Music IELTS Speaking – Câu Hỏi Và Trả Lời Band Cao Cho 3 Part

Edmicro IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp các mẫu trả lời và lưu ý để đạt điểm tối đa cho 3 phần thi của bài Music IELTS Speaking!

Tổng quan về 3 Part trong IELTS Speaking 

Đề thi IELTS Speaking gồm 3 phần. Thời gian thường dài từ 15 – 20 phút, tùy vào mỗi phần thi của mỗi thí sinh. Các phần có thời gian và yêu cầu khác nhau. 

 • Part 1: Introduction and interview (Giới thiệu và phỏng vấn). Thời gian: khoảng 5-6 phút. 

Giám khảo sẽ đặt các câu hỏi làm quen với thí sinh và đánh giá khả năng giao tiếp tổng quát của thí sinh, về các chủ đề như quê hương, gia đình, sở thích, công việc,… 

 • Part 2: Individual long turn (Lượt nói cá nhân). Thời gian khoảng 4-5 phút. 

Giám khảo sẽ đưa một chủ đề và yêu cầu thí sinh nói về chủ đề đó trong vòng 2 phút. Thí sinh sẽ có 1 phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu nói. 

 • Part 3: Discussion (Thảo luận). Phần này kéo dài khoảng 5-6 phút. 

Yêu cầu thí sinh và giám khảo cùng thảo luận về một chủ đề, thường liên quan tới chủ đề đã nói ở phần 2. Thí sinh sẽ thể hiện khả năng suy luận, đánh giá và phản biện của mình. 

XEM THÊM: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 Tiêu Chí Chấm Speaking

Part 1 Music IELTS Speaking

Với câu hỏi này, thí sinh có thể đưa ra hai đến ba câu trả lời Music IELTS Speaking. Câu thứ nhất hoặc thứ hai là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Câu còn lại sẽ cung cấp, bổ sung ý, để bài nói sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm.

Câu hỏi thường gặpMẫu câu trả lời 
Do you like listening to music?
– Bạn có thích nghe nhạc không?
Yes, I’ve always been a big fan of music since I was a little girl. As a child, I would spend hours listening to my favorite songs and dancing around my room. 
– Vâng, tôi luôn là một người hâm mộ âm nhạc từ khi còn là một cô bé. Khi còn nhỏ, tôi dành hàng giờ để nghe những bài hát yêu thích và nhảy múa quanh phòng.
What kinds of music do you like to listen to?
Bạn thích nghe loại nhạc nào?
I enjoy listening to instrumental music, like pianos and guitars. I find the sound of these instruments to be very soothing and relaxing. 
– Tôi thích nghe nhạc không lời, như piano và guitar. Tôi thấy âm thanh của những nhạc cụ này rất êm dịu và thư giãn.
When do you listen to music?
– Khi nào bạn nghe nhạc?
I always turn on some instrumental music whenever I go to bed. The gentle sounds of the piano or guitar slowly put me to sleep.
– Tôi luôn bật một vài bản nhạc không lời mỗi khi đi ngủ. Những âm thanh nhẹ nhàng của piano hay guitar từ từ đưa tôi vào giấc ngủ.
How much time do you spend listening to music every day?
– Bạn dành bao nhiêu thời gian để nghe nhạc mỗi ngày?
I would say that I spend around one to two hours listening to music daily. But that can change based on my mood and schedule. 
– Tôi có thể nói rằng tôi dành khoảng một đến hai giờ để nghe nhạc hàng ngày. Nhưng điều đó có thể thay đổi tùy theo tâm trạng và lịch trình của tôi.

Nếu giám khảo hỏi đúng vào câu bạn đã trả lời ở phần trước, đừng hoảng loạn, đây là cách giám khảo thử kỹ năng nói lại câu (paraphrase) của bạn. Dưới đây là một số mẫu câu sử dụng khi lặp lại các câu đã trả lời trước đó. 

 • Like I said before,…
 • As I mentioned before, …
 • As I explained previously, … 

Part 2 Music IELTS Speaking

Part 2 trong bài thi IELTS Speaking yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề được đưa ra trong vòng 2 phút. Thí sinh cần 4 bước để có thể hoàn thành xuất sắc bài thi nói. 

 • Bước 1: Lắng nghe và ghi chú những thông tin quan trọng (đề bài chính, câu hỏi phụ). 
 • Bước 2: Lên dàn ý cho bài nói của mình, dàn ý cần trả lời cho từng câu hỏi của đề bài. 
 • Bước 3: Bắt đầu bài nói với phong thái tự tin, phát âm rõ ràng và nội dung trôi chảy. 
 • Bước 4: Kết thúc bài nói, tóm gọn lại các ý chính đã trình bày. 

Bài thi sẽ có 1 câu hỏi chính và 3-4 câu hỏi phụ giúp trả lời câu hỏi chính. Trong 1 phút chuẩn bị, thí sinh sẽ được phát tờ đề bài, bút và giấy để lên ý tưởng, dàn ý cho bài nói. 

Describe a song you like – Music IELTS Speaking

Hãy miêu tả một bài hát mà bạn thích

 • What is it? –  Bài hát đó là gì?
 • Which country does the song come from? – Bài hát đó của nước nào?
 • What story does the song tell? – Câu chuyện đằng sau bài hát?
 • And explain why you think it is interesting? – Giải thích vì sao bạn thấy nó thú vị. 

BÀI LÀM

One of my favorite songs of all time is “Take Me to Church”, by Irish singer-songwriter Hozier (1). 

The song tells the story of a person who is struggling with their faith and sexuality, and how the church has persecuted those who disagree with its beliefs (2).

In addition to calling for more acceptance and love in the world, the song makes a strong case against how the church treats underprivileged groups.

I find this song interesting because it is a powerful and emotional piece of music that tackles important social issues (3).

The lyrics are very well-written and convey a sense of anger and frustration that many people can relate to. The melody is also very haunting and stays with you long after you’ve listened to the song. 

Overall, “Take Me to Church” is a beautiful song that I highly recommend listening to.

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này dùng chủ yếu ở thì hiện tại để trả lời cả 4 câu hỏi. 

DỊCH 

Một trong những bài hát tôi yêu thích nhất mọi thời đại là “Đưa tôi đến nhà thờ” của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Hozier (1).

Bài hát kể về câu chuyện của một người đang đấu tranh với đức tin và tình dục của mình cũng như việc nhà thờ đối xử tệ những người không đồng tình với niềm tin của mình như thế nào (2).

Ngoài việc kêu gọi thế giới chấp nhận và yêu thương nhiều hơn, bài hát còn đưa ra bằng chứng mạnh mẽ phản đối cách nhà thờ đối xử với những nhóm người thiệt thòi.

Tôi thấy bài hát này thú vị vì nó là một bản nhạc mạnh mẽ và giàu cảm xúc, đề cập đến những vấn đề xã hội quan trọng (3).

Lời bài hát được viết rất hay và truyền tải cảm giác tức giận và thất vọng mà nhiều người có thể đồng cảm. Giai điệu cũng rất ám ảnh và đọng lại trong bạn rất lâu sau khi nghe bài hát.

Nhìn chung, “Take Me to Church” là một bài hát hay mà tôi khuyên bạn nên nghe.

Describe a song you like - Music IELTS Speaking
Describe a song you like

Part 3 Music IELTS Speaking 

Cách trả lời câu hỏi part 3 có một số điểm tương đồng với part 1, thí sinh trả lời giám khảo sau khi nghe câu hỏi. Tuy nhiên, sự khác nhau lớn nhất giữa hai phần chính là về nội dung nói. Có 4 câu hỏi Part 3 thường gặp về âm nhạc. 

 • What role do you think music plays in our society?
 • Do you think music can be a powerful force for good in the world?
 • What are some of the ways that music can be used to express oneself?
 • Do you think music can help people to connect with each other?

Part 1 yêu cầu nội dung nói ngắn gọn, thân thiện với tính học thuật thấp. Part 3, ngược lại, yêu cầu thí sinh đào sâu vào câu hỏi, có đầy đủ ý kiến chính và các luận điểm, luận cứ đi kèm hỗ trợ. Từ vựng part 3 sẽ sử dụng nhiều từ học thuật và người nói thường dùng ngôi thứ 3. 

What role do you think music plays in our society? – Music IELTS Speaking

BÀI LÀM

Music plays a profound role in our society, serving as a universal language that transcends cultural and geographical boundaries.

Music helps us express and process emotions, allowing individuals to connect with their inner selves. Melodies and lyrics can help us to empathize with others and share our deepest emotions in a way that words alone may not capture.

Music serves as a cornerstone of cultural identity, reflecting the traditions, values, and beliefs of diverse communities. Folk songs, traditional dances, and religious rhymes preserve and transmit cultural heritage across generations.

Music is a form of entertainment, providing enjoyment, relaxation, and escape from the daily. It accompanies our leisure activities, enhances our workouts, and fills our homes with warmth.

Music can bring people together, creating a sense of collective identity and shared experiences. Concerts, festivals, and community gatherings provide opportunities for individuals to connect, socialize, and celebrate their shared passions.

As we continue to explore and appreciate the diverse world of music, we deepen our understanding of ourselves, our communities, and the human experience as a whole.

DỊCH

Bạn nghĩ âm nhạc đóng vai trò gì trong xã hội chúng ta?

Âm nhạc đóng một vai trò sâu sắc trong xã hội chúng ta, đóng vai trò như một ngôn ngữ phổ quát vượt qua ranh giới văn hóa và địa lý.

Âm nhạc giúp chúng ta thể hiện và xử lý cảm xúc, cho phép mỗi cá nhân kết nối với nội tâm của mình. Giai điệu và lời bài hát có thể giúp chúng ta đồng cảm với người khác và chia sẻ những cảm xúc sâu sắc nhất của mình theo cách mà chỉ lời nói có thể không thể nắm bắt được.

Âm nhạc đóng vai trò là nền tảng của bản sắc văn hóa, phản ánh truyền thống, giá trị và tín ngưỡng của các cộng đồng đa dạng. Các bài hát dân gian, điệu múa truyền thống và vần điệu tôn giáo bảo tồn và truyền tải di sản văn hóa qua nhiều thế hệ.

Âm nhạc là một hình thức giải trí, mang lại sự thích thú, thư giãn và thoát khỏi cuộc sống thường ngày. Nó đồng hành cùng các hoạt động giải trí của chúng ta, nâng cao khả năng tập luyện của chúng ta và khiến ngôi nhà của chúng ta tràn ngập sự ấm áp.

Âm nhạc có thể gắn kết mọi người lại với nhau, tạo ra cảm giác về bản sắc tập thể và chia sẻ kinh nghiệm. Các buổi hòa nhạc, lễ hội và họp mặt cộng đồng mang đến cơ hội cho các cá nhân kết nối, giao lưu và tôn vinh niềm đam mê chung của họ.

Khi chúng tôi tiếp tục khám phá và đánh giá cao thế giới âm nhạc đa dạng, chúng tôi hiểu sâu hơn về bản thân, cộng đồng và trải nghiệm của con người nói chung.

What role do you think music plays in our society?
What role do you think music plays in our society?

Do you think music can be a powerful force for good in the world? – Music IELTS Speaking

BÀI LÀM

Yes, I believe music can be a powerful force for good in the world.

Music can be used to inspire people to achieve their goals, overcome challenges, and make a difference in the world. For example, the song “We Will Rock You” by Queen has been used to motivate athletes and teams to victory.

Music can bring people together from different cultures and backgrounds. 

Music can be used to raise awareness of important issues such as poverty, hunger, and disease. 

Overall, I believe that music is a powerful tool that can be used to make the world a better place.

DỊCH

Bạn có nghĩ rằng âm nhạc có thể là một động lực mạnh mẽ mang lại điều tốt đẹp cho thế giới không?

Vâng, tôi tin rằng âm nhạc có thể là một động lực mạnh mẽ hướng tới những điều tốt đẹp trên thế giới.

Âm nhạc có thể được sử dụng để truyền cảm hứng cho mọi người đạt được mục tiêu, vượt qua thử thách và tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Ví dụ, bài hát “We Will Rock You” của Queen đã được dùng để động viên các vận động viên và các đội giành chiến thắng.

Âm nhạc có thể gắn kết mọi người từ các nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau lại với nhau.

Âm nhạc có thể được sử dụng để nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng như nghèo đói và bệnh tật.

Nhìn chung, tôi tin rằng âm nhạc là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Do you think music can be a powerful force for good in the world?
Do you think music can be a powerful force for good in the world?

What are some of the ways that music can be used to express oneself? – Music IELTS Speaking

BÀI LÀM

Music is a powerful tool for self-expression, allowing individuals to convey their emotions, thoughts, and experiences in a way that words alone cannot capture. 

Melody, the sequence of pitches in a piece of music, can create a sense of tension, release, and emotional resonance. For example, a rising melody can convey a sense of anticipation or excitement, while a falling melody can express sadness or disappointment. 

Lyrics, the words in a song, provide a direct and powerful way to express emotions, thoughts, and experiences.

Through the use of improvisation and performance, the act of creating music spontaneously, allows musicians to express themselves in a truly personal and unrestrained way. 

DỊCH

Một số cách mà âm nhạc có thể được sử dụng để thể hiện bản thân là gì?

Âm nhạc là một công cụ mạnh mẽ để thể hiện bản thân, cho phép các cá nhân truyền đạt cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm của mình theo cách mà chỉ ngôn từ không thể diễn tả được.

Giai điệu, chuỗi cao độ trong một bản nhạc, có thể tạo ra cảm giác căng thẳng, giải tỏa và cộng hưởng cảm xúc. Ví dụ, giai điệu lên cao có thể truyền tải cảm giác mong đợi hoặc phấn khích, trong khi giai điệu trầm xuống có thể thể hiện nỗi buồn hoặc thất vọng.

Lời bài hát, những từ trong bài hát, mang đến một cách trực tiếp và mạnh mẽ để thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm.

Thông qua việc sử dụng khả năng ứng biến và biểu diễn, hành động tạo ra âm nhạc một cách tự nhiên, cho phép các nhạc sĩ thể hiện bản thân một cách thực sự cá nhân và không bị gò bó.

What are some of the ways that music can be used to express oneself?
What are some of the ways that music can be used to express oneself?

Do you think music can help people to connect with each other?

BÀI LÀM

Absolutely! Music can connect people in a way that words sometimes cannot, fostering a sense of shared experience and understanding. 

Participating in shared musical experiences, such as attending concerts, singing karaoke, or playing music together. Additionally, music can create a sense of community and belonging. 

Having common musical interests can provide a foundation for connection and conversation. Discussing favorite bands, songs, or genres can be a great way to get to know someone better and find common ground.

Music can be a powerful tool for non-verbal communication, allowing people to express emotions and ideas that may be difficult to put into words. This can be especially helpful for people who are shy or introverted.

Music can introduce people to different cultures and traditions, fostering understanding and appreciation of diverse perspectives. Listening to music from different cultures can be a fun and enriching way to expand one’s horizons.

In conclusion, music is a universal language that has the ability to bring people together and create a sense of community.

DỊCH

Bạn có nghĩ âm nhạc có thể giúp mọi người kết nối với nhau không?

Chắc chắn! Âm nhạc có thể kết nối mọi người theo cách mà ngôn từ đôi khi không thể làm được, nuôi dưỡng cảm giác chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết.

Việc tham gia vào những trải nghiệm âm nhạc chung, chẳng hạn như tham dự các buổi hòa nhạc, hát karaoke hoặc chơi nhạc cùng nhau. Chính vì vậy, âm nhạc có thể tạo ra cảm giác cộng đồng và thân thuộc.

Việc có chung sở thích âm nhạc có thể tạo nền tảng cho sự kết nối và trò chuyện. Thảo luận về các ban nhạc, bài hát hoặc thể loại yêu thích có thể là một cách tuyệt vời để hiểu rõ hơn về ai đó và tìm ra điểm chung.

Âm nhạc có thể là một công cụ mạnh mẽ để giao tiếp phi ngôn ngữ, cho phép mọi người bày tỏ những cảm xúc và ý tưởng khó diễn đạt thành lời. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho những người nhút nhát hoặc sống nội tâm.

Âm nhạc có thể giới thiệu cho mọi người những nền văn hóa và truyền thống khác nhau, thúc đẩy sự hiểu biết và đánh giá cao những quan điểm đa dạng. Nghe nhạc từ các nền văn hóa khác nhau có thể là một cách thú vị và phong phú để mở rộng tầm nhìn của một người.

Tóm lại, âm nhạc là ngôn ngữ phổ quát có khả năng gắn kết mọi người lại với nhau và tạo ra cảm giác cộng đồng.

XEM THÊM: Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

Do you think music can help people to connect with each other?
Do you think music can help people to connect with each other?

Tham khảo từ vựng về Music IELTS Speaking

Tính từ: beautiful, moving (cảm động), uplifting (vui, tích cực), relaxing (thư giãn),
energetic (năng động), melodic (có giai điệu mạnh mẽ), harmonious (thư giãn), expressive (truyền cảm)
Danh từ: note (nốt nhạc), melody (giai điệu), harmony (hòa nhạc), tempo (tốc độ nhạc cụ), song, opera,
ballet, jazz, rock, pop, classical (cổ điển), singer (ca sĩ), musician (nhạc sĩ), instrument (nhạc cụ),
band (ban nhạc), concert (buổi hòa nhạc), music festival (lễ hội âm nhạc)
Động từ: play (chơi/bật nhạc), sing, compose (soạn nhạc), perform (trình diễn), record (ghi âm), listen,
dance, practice (luyện chơi), teach, conduct (dẫn dắt buổi hòa nhạc), improvise (ứng biến)

Lưu ý trong bài thi IELTS Speaking

 • Tìm hiểu kỹ cấu trúc bài thi IELTS Speaking. Mỗi phần có những yêu cầu và tiêu chí đánh giá riêng. Bạn cần nắm rõ cấu trúc bài thi để có sự chuẩn bị tốt nhất.
 • Tập luyện thường xuyên. Cách tốt nhất để cải thiện khả năng nói tiếng Anh là tập luyện thường xuyên. 
 • Chuẩn bị từ vựng và ngữ pháp. Bạn cần tích lũy một lượng từ vựng phong phú và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
 • Giữ bình tĩnh và tự tin. Tâm lý thoải mái và tự tin là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi IELTS Speaking.

LUYỆN TẬP THÊM TẠI:

Việc luyện tập thường xuyên đề thi IELTS Speaking sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng nói và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ