Cấu Trúc It Takes: Kiến Thức Ngữ Pháp Và Bài Tập Vận Dụng

Cấu trúc It takes thường được bắt gặp trong các văn bản và giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức ngữ pháp chi tiết và bài tập vận dụng dễ hiểu.

It takes là gì?

It takes là gì?
It takes là gì?

It takes giúp người nói diễn tả khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành hành động nào đó. Ngoài ra, It takes cũng diễn tả khối lượng thời gian cần thiết để hoàn thành một hành động cụ thể.

Ví dụ: It takes approximately two hours to cook a turkey in the oven. (Phải mất khoảng hai giờ để nấu một con gà tây trong lò.)

Lưu ý: Sử dụng thì hiện tại đơn cho các cấu trúc It takes.

Cách dùng cấu trúc It takes

Người nói thường sử dụng những cấu trúc In take dưới đây. Hãy cùng Edmicro điểm qua những thông tin ngữ pháp quan trọng nhất nhé!

It takes + time + to V

Ta có cấu trúc đầu tiên được sử dụng vô cùng phổ biến trong tiếng Anh:

It takes + time + to V + O

Với cấu trúc này, người nói có thể dùng với trường hợp diễn tả khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành công việc hay hành động gì đó. 

Ví dụ: It takes them twenty minutes to walk to the nearest grocery store. (Họ mất hai mươi phút để đi bộ đến cửa hàng tạp hóa gần nhất.)

Cấu trúc It takes sb time + to V

Cấu trúc thứ hai mang ý nghĩa khá tương tự với dạng đầu tiên: 

It takes + sb + time + to V + O

Cấu trúc này được dùng trong các trường hợp nói về khoảng thời gian cần thiết đối với hành động cho ai đó cần hoàn thành. 

Ví dụ: It takes Mary half an hour to prepare breakfast for her family. (Mary mất nửa giờ để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình cô ấy.)

It takes + quantity + N + to V

Cấu trúc cuối cùng tuy không phổ biến như hai dạng dạng trên nhưng cũng không thể thiếu trong một số trường hợp nhất định: 

It takes + quantity (số lượng) + N + to V + O

Cấu trúc cuối cùng của It take được sử dụng với mục đích miêu tả số lượng đồ vật hoặc sự vật cần thiết để hoàn thành công việc gì đó.

Ví dụ: It takes three cups of flour to bake a cake. (Cần ba cốc bột để nướng một cái bánh.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Include Đi Với Giới Từ Gì: Cách Dùng Đầy Đủ Nhất + Bài Tập

So sánh cấu trúc It takes và spend

Cấu trúc It takes và cấu trúc Spend có nhiều điểm giống và khác nhau quan trọng. Dưới đây là bảng phân biệt hai cấu trúc trên.

Phân biệtIt takesSpend
Giống nhauÝ nghĩa: Diễn tả thời gian hoặc công sức cần thiết để thực hiện hành động.
Khác nhauCấu trúc: It takes + to V-inf
Ví dụ: It takes me thirty minutes to get to work by bus. (Tôi mất ba mươi phút để đến nơi làm bằng xe buýt.)
Cấu trúc: Spend + V-ing
Ví dụ: I spend two hours studying every evening. (Tôi dành hai giờ để học mỗi buổi tối.)

Bài tập cấu trúc It takes

Bài tập với cấu trúc It takes
Bài tập với cấu trúc It takes

Dưới đây là những bài tập vận dụng cơ bản giúp các bạn học ôn luyện được những kiến thức đã học về It takes.

Bài tập: Sử dụng cấu trúc It takes để viết lại các câu sau:

 1. I spend about two hours every morning exercising at the gym.
 2. She spends a lot of time reading books in her free time.
 3. We spent the whole weekend camping in the mountains.
 4. He spends most of his salary on traveling to new countries.
 5. They spent several weeks renovating their new house.
 6. My family and I spent a memorable vacation at the beach last summer.
 7. It’s important to spend quality time with loved ones whenever possible.
 8. They spent years building their business from the ground up.
 9. How much money do you usually spend on groceries each month?
 10. I spent a few minutes organizing my desk before starting work.

Đáp án:

 1. It takes me about two hours to exercise at the gym every morning.
 2. It takes her a lot of time to read books in her free time.
 3. It took us the whole weekend to camp in the mountains.
 4. It takes him most of his salary to travel to new countries.
 5. It took them several weeks to renovate their new house.
 6. It was a memorable vacation at the beach last summer that took my family and me.
 7. It’s important that we spend quality time with loved ones whenever possible.
 8. It took them years to build their business from the ground up.
 9. How much time does it usually take you to spend on groceries each month?
 10. It took me a few minutes to organize my desk before starting work.

Trên đây là toàn bộ ngữ pháp quan trọng nhất kèm những bài tập vận dụng đơn giản về cấu trúc It takes. Người học hãy liên hệ với Edmicro nếu muốn tìm hiểu thêm nhiều cấu trúc khác nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ