IELTS Speaking Part 2 Describe A Place – Câu Hỏi Và Trả Lời

Edmicro IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp mẫu trả lời và lưu ý để đạt band cao trong bài thi IELTS Speaking Part 2 Describe A Place này!

Quy trình trả lời IELTS Speaking Part 2

IELTS Speaking Part 2 là một phần thi trong bài thi IELTS Speaking, trong đó thí sinh được yêu cầu mô tả về một chủ đề cho sẵn trong tối đa 2 phút. Phần thi IELTS Speaking Part 2 được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị (1 phút). Ở giai đoạn này, thí sinh sẽ được phát một thẻ ghi chủ đề và một cây bút chì để chuẩn bị cho bài nói của mình. Thí sinh sẽ có 1 phút để đọc kỹ chủ đề và ghi chú ý tưởng, dàn ý bài nói.

Giai đoạn 2: Nói (2 phút). Ở giai đoạn này, thí sinh sẽ bắt đầu bài nói của mình. Thí sinh cần trình bày đầy đủ thông tin về chủ đề, bao gồm cả những ý chính và ý phụ. 

Phần thi này kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ của thí sinh để diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng, mạch lạc và có tổ chức.

XEM THÊM: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 Tiêu Chí Chấm Speaking

IELTS Speaking Part 2 Describe A Place

Về dạng bài “Describe a place”, thí sinh sẽ mô tả về một địa điểm được giám khảo đưa ra.

Các địa điểm đó có thể là những nơi thí sinh yêu thích, những địa điểm thường đến hoặc đã từng dừng chân tại. Dưới đây là 3 câu hỏi chính thường gặp ở dạng bài này:

 • Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.
 • Describe a shopping center you often go to.
 • Describe a noisy place that you have visited.

Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country

Mô tả một địa điểm mà bạn muốn giới thiệu cho du khách đến đất nước của bạn

You should say (Các yêu cầu, câu hỏi phụ)

 • What is this place? – Nơi đó là gì?
 • Where is it located? – Nơi đó ở đâu? 
 • Have you been there? – Bạn đã đến nơi đấy chưa 
 • Why would you recommend it to others? – Tại sao bạn muốn giới thiệu địa điểm ấy cho khách?

BÀI MẪU

I would highly recommend Ha Long Bay, a UNESCO World Heritage Site in northeastern Vietnam (1). It is a stunningly beautiful place with towering limestone karsts rising out of emerald waters.

I have had the privilege of visiting HaLong Bay twice, and each time I was left speechless by its natural beauty (2). The best way to experience the bay is to take a boat tour, which will allow you to cruise through the karsts, explore the caves, and swim in the crystal-clear waters.

I would recommend Ha Long Bay to others for several reasons (3).

First, it is a truly unique and unforgettable place. There is nothing quite like seeing the karsts rising out of the water, and the sense of serenity that comes with being surrounded by such natural beauty is unmatched.

Second, Ha Long Bay is a great place to relax and escape the hustle and bustle of everyday life. There are no cars or crowds, just the sound of the waves and the gentle breeze.

Third, Ha Long Bay is a great place to learn about Vietnamese culture and history. The bay is home to several floating villages, where you can see how traditional Vietnamese people live.

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này dùng cả thì hiện tại và quá khứ. Thì hiện tại để nói về địa điểm và lý do vì sao chọn địa điểm, thì quá khứ để nói về trải nghiệm của bạn tại địa điểm đó. 

DỊCH

Tôi thực sự muốn giới thiệu Vịnh Hạ Long, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở phía đông bắc Việt Nam (1). Đó là một nơi tuyệt đẹp với núi đá vôi cao chót vót nhô lên khỏi làn nước màu ngọc lục bảo.

Tôi đã có vinh dự được đến thăm Vịnh Hạ Long hai lần và lần nào tôi cũng không nói nên lời trước vẻ đẹp tự nhiên của nó (2). Cách tốt nhất để trải nghiệm vịnh là tham gia một chuyến tham quan bằng thuyền, cho phép bạn đi qua các núi đá vôi, khám phá hang động và bơi trong làn nước trong vắt.

Tôi muốn giới thiệu Vịnh Hạ Long cho những người khác vì nhiều lý do (3).

Đầu tiên, đó là một nơi thực sự độc đáo và khó quên. Không có gì giống như nhìn thấy những ngọn núi đá vôi nhô lên khỏi mặt nước và cảm giác thanh thản khi được bao quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên như vậy là không gì sánh bằng.

Thứ hai, Vịnh Hạ Long là nơi tuyệt vời để thư giãn, thoát khỏi sự hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống đời thường. Không có ô tô hay đám đông, chỉ có tiếng sóng và làn gió nhẹ.

Thứ ba, Vịnh Hạ Long là nơi tuyệt vời để tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Vịnh là nơi có nhiều làng nổi, nơi bạn có thể thấy người Việt Nam truyền thống sinh sống như thế nào.

Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.
Describe a place that you would like to recommend to visitors to your country.

Describe a shopping center you often go to.

Hãy mô tả một trung tâm mua sắm mà bạn thường đến.

You should say (Các yêu cầu, câu hỏi phụ)

 • Where is it located? – Nơi đó ở đâu? 
 • What does it have? – Nơi đó có gì
 • What do you often do in the shopping center? – Bạn thường làm gì ở trung tâm thương mại đó?
 • And explain what you like or dislike about it? – Bạn thích hoặc không thích điều gì về nơi đó? 

BÀI LÀM

One of the shopping centers that I often go to is the Takashimaya Department Store in Ho Chi Minh City. It is located on Nam Ky Khoi Nghia Street in District 1, and it is one of the most popular shopping destinations in the city (1). 

The Takashimaya Department Store has a wide variety of shops, including clothing stores, cosmetics stores, jewelry stores, and home goods stores (2). There is also a food court on the top floor, which has a variety of restaurants serving both Vietnamese and international cuisine.

When I go to the Takashimaya Department Store, I usually do a combination of shopping and browsing (3). I often go to the clothing stores to look for new clothes, and I also like to go to the cosmetics stores to try out new products. I also enjoy going to the food court to eat lunch or dinner.

One of the things that I like about the Takashimaya Department Store is that it is very clean and well-organized (4). The staff are also very friendly and helpful. However, I do find that the prices at the Takashimaya Department Store can be a bit higher than at other shopping centers in the city.

Overall, I enjoy shopping at the Takashimaya Department Store and I would recommend it to anyone looking for a high-quality shopping experience in Ho Chi Minh City

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3), (4) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này chủ yếu dùng thì hiện tại. 

DỊCH

Một trong những trung tâm mua sắm mà tôi thường đến là Trung tâm thương mại Takashimaya ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, là một trong những địa điểm mua sắm nổi tiếng nhất thành phố (1).

Cửa hàng bách hóa Takashimaya có rất nhiều cửa hàng, bao gồm cửa hàng quần áo, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng trang sức và cửa hàng đồ gia dụng (2). Ngoài ra còn có khu ẩm thực trên tầng cao nhất, nơi có nhiều nhà hàng phục vụ cả ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Khi đến Cửa hàng bách hóa Takashimaya, tôi thường kết hợp mua sắm và lướt nhìn nhanh các cửa hàng (3). Tôi thường đến các cửa hàng quần áo để tìm quần áo mới và tôi cũng thích đến các cửa hàng mỹ phẩm để thử những sản phẩm mới. Tôi cũng thích đến khu ẩm thực để ăn trưa hoặc ăn tối.

Một trong những điều tôi thích ở Cửa hàng bách hóa Takashimaya là nó rất sạch sẽ và ngăn nắp (4). Các nhân viên cũng rất thân thiện và hữu ích. Tuy nhiên, tôi thấy rằng giá tại Cửa hàng bách hóa Takashimaya có thể cao hơn một chút so với các trung tâm mua sắm khác trong thành phố.

Nhìn chung, tôi thích mua sắm tại Cửa hàng bách hóa Takashimaya và tôi muốn giới thiệu nó cho bất kỳ ai đang tìm kiếm trải nghiệm mua sắm chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Describe a shopping center you often go to.
Describe a shopping center you often go to.

Describe a noisy place that you have visited.

Hãy miêu tả một nơi ồn ào mà bạn đã đến thăm.

You should say (Các yêu cầu, câu hỏi phụ)

 • Where was it ? – Nơi đó ở đâu? 
 • Why you went there? – Lý do bạn đến nơi đó?
 • Why it was noisy? – Vì sao nó lại ồn ào? 
 • And explain how you felt about being there? – Bạn thích hoặc không thích điều gì về nơi đó? 

BÀI LÀM

One of the noisiest places I have ever visited is the Ho Chi Minh City Ben Thanh Market. It is located in District 1, in the heart of the city, and is one of the largest and most popular markets in Vietnam (1).

I visited the Ben Thanh Market on a Saturday afternoon, and I was immediately overwhelmed by the noise. The market was packed with people, and there was a constant cacophony of sounds (2). Vendors were shouting out their prices, customers were haggling over the price of goods, and there was the constant clanging of pots and pans from the food stalls.

I was initially overwhelmed by the noise, but I soon started to enjoy the atmosphere. The noise was part of the market’s charm, and it gave it a sense of energy and vibrancy.

I spent several hours browsing the stalls at the Ben Thanh Market, and I eventually found a few souvenirs to take home (3). I also had a delicious meal at one of the food stalls. By the time I left the market, I was feeling tired but satisfied.

Overall, I enjoyed my visit to the Ben Thanh Market, even though it was very noisy (4). The market is a great place to experience Vietnamese culture and to find unique souvenirs. I would recommend it to anyone looking for an authentic Vietnamese experience.

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3), (4) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này chủ yếu dùng thì quá khứ. 

DỊCH

Một trong những nơi ồn ào nhất mà tôi từng ghé thăm là chợ Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm ở Quận 1, ngay trung tâm thành phố và là một trong những chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Việt Nam (1).

Tôi ghé thăm chợ Bến Thành vào một chiều thứ bảy, và ngay lập tức tôi bị choáng ngợp bởi sự ồn ào. Chợ chật kín người và luôn sống động trong vô vàn âm thanh (2). Người bán hàng hét giá, khách hàng mặc cả về giá cả hàng hóa, và tiếng xoong chảo va chạm liên tục từ các quầy hàng thực phẩm.

Ban đầu tôi bị choáng ngợp bởi tiếng ồn, nhưng tôi nhanh chóng bắt đầu tận hưởng bầu không khí này. Sự ồn ào là một phần tạo nên sự quyến rũ của khu chợ và nó mang lại cho nó cảm giác tràn đầy năng lượng và sống động.

Tôi dành vài giờ dạo quanh các quầy hàng ở chợ Bến Thành và cuối cùng cũng tìm được một vài món quà lưu niệm để mang về nhà (3). Tôi cũng đã có một bữa ăn ngon tại một trong những quầy hàng thực phẩm. Khi rời khỏi chợ, tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng hài lòng.

Nhìn chung, tôi rất thích chuyến thăm chợ Bến Thành, mặc dù nó rất ồn ào (4). Chợ là nơi tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa Việt Nam và tìm mua những món quà lưu niệm độc đáo. Tôi muốn giới thiệu nó cho bất cứ ai đang tìm kiếm một trải nghiệm Việt Nam đích thực.

XEM THÊM: Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

Describe a noisy place that you have visited.
Describe a noisy place that you have visited.

Tham khảo bộ từ vựng về IELTS Speaking Part 2 Describe A Place

Miêu tả kích thước: Huge – Immense – Massive – Spacious- Vast (đều mang nghĩa là rất lớn), tiny (bé)
Vẻ đẹp: Beautiful, Charming, Historic (mang tính lịch sử), Magical (Huyền ảo), Modern (hiện đại),
Picturesque (đồng nghĩa với beautiful), Quaint (cổ kính), Serene (yên bình),
Crystal-clear (trong veo), fascinating (thú vị)
Mật độ: Cosmopolitan (có nhiều người đến từ các quốc gia nền văn hóa khác nhau),
Crowded (đông người), popular (nổi tiếng), wide variety (nhiều lựa chọn), packed (trật người), 
Cảm nhận: Unique and unforgettable (độc đáo và không thể quên),
Relaxing and peaceful (thư giãn và yên bình),
clean and well-organized (sạch sẽ và rõ ràng) – chỉ các cửa hàng,
friendly and helpful (thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ) – chỉ nhân viên hoặc người dân, noisy (ồn ào), 

Lưu ý trong bài thi IELTS Speaking Part 2 Describe A Place

Để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking Part 2, thí sinh cần lưu ý những điểm sau:

 • Trình bày đầy đủ thông tin về chủ đề: Thí sinh cần trình bày đầy đủ thông tin về chủ đề, bao gồm cả những ý chính và ý phụ.
 • Sử dụng thì phù hợp: Thí sinh cần sử dụng thì (hiện tại, quá khứ, tương lai) phù hợp để diễn đạt. Thí sinh cần sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác, cần phát âm rõ ràng và mạch lạc.
 • Trình bày bài nói một cách rõ ràng, mạch lạc: Thí sinh cần trình bày bài nói của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. Thí sinh cần sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý và sử dụng các liên từ để nối các ý lại với nhau.
 • Thể hiện sự tự tin: Thí sinh cần thể hiện sự tự tin khi nói. Thí sinh cần nhìn thẳng vào giám khảo và nói với giọng điệu rõ ràng, dứt khoát.

Việc luyện tập thường xuyên đề thi IELTS Speaking Part 2 sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng nói và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

LUYỆN TẬP THÊM TẠI:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ