Mệnh Đề Quan Hệ Xác Định (Defining Relative Clause) – Lý Thuyết, Bài Tập Đầy Đủ

Mệnh đề quan hệ xác định là một trong những loại mệnh đề quan trọng nhất trong tiếng Anh, làm chủ được cách sử dụng ngữ pháp này sẽ giúp bạn được điểm cao hơn trong các bài thi. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu rõ hơn về mệnh đề này trong bài viết dưới đây.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining Relative Clause) là gì?

Đây là mệnh đề mang thông tin cần thiết trong câu. Nếu như không có mệnh đề này thì mệnh đề chính sẽ bị thiếu đi thông tin miêu tả quan trọng và không thể hiện được đầy đủ ý nghĩa. 

Ví dụ:

  • The book that I’m reading is a mystery novel.
  • The students who studied hard passed the exam.
Ảnh minh họa mệnh đề quan hệ xác định
Ảnh minh họa

XEM THÊM: Thì Hiện Tại Đơn Và Thì Hiện Tại Tiếp Diễn: So Sánh Kèm Ví Dụ Minh Họa

Cách nhận biết của mệnh đề quan hệ xác định

  • Mệnh đề quan hệ xác định không được tách ra bởi dấu phẩy.
  • Nếu lược bỏ mệnh đề quan hệ, nghĩa của câu sẽ thay đổi hoặc câu trở nên không có ý nghĩa.

Ví dụ:

  • Here is the game which our team has created.
  • I have to fix the fence that has been broken.

⇨ Nếu thiếu, mệnh đề sẽ không đầy đủ ý nghĩa

XEM THÊM: Sách Luyện Writing IELTS Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài tập

Hoàn thiện câu bằng cách chọn đáp án chính xác nhất

Bài tập chọn đáp án chính xác mệnh đề quan hệ xác định
Bài tập chọn đáp án chính xác

1. A hotel is a place (which/where) people stay when they’re on holiday.

2. What’s the name of the man (who/whose) lives in that house?

3. What do you call someone (that/which) writes computer programs?

4. A waiter is a person (that/whose) job is to serve customers in a restaurant.

5. Overalls are clothes (which/where) people wear to protect their clothes when they are working.

6. Is that the shop (that/where) he bought you a new bag?

7. He’s the man (who/whose) son plays football for Paris Saint-Germain.

8. Hal didn’t get the job (where/that) he applied for.

Đáp án:

1. where

2. who

3. that

4. whose

5. which

6. where

7. whose

8. That

Trên đây là tổng hợp những kiến thức cần ghi nhớ về mệnh đề quan hệ xác định trong câu điu kiện. Hy vọng bài viết này sẽ hỗ trợ các bạn trong việc làm các dạng bài tập liên quan đến kiến thức ngữ pháp này. Đừng quên theo dõi Edmicro để cập nhật những thông tin mới nhất về Tiếng Anh và IELTS nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ