Cách tính điểm IELTS Writing – Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Cả 2 Task

Cách tính điểm IELTS Writing sẽ được Edmicro IELTS hướng dẫn chi tiết cả 2 task cho bạn đọc trong bài viết dưới đây!

Cấu trúc Đề IELTS Writing 

Cấu trúc đề thi IELTS Writing bao gồm 2 task, mỗi task tương ứng với một dạng bài viết khác nhau. Thí sinh sẽ có 60 phút để hoàn thành bài thi Writing.

Task 1: Report. 

Yêu cầu thí sinh tóm tắt một đoạn văn bản thông tin, thường là một bản đồ, biểu đồ, hình vẽ,… Thí sinh cần tóm tắt nội dung chính của đoạn văn bản và trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc.

 • Thời gian: 20 phút
 • Số lượng từ: 150-200 từ
 • Dạng: Bản đồ, biểu đồ, hình vẽ,…

Ví dụ minh họa

Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

LINE GRAPH - biểu đồ đường
LINE GRAPH – biểu đồ đường

Task 2: Essay. 

Yêu cầu thí sinh đưa ra lập luận và quan điểm của mình về một vấn đề xã hội. Thí sinh cần trình bày lập luận của mình một cách rõ ràng, thuyết phục và sử dụng các luận điểm, dẫn chứng cụ thể để hỗ trợ cho lập luận của mình.

 • Thời gian: 40 phút
 • Số lượng từ: 250-300 từ
 • Chủ đề: Xã hội, giáo dục, môi trường,…

Ví dụ minh họa

Task 2: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?

XEM THÊM TẠI: IELTS Writing Task 2: Thông Tin Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

ENVIRONMENT - môi trường
ENVIRONMENT – môi trường

Cách tính điểm IELTS Writing

Bài thi Writing được chấm theo thang điểm từ 0 đến 9, với 9 là điểm cao nhất. Điểm bài thi Writing được chia thành hai phần, phần 2 sẽ chiếm gấp đôi điểm phần 1. Dưới đây là giới thiệu chi tiết cách tính điểm cho từng phần. 

Cách tính điểm IELTS Writing – Task 1

Bài thi IELTS Writing Task 1 được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí. Bốn tiêu chí này có hệ số điểm bằng nhau và được chấm theo thang điểm 0-9.

Cách tính điểm IELTS Writing - Task 1
Cách tính điểm IELTS Writing – Task 1
 • Task Achievement (Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi)

Tiêu chí này đánh giá khả năng của thí sinh trong việc đáp ứng đủ các yêu cầu của đề bài. Thí sinh cần đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, bao gồm các xu hướng, sự biến động,… trên biểu đồ, bản đồ hay quy trình. 

 • Coherence and Cohesion (Tính liên kết và liền mạch)

Cần đáp ứng cấu trúc rõ ràng với Mở – Overview – Thân, việc kết bài trong task 1 là không cần thiết. Mỗi đoạn văn nên có một luận điểm chính và các luận điểm phụ hỗ trợ.

 • Lexical Resource (Vốn từ vựng)

Thí sinh sẽ được đánh giá về độ phong phú của vốn từ và cách sử dụng chúng trong bài. 

Nên sử dụng bộ từ vựng quen thuộc và phù hợp chủ đề. Thí sinh cần trang bị cho mình vốn từ vựng để miêu tả biểu đồ, bản đồ và quy trình. 

 • Grammatical Range and Accuracy (Ngữ pháp)

Thí sinh cần sử dụng những câu ghép và kết hợp nhiều cấu trúc ngữ pháp để tăng tính liên kết cho bài viết. Tránh các lỗi sai đơn giản như chia động từ, danh từ số ít số nhiều, mạo từ…

Minh họa cách tính điểm

VD Cách tính điểm IELTS Writing - Task 1
VD Cách tính điểm IELTS Writing – Task 1

Hướng dẫn: IELTS General Writing – Hướng Dẫn Cách Làm Và Bài Mẫu

Cách tính điểm IELTS Writing – Task 2

Bài thi IELTS Writing Task 2 cũng được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí. Bốn tiêu chí này có hệ số điểm bằng nhau và được chấm theo thang điểm từ 0-9.

Cách tính điểm IELTS Writing - Task 2
Cách tính điểm IELTS Writing – Task 2
 • Task Achievement (Hoàn thành yêu cầu đề bài)

Bài viết của bạn cần đáp ứng được những điểm sau: trả lời vấn đề được nêu ra trong đề bài; trình bày quan điểm rõ ràng và phát triển ý tưởng một cách logic; sử dụng dẫn chứng hợp lý; 

không đưa ra ý kiến không liên quan đến đề bài. 

 • Coherence and Cohesion (Tính liên kết và liền mạch)

Tiêu chí này đánh giá sự liên kết trong bài viết của bạn. Cần đáp ứng cấu trúc rõ ràng với Introduction (Mở bài) – Body (Thân bài) – Conclusion (Kết bài). Mỗi đoạn văn nên có một luận điểm chính và các luận điểm phụ hỗ trợ. Sử dụng từ nối (Connectives) và liên từ (Discourse Markers) để liên kết giữa các luận điểm, câu và đoạn. 

 • Lexical Resource (Vốn từ vựng)

Thí sinh sẽ được đánh giá về độ phong phú của vốn từ và cách sử dụng chúng trong bài. Không nên dùng những từ khó khi bạn chưa nắm rõ được nghĩa và hoàn cảnh sử dụng chúng. 

Nên sử dụng bộ từ vựng quen thuộc và phù hợp chủ đề. Lưu ý không sử dụng idioms vì nó sẽ khiến bài viết của bạn thiếu tính học thuật. 

 • Grammatical Range and Accuracy (Ngữ pháp)

Tiêu chí đánh giá cuối cùng về khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đa dạng và chính xác. 

Thí sinh cần sử dụng những câu ghép và kết hợp nhiều cấu trúc ngữ pháp để tăng tính liên kết cho bài viết. Tránh các lỗi sai đơn giản như chia động từ, danh từ số ít số nhiều, mạo từ…

Minh họa cách tính điểm

VD Cách tính điểm IELTS Writing - Task 2
VD Cách tính điểm IELTS Writing – Task 2

Cách tính điểm IELTS Writing – Toàn bài 

Tổng điểm cả bài sẽ bằng điểm task 1 nhân ⅓ cộng với điểm task 2 nhân ⅔. Kết quả cuối cùng cũng sẽ làm tròn lên 0,5.

Cách tính điểm IELTS Writing - Toàn bài
Cách tính điểm IELTS Writing – Toàn bài

Các lưu ý để không bị mất điểm khi làm bài IELTS Writing

Viết đủ số từTask 1 yêu cầu thí sinh viết tối thiểu 150 từ. Task 2 yêu cầu thí sinh viết tối thiểu 250 từ
Trình bày đúng yêu cầuThí sinh cần đọc kỹ đề bài, phân tích và bám sát yêu cầu khi viết. 
Không đưa ý kiến cá nhân vào bài viết.Việc đưa ý kiến cá nhân sẽ khiến bài viết bị mất điểm ở tiêu chí Relevance và Task achievement. Bên cạnh đó, thí sinh không sử dụng từ ngữ mang tính chủ quan, cảm tính.
Không viết tắt hoặc sử dụng tiếng lóng.Trong bài thi IELTS Writing, thí sinh cần sử dụng ngôn ngữ trang trọng, phù hợp với ngữ cảnh học thuật.
Kiểm tra chính tả và lỗi ngữ pháp.Sau khi đã hoàn thành bài viết, thí sinh cần kiểm tra lại để đảm bảo mình không sai lỗi chính tả và ngữ pháp.
Chữ viết trình bày cẩn thận và rõ ràng.Chữ viết trình bày rõ ràng sẽ tạo ấn tượng tốt với người chấm. Chữ viết không rõ ràng sẽ gây khó khăn cho giám khảo và có khả năng bị trừ điểm. 

LUYỆN TẬP THÊM TẠI: 

Việc hiểu được Cách tính điểm IELTS Writing sẽ giúp bạn thêm tự tin và để tâm đến những lỗi sai thường gặp khi làm bài. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ