Result Đi Với Giới Từ Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Chi Tiết

Result đi với giới từ gì? Đây là thắc mắc của khá nhiều người khi gặp các bài tập với cấu trúc Result. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Edmicro IELTS giải đáp chi tiết về phạm trù kiến thức này nhé!

Result là gì?

“Result” có thể được sử dụng như một danh từ hoặc động từ với nhiều nghĩa khác nhau. Một số nghĩa phổ biến nhất của “result” bao gồm:

  • Hậu quả: This decision will have serious results. (Quyết định này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.)
  • Thành quả, kết quả: The project was a success and resulted in many benefits for the community. (Dự án thành công và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.)
  • Lý do: As a result of his hard work, he was promoted. (Nhờ sự chăm chỉ, anh ấy được thăng chức.)

Result đi với giới từ gì?

“Result” có thể đi kèm với nhiều số giới từ khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa cụ thể của câu. 

Cấu trúcÝ nghĩaVí dụ
Result in(dẫn đến, gây ra)Chỉ sự dẫn đến kết quả hoặc hậu quả của một hành động, quá trình hoặc sự kiện.The lack of sleep resulted in his poor performance. (Thiếu ngủ dẫn đến việc anh ấy làm việc không tốt.)
Result from(xảy ra từ, bắt nguồn từ)Chỉ nguyên nhân hoặc nguồn gốc dẫn đến kết quả.The success of the project resulted from effective teamwork. (Sự thành công của dự án là kết quả từ việc làm việc nhóm hiệu quả.)
Result of(kết quả của)Chỉ kết quả hoặc hậu quả của một sự việc, hành động hoặc quá trình.The accident was the result of reckless driving. (Tai nạn là kết quả của việc lái xe thiếu cẩn trọng.)
Result as(kết quả như là)Chỉ ra rằng kết quả là một tình huống hoặc vị trí cụ thể.What is your impression about the city? (Bạn có ấn tượng gì về thành phố này?)
Result with(kết quả cùng với)Đề cập đến một yếu tố hoặc điều kiện đi kèm dẫn đến kết quả.The experiment resulted with positive outcomes. (Thí nghiệm đi kèm với kết quả tích cực.)

Mỗi giới từ đi kèm với “result” mang ý nghĩa và cấu trúc ngữ pháp khác nhau, do đó việc chọn giới từ phù hợp phụ thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt trong câu.

Bài tập vận dụng

Bài tập 1
Bài tập 1

Đáp án

1. with

2. from

3. of

4. with

5. in

6. in

7. with

8. in

9. in

10. from

Bài tập vận dụng Result đi với giới từ gì
Bài tập vận dụng Result đi với giới từ gì

Đáp án

  1. His laziness resulted in his failure in the exam.
  2. Her dedication resulted in her winning the competition.
  3. The storm resulted in the event’s cancellation.
  4. The lack of evidence resulted in the case’s dismissal.
  5. His hard work resulted in his promotion.

Hy vọng qua những chia sẻ trên bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng “Result” cũng như giải đáp được câu hỏi “Result đi với giới từ gì”. Nếu bạn có thắc mắc gì liên quan tới kiến thức vừa rồi hay bất kỳ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh nào khác. Hãy liên hệ Edmicro để được giải đáp chi tiết nhé. 

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ