IELTS Speaking Part 2 Describe A Place – Mẫu Câu Hỏi Và Trả Lời

Edmicro IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp mẫu trả lời và lưu ý để đạt band cao trong bài thi IELTS Speaking Part 2 Describe A Place này!

IELTS Speaking Part 2 Describe A Place

Về dạng bài “Describe a place”, thí sinh sẽ mô tả về một địa điểm được giám khảo đưa ra.

Các địa điểm đó có thể là những nơi thí sinh yêu thích, những địa điểm thường đến hoặc đã từng dừng chân tại. Dưới đây là 3 câu hỏi chính thường gặp ở dạng bài này:

 • Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.
 • Describe a shopping center you often go to.
 • Describe a noisy place that you have visited.

Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country

Mô tả một địa điểm mà bạn muốn giới thiệu cho du khách đến đất nước của bạn

You should say (Các yêu cầu, câu hỏi phụ)

 • What is this place? – Nơi đó là gì?
 • Where is it located? – Nơi đó ở đâu? 
 • Have you been there? – Bạn đã đến nơi đấy chưa 
 • Why would you recommend it to others? – Tại sao bạn muốn giới thiệu địa điểm ấy cho khách?

BÀI MẪU

I would highly recommend Ha Long Bay, a UNESCO World Heritage Site in northeastern Vietnam (1). It is a stunningly beautiful place with towering limestone karsts rising out of emerald waters.

I have had the privilege of visiting HaLong Bay twice, and each time I was left speechless by its natural beauty (2). The best way to experience the bay is to take a boat tour, which will allow you to cruise through the karsts, explore the caves, and swim in the crystal-clear waters.

I would recommend Ha Long Bay to others for several reasons (3).

First, it is a truly unique and unforgettable place. There is nothing quite like seeing the karsts rising out of the water, and the sense of serenity that comes with being surrounded by such natural beauty is unmatched.

Second, Ha Long Bay is a great place to relax and escape the hustle and bustle of everyday life. There are no cars or crowds, just the sound of the waves and the gentle breeze.

Third, Ha Long Bay is a great place to learn about Vietnamese culture and history. The bay is home to several floating villages, where you can see how traditional Vietnamese people live.

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này dùng cả thì hiện tại và quá khứ. Thì hiện tại để nói về địa điểm và lý do vì sao chọn địa điểm, thì quá khứ để nói về trải nghiệm của bạn tại địa điểm đó. 

XEM THÊM: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 Tiêu Chí Chấm Speaking

Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.
Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.

Describe a shopping center you often go to.

Hãy mô tả một trung tâm mua sắm mà bạn thường đến.

You should say (Các yêu cầu, câu hỏi phụ)

 • Where is it located? – Nơi đó ở đâu? 
 • What does it have?Nơi đó có gì
 • What do you often do in the shopping center? – Bạn thường làm gì ở trung tâm thương mại đó?
 • And explain what you like or dislike about it? – Bạn thích hoặc không thích điều gì về nơi đó? 

BÀI LÀM

One of the shopping centers that I often go to is the Takashimaya Department Store in Ho Chi Minh City. It is located on Nam Ky Khoi Nghia Street in District 1, and it is one of the most popular shopping destinations in the city (1). 

The Takashimaya Department Store has a wide variety of shops, including clothing stores, cosmetics stores, jewelry stores, and home goods stores (2). There is also a food court on the top floor, which has a variety of restaurants serving both Vietnamese and international cuisine.

When I go to the Takashimaya Department Store, I usually do a combination of shopping and browsing (3). I often go to the clothing stores to look for new clothes, and I also like to go to the cosmetics stores to try out new products. I also enjoy going to the food court to eat lunch or dinner.

One of the things that I like about the Takashimaya Department Store is that it is very clean and well-organized (4). The staff are also very friendly and helpful. However, I do find that the prices at the Takashimaya Department Store can be a bit higher than at other shopping centers in the city.

Overall, I enjoy shopping at the Takashimaya Department Store and I would recommend it to anyone looking for a high-quality shopping experience in Ho Chi Minh City

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3), (4) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài mẫu trên chủ yếu dùng thì hiện tại bởi đề bài yêu cầu mô tả trung tâm mua sắm bạn thường đến.
Describe a shopping center you often go to.
Describe a shopping center you often go to.

Describe a noisy place that you have visited.

Hãy miêu tả một nơi ồn ào mà bạn đã đến thăm.

You should say (Các yêu cầu, câu hỏi phụ)

 • Where was it ? – Nơi đó ở đâu? 
 • Why you went there? – Lý do bạn đến nơi đó?
 • Why it was noisy? – Vì sao nó lại ồn ào? 
 • And explain how you felt about being there? – Bạn thích hoặc không thích điều gì về nơi đó? 

BÀI LÀM

One of the noisiest places I have ever visited is the Ho Chi Minh City Ben Thanh Market. It is located in District 1, in the heart of the city, and is one of the largest and most popular markets in Vietnam (1).

I visited the Ben Thanh Market on a Saturday afternoon, and I was immediately overwhelmed by the noise. The market was packed with people, and there was a constant cacophony of sounds (2). Vendors were shouting out their prices, customers were haggling over the price of goods, and there was the constant clanging of pots and pans from the food stalls.

I was initially overwhelmed by the noise, but I soon started to enjoy the atmosphere. The noise was part of the market’s charm, and it gave it a sense of energy and vibrancy.

I spent several hours browsing the stalls at the Ben Thanh Market, and I eventually found a few souvenirs to take home (3). I also had a delicious meal at one of the food stalls. By the time I left the market, I was feeling tired but satisfied.

Overall, I enjoyed my visit to the Ben Thanh Market, even though it was very noisy (4). The market is a great place to experience Vietnamese culture and to find unique souvenirs. I would recommend it to anyone looking for an authentic Vietnamese experience.

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3), (4) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bạn cần dùng thì quá khứ đối với câu hỏi quá khứ “Have visited”.

XEM THÊM: Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

Describe a noisy place that you have visited.
Describe a noisy place that you have visited.

Tham khảo bộ từ vựng về IELTS Speaking Part 2 Describe A Place

Miêu tả kích thước: Huge – Immense – Massive – Spacious- Vast (đều mang nghĩa là rất lớn), tiny (bé)
Vẻ đẹp: Beautiful, Charming, Historic (mang tính lịch sử), Magical (Huyền ảo), Modern (hiện đại),
Picturesque (đồng nghĩa với beautiful), Quaint (cổ kính), Serene (yên bình),
Crystal-clear (trong veo), fascinating (thú vị)
Mật độ: Cosmopolitan (có nhiều người đến từ các quốc gia nền văn hóa khác nhau),
Crowded (đông người), popular (nổi tiếng), wide variety (nhiều lựa chọn), packed (trật người), 
Cảm nhận: Unique and unforgettable (độc đáo và không thể quên),
Relaxing and peaceful (thư giãn và yên bình),
clean and well-organized (sạch sẽ và rõ ràng) – chỉ các cửa hàng,
friendly and helpful (thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ) – chỉ nhân viên hoặc người dân, noisy (ồn ào), 

Lưu ý trong bài thi IELTS Speaking Part 2 Describe A Place

Để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking Part 2, thí sinh cần lưu ý những điểm sau:

 • Trình bày đầy đủ thông tin về chủ đề: Thí sinh cần trình bày đầy đủ thông tin về chủ đề, bao gồm cả những ý chính và ý phụ.
 • Sử dụng thì phù hợp: Thí sinh cần sử dụng thì (hiện tại, quá khứ, tương lai) phù hợp để diễn đạt. Thí sinh cần sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác, cần phát âm rõ ràng và mạch lạc.
 • Trình bày bài nói một cách rõ ràng, mạch lạc: Thí sinh cần trình bày bài nói của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. Thí sinh cần sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý và sử dụng các liên từ để nối các ý lại với nhau.
 • Thể hiện sự tự tin: Thí sinh cần thể hiện sự tự tin khi nói. Thí sinh cần nhìn thẳng vào giám khảo và nói với giọng điệu rõ ràng, dứt khoát.

Việc luyện tập thường xuyên đề thi IELTS Speaking Part 2 sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng nói và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

LUYỆN TẬP THÊM TẠI:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ