Bài Tập Mạo Từ A An The: Tổng Hợp Kiến Thức Và Đáp Án

Bài tập mạo từ A, An, The là kiến thức cần được luyện tập nhiều để nắm vững. Hãy cùng Edmicro đi qua những lý thuyết và thực hành cụ thể ngay tại bài viết này nhé!

Bài Tập mạo từ A, An, The

Bạn học hãy cùng luyện tập với Edmicro để nắm vứng kiến thức về mạo từ A, An, The nhé!

Bài 1 bài tập mạo từ a an the
Bài 1
Bài 2 bài tập mạo từ a an the
Bài 2
Bài 3 bài tập mạo từ a an the
Bài 3
Bài 4 bài tập mạo từ a an the
Bài 4

Đáp án:

Đáp án bài 1
Đáp án bài 1
Đáp án bài 2
Đáp án bài 2
Đáp án bài 3
Đáp án bài 3
Đáp án bài 4
Đáp án bài 4

Tổng hợp kiến thức cho bài tập mạo từ A, An, The

Mạo từ là những từ thường đứng trước danh từ với mục đích cho người đọc biết danh từ đó là đối tượng xác định hay không xác định. Đi sâu vào kiến thức ta có bảng sau:

A/ An – Mạo từ không xác địnhThe – Mạo từ xác định
Dùng khi danh từ chưa xác định, lần đầu nhắc tới trong câu

Chỉ dùng cho danh từ đếm được
Dùng khi danh từ đã xác định, cụ thể, là sự vật/ hiện tượng mà cả người đọc lẫn người nói đều biết rõ

Dùng cả danh từ đếm được và không đếm được
Example: I saw a cat. The cat rolled on the table
– “A” là mạo từ sử dụng ở câu đầu vì là lần đầu nhắc đến danh từ “cat”
– “The” là mạo từ sử dụng ở câu sau vì “cat” đã được xác định ở câu trước

Cách phân biệt mạo từ A, An

AAn
Dùng khi danh từ số ít có phiên âm bắt đầu bằng phụ âmDùng khi danh từ số ít có phiên âm bắt đầu bằng nguyên âm (u/e/o/a/i)
Example: a table, a chairExample: an apple, an orange

Bạn học lưu ý rằng không nên chỉ chú ý tới chữ cái cuối cùng để xác định nguyên âm, phụ âm. Phải chú ý tới cách phiên âm của từng từ

Trường hợp 1: Chữ cái là phụ âm nhưng phát âm là nguyên âm → Dùng an

Example: Hour (/aʊər/) bắt đầu là âm h câm → An hour

Trường hợp 2: Chữ cái là nguyên âm nhưng phát âm là phụ âm → Dùng a

Example: Union (/ˈjuː.njən/) bắt đầu là /ju/ → A union

Cách phân biệt mạo từ A, An và The

Trường hợp dùng mạo từ “The”Trường hợp không dùng mạo từ “The”
Khi vật thể được đề cập là duy nhất
Example: The sun, The moon

Khi danh từ đã được đề cập tại câu trước
Example: I saw a cat. The cat rolled on the table

Khi danh từ chỉ biển, sông, sa mạc, miền, quốc gia
Example: The United State, The Hawaii

Đứng trước so sánh thứ cấp
Example: Trang Phap is one of the best candidates in Chi Dep Dap Gio Re Song show

Khi danh từ/ tính từ ám chỉ một nhóm người
Example: The old, The poor

Khi danh từ chỉ cả một gia đình
Example: The Nguyen

Khi danh từ chỉ địa điểm nhưng không dùng đúng chức năng
Example: My parents went to the university to have a parents meeting
Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ là số nhiều nhưng nghĩa chung
Example: Monday is the most tired day (Không dùng “the” trước Monday)

Khi tính từ sở hữu hoặc danh từ sở hữu cách
Example: This is my pet
(Không dùng “the” trước pet)

Khi dùng với các tên gọi bữa ăn
Example: We had lunch at 11 AM.
(Không dùng “the” trước lunch)

Khi là tước hiệu
Example: Former President Ferdinand Marcos
(Không dùng “the” trước former president)

Bài viết đã tổng hợp kiến thức và bài tập mạo từ A, An, The kèm đáp án để bạn học luyện tập. Hãy tham khảo thêm những bài viết khác của Edmicro để mở rộng kiến thức nhé!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ