé. 

 1. Không dùng từ, cụm từ khó

Nhiều khả năng bạn sẽ không nhớ được từ khó ở level B2, C1 mà mình muốn sử dụng đâu. Thêm vào đó, những idioms khó mà bạn chỉ quen mặt chữ chứ chưa thực sự hiểu nghĩa đôi khi không phù hợp với ngữ cảnh được nhắc đến chút nào. 

Nếu muốn sử dụng từ khó, bạn nên ghi sẵn chúng ra tờ cue card trong thời gian chuẩn bị. Điều này sẽ giúp bạn bớt đi phần việc ghi nhớ, giúp bài nói trôi chảy hơn. 

 1. Không mất bình tĩnh

Nhiều bạn dễ bị áp lực thi cử, đặc biệt là trong kỳ thi quan trọng như IELTS. Không thể tránh được việc bạn bị cuống, hồi hộp lo lắng, dẫn đến việc nói nhanh nói vội. Dù 2 phút trôi qua rất nhanh. Nhưng giám khảo sẽ không đánh giá việc bạn có hoàn thành toàn bộ bài nói hay không đâu.

Thay vào đó, hãy bắt đầu thật chậm rãi, lựa chọn từ ngữ phù hợp. Việc có được khởi đầu vững chắc sẽ đặt nền móng cho toàn bộ phần thi nói của bạn. 

Học IELTS Speaking Part 2

Để chuẩn bị cho bài thi, ngoài nắm rõ các mẹo và cách trả lời khi đi thi, bạn cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Vậy nên học IELTS Speaking Part 2 như thế nào?

 1. Học qua app
Edmicro IELTS, học IELTS cùng AI
Edmicro IELTS, học IELTS cùng AI

Học qua app là hình thức học mới mẻ và đang được phổ biến rộng rãi kể từ đại dịch Covid-19. Rất nhiều app học IELTS cho phép bạn ghi âm bài nói và sẽ được app chỉnh sửa, chấm chữa. Một vài app học Speaking IELTS có thể kể đến: Edmicro IELTS, ELSA Speak, IELTSACE.

 1. Luyện nói cùng người bản xứ

Ngoài học một mình cùng app, nếu không quá “hướng nội”, bạn cũng có thể lựa chọn luyện nói cùng người bản xứ. Không cần phải “săn Tây” trên các khu phố đi bộ, bạn có thể học nói với người bản xứ trên các trang web kết bạn học tiếng Anh như: Conversation Exchange, How do you do, InterPals. 

 1. Luyện đề thật nhiều 

Ngoài ra, việc bổ sung thêm kiến thức các bộ từ vựng và luyện nhiều đề Speaking Part 2 cũng giúp bạn được bổ sung các kiến thức cần thiết nhất. Bạn có thể học thêm kiến thức và luyện đề bằng các bộ sách như: 15 Days Practice For IELTS Speaking, IELTS Speaking Actual Tests and Suggested Answers

Trên đây là tổng quan về IELTS Speaking Part 2, từ những dạng câu hỏi thường gặp cho đến phương pháp học. Mong bài viết này sẽ có ích cho quá trình ôn luyện IELTS của bạn!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ