Weather IELTS Speaking – Câu Hỏi Và Trả Lời Cho 3 Part

Weather IELTS Speaking – thời tiết là chủ đề thường gặp trong bài thi nói. Cùng Edmicro tìm hiểu các bài mẫu

Part 1 Weather IELTS Speaking

Với câu hỏi này, thí sinh có thể đưa ra hai đến ba câu trả lời. Câu thứ nhất hoặc thứ hai là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Câu còn lại sẽ cung cấp, bổ sung ý, để bài nói sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm.

Câu hỏi thường gặpMẫu câu trả lời 
What is the weather like today?
– Thời tiết hôm nay như thế nào?
Today, the weather in Hanoi is sunny and warm. The temperature is around 25 degrees Celsius. 
(Hà Nội hôm nay trời nắng ấm. Nhiệt độ khoảng 25 độ C.)
What is your favorite kind of weather?
– Loại thời tiết yêu thích của bạn là gì?
My favorite kind of weather is a sunny day with a light breeze. I find this kind of weather to be refreshing and invigorating. 
(Tôi thích một ngày có nắng ấm cùng gió nhẹ. Kiểu thời tiết như thế thật tươi mới và tràn đầy sinh lực.)
What is the weather like in your country?
– Thời tiết ở nước bạn như thế nào?
Depending on which part of the country you’re talking about. I’m currently in the North, where four seasons are somewhat comfortable. However, there are times when the weather can be extremely harsh, particularly during the summer. 
(Tùy vào từng vùng miền của đất nước mà bạn muốn nói đến. Tôi hiện đang ở miền Bắc, nơi mà bốn mùa khá dễ chịu. Tuy nhiên, có những lúc thời tiết có thể cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa hè.)
Does the weather affect your mood?
– Thời tiết có ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn không?
Yes, the weather does affect my mood. Sunny, warm days lift my spirits, making me feel energized and upbeat. On the other hand, gloomy, rainy weather makes me feel lazy and uninspired.
(Vâng, thời tiết có ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Những ngày nắng ấm làm tinh thần tôi phấn chấn hơn, khiến tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và lạc quan. Mặt khác, thời tiết u ám, mưa dầm làm tôi lười biếng, uể oải.)

Nếu giám khảo hỏi đúng vào câu bạn đã trả lời ở phần trước, đừng hoảng loạn, đây là cách giám khảo thử kỹ năng nói lại câu (paraphrase) của bạn. Dưới đây là một số mẫu câu sử dụng khi lặp lại các câu đã trả lời trước đó. 

 • Like I said before,…
 • As I mentioned before, …
 • As I explained previously, … 

Part 2 Weather IELTS Speaking

Part 2 trong bài thi IELTS Speaking yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề được đưa ra trong vòng 2 phút. Thí sinh cần 4 bước để có thể hoàn thành xuất sắc bài thi nói. 

 • Bước 1: Lắng nghe và ghi chú những thông tin quan trọng (đề bài chính, câu hỏi phụ). 
 • Bước 2: Lên dàn ý cho bài nói của mình, dàn ý cần trả lời cho từng câu hỏi của đề bài. 
 • Bước 3: Bắt đầu bài nói với phong thái tự tin, phát âm rõ ràng và nội dung trôi chảy. 
 • Bước 4: Kết thúc bài nói, tóm gọn lại các ý chính đã trình bày. 

Bài thi sẽ có 1 câu hỏi chính và 3-4 câu hỏi phụ giúp trả lời câu hỏi chính. Trong 1 phút chuẩn bị trước khi nói thí sinh sẽ được phát tờ đề bài, bút và giấy để lên ý tưởng, dàn ý cho bài nói.

Describe a kind of weather you like – Mô tả một kiểu thời tiết bạn thích?

 • What kind of weather it is  – Thời tiết đó thế nào
 • What you usually do during this weather  – Những gì bạn thường làm trong thời tiết này
 • How this weather affects your mood – Thời tiết này ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn như thế nào
 • And explain why you like this type of weather – Và giải thích vì sao bạn thích kiểu thời tiết này

BÀI LÀM

I enjoy a bright, refreshing autumn day (1).  Bright sunlight creates a warm glow, making for a stunning scene. I can’t help but feel lured outside in this beautiful weather, ready to enjoy the beauty of the season.

I love to stroll through the park at my leisure, taking in the cool fall air and the changing color of the leaves (2). Every now and then, I’ll pack a picnic basket and sit under a massive oak tree to enjoy a simple lunch. Sometimes, I’ll bring along a book or a sketchbook, finding inspiration in the quiet surroundings. I experience a wave of calm and serenity when I get lost in the cool fall air. 

I feel energized and enthusiastic as I breathe in the fall air (3). I can truly enjoy the beauty of the season and any stress or anxieties are blown away by the soft breeze. The combination of cool temperatures and warm sunshine creates a perfect balance to my mind and soul. I love fall weather because it makes me feel refreshed and motivated (4). 

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3), (4) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này dùng thì hiện tại. Bạn có thể dùng thì quá khứ để nói về một kỷ niệm cụ thể nào đó.
Part 2 Weather IELTS Speaking - Câu hỏi thường gặp và cách trả lời
Các câu hỏi thường gặp trong part 2 IELTS Speaking và cách trả lời

Part 3 Weather IELTS Speaking

Cách trả lời câu hỏi part 3 Weather IELTS Speaking có một số điểm tương đồng với part 1: Thí sinh trả lời giám khảo sau khi nghe câu hỏi. Sự khác nhau lớn nhất giữa hai phần chính là về nội dung nói. Có 3 câu hỏi Part 3 về chủ đề thời tiết thường gặp:

 • How does the weather affect people’s moods and emotions?
 • Does the weather influence people’s productivity or engagement in activities?
 • Are there any specific ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions?

Part 1 yêu cầu nội dung nói ngắn gọn, thân thiện với tính thuật thấp. Part 3 Weather IELTS Speaking yêu cầu thí sinh đào sâu vào câu hỏi, có đầy đủ ý kiến chính và các luận điểm, luận cứ đi kèm hỗ trợ. Từ vựng part 3 sẽ sử dụng nhiều từ học thuật và người nói thường dùng ngôi thứ 3. 

How does the weather affect people’s moods and emotions?

Weather can significantly influence people’s moods and emotions, both positively and negatively. Different weather patterns can cause physical and psychological reactions that affect our mental health and overall well-being.

Positive effects of weather, for example, exposure to sunlight promotes the production of serotonin, a neurotransmitter associated with happiness and mood elevation. A gentle breeze can be calming and refreshing, reducing stress and anxiety.

On the other hand, extreme heat can lead to weariness, irritation, and cognitive decline. Prolonged exposure to cold temperatures can trigger sadness and decreased motivation.

In conclusion, weather plays a significant role in shaping our moods and emotions. While pleasant weather conditions can promote feelings of happiness, extreme weather can contribute to negative emotions. 

How does the weather affect people's moods and emotions?
How does the weather affect people’s moods and emotions?

Does the weather influence people’s productivity or engagement in activities?

Yes, weather can have a significant impact on people’s productivity and engagement in activities. Numerous studies have investigated the relationship between weather conditions and human behavior.

Warm and sunny weather can enhance productivity. Moderate temperatures and comfortable humidity levels can create a perfect environment for focus and concentration, promoting productivity.

While some people find the sound of rain relaxing and help them to focus on work, others may feel less motivated due to the gloomy conditions. Severe weather events, such as hurricanes, can create disruptions and distractions.

It is important to note that some people are more sensitive to weather changes than others. Personal preferences and circumstances can play a role in how weather affects productivity.

By understanding the influence of weather on productivity, people can maintain focus and engagement in their activities, regardless of the conditions.

Does the weather influence people's productivity or engagement in activities?
Does the weather influence people’s productivity or engagement in activities?

Are there any specific ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions?

Yes, there are many ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions. 

Firstly, in cold climates, people wear layers of clothing to stay warm. In hot climates, people wear loose-fitting, light-colored clothing to stay cool. This might include a cotton t-shirt, shorts, and sandals. 

Secondly, people in cold climates build homes with insulation to keep the heat in. In hot climates, houses are built with ventilation to keep the heat out. 

Thirdly, crops that are planted in cold climates, can withstand the cold, such as potatoes, carrots, and turnips. They may also store food for the winter by canning or freezing it. People in hot climates grow crops that can tolerate heat and drought, such as rice, corn, and beans. 

These are just a few examples of how people adapt their lifestyles to different weather conditions. 

Are there any specific ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions?
Are there any specific ways in which people adapt their lifestyles to different weather conditions?

XEM THÊM: Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

Tham khảo từ vựng về Weather IELTS Speaking

Nhiệt độ: hot, cold, warm, cool, mild, pleasant (dễ chịu), comfortable, uncomfortable, extreme (cực đoan), mild (thường), moderate (thường)
Danh từ chỉ thời tiết: Temperature (Nhiệt độ). Precipitation (lượng mưa), Clouds, Sun, Wind, Fog (sương mù), Snow, rain, Hail (mưa đá), thunderstorm (giông bão), hurricane (bão nhiệt đới), tornado (lốc xoáy), 
Tính từ chỉ khác: bright (tươi sáng), refreshing (sảng khoái), energized (năng động), enthusiastic (hứng khởi), perfect (hoàn hảo), motivated (tiếp thêm động lực), positive (tích cực), negative (tiêu cực).

Tổng quan về 3 Part trong phần thi IELTS Speaking 

Đề thi IELTS Speaking gồm 3 phần. Thời gian thường dài từ 15 – 20 phút, tùy vào mỗi phần thi của mỗi thí sinh. Các phần có thời gian và yêu cầu khác nhau. 

 • Part 1: Introduction and interview (Giới thiệu và phỏng vấn). Thời gian: khoảng 5-6 phút. Giám khảo sẽ đặt các câu hỏi làm quen với thí sinh và đánh giá khả năng giao tiếp tổng quát của thí sinh, về các chủ đề như quê hương, gia đình, sở thích, công việc,… 
 • Part 2: Individual long turn (Lượt nói cá nhân). Thời gian khoảng 4-5 phút. Giám khảo sẽ đưa một chủ đề và yêu cầu thí sinh nói về chủ đề đó trong vòng 2 phút. Thí sinh sẽ có 1 phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu nói. 
 • Part 3: Discussion (Thảo luận). Phần này kéo dài khoảng 5-6 phút. Yêu cầu thí sinh và giám khảo cùng thảo luận về một chủ đề, thường liên quan tới chủ đề đã nói ở phần 2. Thí sinh sẽ thể hiện khả năng suy luận, đánh giá và phản biện của mình. 

XEM THÊM: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 Tiêu Chí Chấm Speaking

Lưu ý trong bài thi IELTS Speaking

 • Tìm hiểu kỹ cấu trúc bài thi IELTS Speaking. Mỗi phần có những yêu cầu và tiêu chí đánh giá riêng. Bạn cần nắm rõ cấu trúc bài thi để có sự chuẩn bị tốt nhất.
 • Tập luyện thường xuyên. Cách tốt nhất để cải thiện khả năng nói tiếng Anh là tập luyện thường xuyên. 
 • Chuẩn bị từ vựng và ngữ pháp. Bạn cần tích lũy một lượng từ vựng phong phú và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
 • Giữ bình tĩnh và tự tin. Tâm lý thoải mái và tự tin là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi IELTS Speaking.

Trên đây là những thông tin về chủ đề Weather IELTS Speaking mà Edmicro giúp bạn tổng hợp. Bạn nên luyện tập thường xuyên để thêm tự tin, nâng cao kỹ năng nói và phản xạ trước câu hỏi.

LUYỆN TẬP THÊM TẠI:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ