Trạng Từ Chỉ Cách Thức: Kiến Thức Đầy Đủ Nhất

Trạng từ chỉ cách thức là loại trạng từ dễ dàng phân biệt nhất trong tiếng Anh. Hãy cùng Edmicro đi sâu vào kiến thức và bài tập ngay trong bài viết này nhé!

Trạng từ chỉ cách thức (Adverb of manner) là gì?

Trạng từ chỉ cách thức hay Adverb of manner là những trạng từ tiếng Anh diễn ra sự vật, sự việc, hiện tượng đã diễn ra như thế nào. Nó thường trả lời cho câu hỏi: Như thế nào (How?)

Example:
How does Chloe sing? (Chloe hát như thế nào?)
→ Chloe sing beautifully (Cô ấy hát rất hay)

Ví dụ trạng từ chỉ cách thức
Ví dụ

Đặt câu với trạng từ chỉ cách thức

Chúng ta cần biết cách thành lập Adverb of manner để phục vụ cho việc đặt câu. Hãy cùng Edmicro đi vào chi tiết ngay dưới đây nhé!

Cách thành lập Adverb of manner

Công thứcVí dụ
Tính từ thêm đuôi -lyQuick – Quickly
Slow – Slowly
Tính từ kết thúc bằng -y
→ Bỏ -y và thêm đuôi -ily 
Happy – Happily
Busy – Busily
Tính từ kết thúc bằng -le
→ Bỏ -e và thêm đuôi -y
Simple – Simply
Gentle – Gently
Tính từ kết thúc bằng -ic
→ Thêm -ally
Romantic – Romantically
Economic – Economically
Tính từ kết thúc bằng -ll
→ Thêm -y
Full – fully
Một số tính từ có đuôi -ly sẽ thành lập theo cấu trúc sau:
In a/an + adj (-ly) + way
Friendly – In a friendly way

Điểm cần lưu ý

Dưới đây là một số những trường hợp ngoại lệ bạn cần lưu ý khi thành lập Adverb of manner.

  • Một số trạng từ sẽ giống tính từ:

Example: Fast (Nhanh), Near (Gần), Late (Muộn)

  • Một số trường hợp sẽ có hai trường hợp trạng từ nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau

Example: Hard (Chăm chỉ) – Hardly (Hiếm khi), Late (Muộn) – Lately (Gần đây)

  • Một số tính từ kết thúc bằng đuôi -ly sẽ không thành lập được trạng từ. Trường hợp này sẽ dùng cấu trúc như trên

Example: Friendly (Thân thiện), Ugly (Xấu xí), Lonely (Cô đơn)

Vị trí của trạng từ chỉ cách thức

Thông thường sẽ có 3 vị trí đặt Adverb of manner như sau:

Vị tríCông thứcVí dụ
Adverb of Manner đứng trước động từ. Có mục đích nhấn mạnh cách thức hành độngS + Adverb of Manner + VThey carefully examined the fragile artifacts.
(Họ cẩn thận kiểm định mẫu vật dễ vỡ)
Adverb of Manner đặt ở vị trí đầu câuAdverb of Manner + S + VCarefully, she painted the delicate artwork.
(Cô ấy tô bức họa một cách cẩn thận)
Adverb of Manner đứng sau động từ và tân ngữS + V + Adverb of MannerThe chef prepared the dish skillfully.(Đầu bếp chuẩn bị bữa ăn điêu luyện)

Bài tập

Bạn học hãy cùng làm bài tập vận dụng sau để hiểu hơn về kiến thức Adverb of manner nhé! Đừng quên kiểm tra đáp án sau khi làm xong để cùng rút kinh nghiệm với Edmicro.

Bài tập
Bài tập

Answers:

Đáp án
Đáp án

Trên đây là những kiến thức đầy đủ nhất của trạng từ chỉ cách thức. Đừng quên xem thêm các bài viết khác của Edmicro để mở rộng kiến thức ngữ pháp của mình nhé. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ