200 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh & Hướng Dẫn Ôn Luyện

200 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh sẽ được Edmicro cung cấp trong bài viết này. Hãy tận dụng những cấu trúc này để ứng dụng trong những tình huống giao tiếp, nghe, viết, đọc.

200 cấu trúc tiếng Anh thông dụng

Dưới đây là những cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhất.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (1)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (1)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (2)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (2)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (3)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (3)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (4)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (4)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (5)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (5)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (6)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (6)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (7)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (7)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (8)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (8)

XEM THÊM: Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh: Dạng Bài, Cách Làm & Bài Tập

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (9)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (9)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (10)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (10)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (11)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (11)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (12)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (12)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (13)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (13)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (14)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (14)
Cấu trúc (15)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (15)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (16)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (16)

XEM THÊM: Ngữ Pháp Tiếng Anh: Những Chủ Điểm Quan Trọng + Tài Liệu Ôn Luyện

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (17)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (17)
Cấu trúc (18)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (18)
Cấu trúc (19)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (19)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (20)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (20)
Cấu trúc (21)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (21)
Cấu trúc (22)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (22)
Cấu trúc (23)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (23)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (24)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (24)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (25)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (25)
Cấu trúc (26)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (26)
Cấu trúc (28)
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (28)

Hướng dẫn học 200 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Edmicro đã giới thiệu 200 cấu trúc tiếng anh thông dụng. Sau đây là cách học các cấu trúc này hiệu quả.

Có mục đích học rõ ràng

Việc xác định mục tiêu giúp bạn có động lực học hơn cũng như giúp cho việc lên kế hoạch học tập rõ ràng hơn. Bạn cần xác định:

  • Danh sách 200 cấu trúc ngữ pháp cần học
  • Thời gian học 200 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trong bao lâu
  • Thời gian biểu học mỗi tuần.

Chia nhỏ mục tiêu học 200 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh

Bạn nên chia nhỏ 200 cấu trúc thành nhiều lần học. Edmicro gợi ý bạn chia thành 10 cấu trúc mỗi lần học. Như vậy bạn sẽ mất khoảng 20 lần học. Việc chia nhỏ như vậy giúp bạn có thời gian ghi nhớ và thực hành. Sau khi học ngữ pháp, bạn cần dành thời gian làm bài tập để ghi nhớ tốt hơn.

Học các ngữ pháp có liên quan

Bạn nên học các ngữ pháp của cùng 1 từ hoặc các ngữ pháp đồng nghĩa, trái nghĩa để ghi nhớ dễ dàng hơn.

Ví dụ, bạn nên học cấu trúc đồng nghĩa “warn somebody to V” và “warn somebody against Ving” (cảnh báo ai làm gì). 

Ứng dụng các cấu trúc khi nói hoặc viết

Cách để ghi nhớ tốt nhất cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh tốt nhất là ứng dụng thường xuyên. Khi nói hoặc viết bằng tiếng Anh, bạn nên lồng ghép các cấu trúc này để diễn đạt được linh hoạt và đa dạng hơn. 

Trên đây là 200 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Edmicro hy vọng các cấu trúc này hữu ích với bạn. Chúc bạn ôn luyện hiệu quả và ứng dụng các ngữ pháp này thành công nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ