Tính Từ Ngắn Và Tính Từ Dài: Kiến Thức Đầy Đủ Nhất

Tính từ ngắn và tính từ dài là kiến thức cơ bản trong tiếng Anh. Hãy cùng Edmicro đi sâu vào cấu trúc này để tránh nhầm lẫn khi sử dụng nhé!

Tính từ ngắn và tính từ dài là gì?

Tính từ trong tiếng Anh được chia làm 2 loại: Tính từ ngắn – Tính từ dài.

Short adjectives

Tính từ ngắn (Short Adjectives) là tính từ chỉ có một âm tiết. Một số tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng -y, -le, -ow, -er và -et cũng được coi là tính từ ngắn

Example:
Big (to lớn) chỉ có một âm tiết  → Tính từ ngắn
Heavy (nặng) có hai âm tiết kết thúc bằng -y → Tính từ ngắn

Long adjectives

Tính từ dài (Long Adjectives) là tính từ có hai âm tiết trở lên. Trừ những trường hợp đặc biệt ở trên.

Example:
Beautiful (Xinh đẹp), Attractive (Thu hút), Modern (Hiện đại) đều có hai âm tiết, không thuộc trường hợp đặc biệt  → Tính từ dài

So sánh tính từ ngắn và tính từ dài

Chúng ta sẽ tập trung vào cấu trúc so sánh hơn và hơn nhất khi xét tới tính từ ngắn & dài

So sánh hơn

Cấu trúc chung của câu so sánh hơn là:

short adj+ er
More + long adj

Example:

 • Tall → Taller
 • Cheap → Cheaper
 • Difficult → More difficult
 • Interesting → More interesting

Một số lưu ý:

 • Tính từ ngắn cần gấp đôi phụ âm trước khi thêm đuôi “-er” khi kết thúc bởi một từ ghép bởi phụ âm – nguyên âm – phụ âm (Được biết 5 nguyên âm của tiếng Anh bao gồm u,e,o,a,i – Hay có cách nhớ dễ dàng là “Uể oải”)

Example: Big → Bigger, Slim → Slimmer

 • Tính từ ngắn kết thúc bằng đuôi “-y” sẽ chuyển thành “i” trước khi thêm đuôi “-er”

Example: Happy → Happier

 • Tính từ ngắn đã có đuôi “-e” chỉ cần thêm đuôi “-r”

Example: Wide → Wider, Large → Larger

Cách đặt câu hoàn chỉnh của tính từ ngắn – tính từ dài là:

S + to be + short adj (-er) + than + O

Example: This book is cheaper than that one.

S + to be + more + long adj + than + O

Example: That book is more expensive than this one.

So sánh hơn nhất
So sánh hơn nhất

So sánh hơn nhất

Cấu trúc chung của so sánh hơn nhất là:

The + short adj + est
The most + long adj

Example:

 • Tall → Taller → The tallest
 • Cheap → Cheaper → The cheapest
 • Difficult → More difficult → The most difficult

Một số lưu ý:

Lưu ý của so sánh hơn nhất cũng tương đồng với so sánh hơn. Chỉ khác đuôi được thay đổi sao cho tương ứng

 • Tính từ ngắn cần gấp đôi phụ âm trước khi thêm “-est” khi một từ ghép bởi phụ âm – nguyên âm – phụ âm

Example: Big → Bigger → Biggest, Slim → Slimmer → Slimmest

 • Tính từ ngắn kết thúc bằng đuôi “-y” sẽ chuyển thành “i” trước khi thêm đuôi “-est”

Example: Happy → Happier → Happiest

 • Tính từ ngắn đã có đuôi “-e” chỉ cần thêm đuôi “-st”

Example: Wide → Wider → Widest, Large → Larger → Largest

Cấu trúc so sánh hơn đầy đủ sẽ gồm:

S + to be + the + short adj (-est) + O

Example: She is the happiest person in the room.

S + to be + the most + long adj + O

Example: This is the most delicious cake I have ever tasted.

Một số quy tắc đặc biệt của các tính từ ngắn và dài trong tiếng Anh

Chúng ta sẽ có hai trường hợp đặc biệt khi xét tới tính từ ngắn & dài. Edmicro sẽ cùng bạn đi sâu vào từng ví dụ sau.

Trường hợp bất quy tắc

Bạn hãy tham khảo bảng bất quy tắc sau để tham khảo những trường hợp hay sử dụng nhé.

Tính từSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
GoodBetterBest
BadWorseWorst
LittleLessLeast
ManyMoreMost
MuchMoreMost
OldElderEldest

Example:

 • Tính từ thường: The weather is bad today.
 • So sánh hơn: Yesterday was even worse.
 • So sánh hơn nhất: Today is the worst day this week.
Trường hợp bất quy tắc của tính từ ngắn và tính từ dài
Trường hợp bất quy tắc

Trường hợp tính từ có 2 cách sử dụng

Những tính từ có đuôi -ow, -et, -er, -le được xem là cả tính từ ngắn và dài. Với trường hợp này ta có thể thoải mái sử dụng theo hai cách. Bạn hãy tham khảo những ví dụ trong bảng sau đây nhé.

Tính từSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
SimpleSimpler/ More simpleSimplest/ The most simple
QuietQuieter/ More quietQuietest/ The most quiet

Ngoài ra tính từ ngắn có đuôi -ed vẫn dùng more hoặc most như tính từ dài.

Tính từSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
TiredMore tiredThe most tired
PleasedMore pleasedThe most pleased

Bài tập

Hãy cùng Edmicro đi qua một bài tập ngắn để củng cố thêm kiến thức về tính từ ngắn – tính từ dài nhé!

Bài tập
Bài tập

Answers:

Đáp án
Đáp án

Bài viết đã tổng hợp kiến thức bạn cần nắm chắc về tính từ ngắn và tính từ dài. Bạn học hãy liên tục luyện tập để hiểu rõ cấu trúc hơn nhé. Edmicro chúc bạn học tốt!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ